| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
брой 2, 2001
 
Развържете възлите
(будистка притча)
   Веднъж Буда отишъл при своите ученици с кърпа в ръка - красива копринена кърпа. Вероятно е била подарък  от някой цар. Обикновено Буда не приемал такива неща, и сега всичко го гледали в недоумение защо държи тази кърпа в ръцете си, сякаш им казвал: "Погледни внимателно, виж!" Всички вперили очи в кърпата, но никой не видял нищо друго, освен красива копринена кърпа. След това Буда започнал да връзва възли с краищата на кърпата. Настъпило пълно мълчание, всички гледали какво прави той. Завързвайки пет възела, Буда попитал: 
   — Това същата кърпа, която донесох ли е, или друга?
   Сарипута казал:
   — Вие надсмивате ли ни се? Разбира се, че е същата кърпа.
   — Сарипута, помисли още веднъж! Онази кърпа беше без възли, а на тази има завързани пет. Как може да е същата?
   Едва сега Сарипута разбрал смисъла и казал:
   — Разбрах всичко. Макар че кърпата е същата, сега тя е във възли и прилича на страдащ човек.
   — Точно така. Всичко, което искам да ви покажа е, че човек, който се терзае, по принцип не се отличава от Буда. Аз съм всичко на всичко кърпа без възли! Ти - си кърпа с пет възела. Тези възли са - агресивност, алчност, лъжливост, неосъзнатост и егоизъм. — След това Буда казал — Сега аз ще се опитам да развържа тези възли. Кой ще ми помогне да го направя? — Той започнал да дърпа двата края на кърпата и възлите започнали да стават все по-малки и по-стегнати.
   Някой възкликнал: 
   — Но какво правите? Така те никога няма да се развържат! Коприната е толкова тънка, а Вие така силно я дърпате. Възлите ще станат толкова малки, че ще бъде невъзможно да бъдат развързани.
   Буда им казал:
   — О, вие отлично разбирате всичко, когато става дума за кърпата. А защо не можете да разберете самите себе си? Нима вие не сте в същата ситуация? Вие дърпате своите възли и те стават все по-стегнати и по-стегнати. След това попитал — Кой ще каже как да се развържат възлите?
   Един ученик предложил:
   — Отначало човек трябва да се приближи и да разгледа внимателно как са били завързани възлите. — Той разгледал кърпата и казал — Възлите са били завързани така, че ще станат по-свободни само ако ги разхлабим и като им позволим да станат по-свободни, ще ги развържем, това не  е трудно. Това са прости възли. — Ученикът взел кърпата и внимателно развързал възлите един след друг.
   Буда казал: 
   —Днешната проповед свърши. Вървете да медитирате!
Петата планина - П. Коелю    Откровение за  духа на Орфей
| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
© списание «маргарита», 2001