:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 4(23), 2003


ГРАФОЛОГИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ
:: ЕКСПРЕСЕН ТЕСТ ::

  Графологията привлича не само професионалистите; много хора са изкушени от възможностите, които дава изучаването на почерка: в него е закодирана човешката съдба, характерът и способноситте, външността, механизмите на човешкото поведение, дори бъдещите премеждия и заболявания.

  Терминът "графология" за първи път се среща през 1871 г. в съчинението на абат Мишон. Самото наименование на науката графология, т.е. определяне на характера по почерка ясно посочва, че тази наука би могла да се зароди едва тогава, когато хората вече са имали писменост, достъпна не за отделни, изключителни личности, но и за по-голямата част от хората. В древността, когато писмените знаци се изсичали върху камък или метал и служили за украса на паметници, характерът им зависeл изцяло от майсторството на каменоделеца или гравьора, те не носели индивидуални особености и в онези времена изобщо не би могло да се мисли за графология.
    Впоследствие, когато хората започнали да пишат върху по-мек материал -- платно, папирус, кожа -- вече било възможно буквите да носят известен отпечатък на индивидуалност, но и тогава изчертаването на буквите е било по-скоро рисуване и се отличавало само по стил.

   Едва в епохата на Реформацията писмото се разпространило, станало достъпно за мнозинството и тогава вече е могло да се проявят характерните особености на различните почерци.

    В епохата на Възраждането, когато писмеността се развила силно и станала почти всеобщо достояние, графологията за първи път станала предмет на сериозно обсъждане и изследване. През 19-ти век от графология започнали да се интересуват във Франция. През 1812 г. се появява книжка от неизвестен автор със заглавие "Изкуството да се определя характера на хората по техния почерк", в която се правело паралел между характерите на историческите личности и техния почерк.
   Знаменитата Жорж Санд толкова се увлякла от новата книга, че започвайки да изучава почерците, макар и без никаква система, постигнала поразителни резултати.

   Днес целият съвременен свят се интересува от графология, с нея се занимават не само в Англия, Франция и Германия; от графология се интересуват и психиатри, юристи.
   "За какво ми е снимката на човека,-- пише изтъкнатият френски антрополог Тард,-- за мен е много по-важен листът хартия, изписан от него, тъй като той изразява престъпност, радост, печал, озлобление, жестокост, настроението на духа."

ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ
 
  Британски графолози изследвали в продължение на 9 месеца 8000 души от всички групи и слоеве на населението, проверили и систематизирали отговорите с помощта на сложна компютърна програма.
   За да проверите и вие резултатите от тези изследвания върху себе си, вземете бял лист харти (в никакъв случай не използвайте кариран лист), твърд молив и линийка. Седнете удобно и напишете 3-4 реда текст по ваш избор. Написахте ли? А сега проверете какво биха казали за вашия характер британските графолози. За всеки раздел от характеристиката на почерка си поставете съответните точки.


 
І. Размери на буквите.
Не по-големи от 2 - 3 мм (3 точки)
4 - 5 мм (7 точки)
6 - 7 мм (17 точки)
По-големи от 7 мм (20 точки)

ІІ. Наклон на буквите.
Силен наклон наляво (2 точки)
Слаб наклон наляво (5 точки)
Без наклон (10 точки)
Слаб наклон надясно (6 точки)
Силен наклон надясно (14 точки)

ІІІ. Очертания на буквите.
Закръглени (9 точки)
Трудно е да се определи (10 точки)
Ъгловати (19 точки)

ІV. Разположение на реда спрямо горния край на листа.
Редът е успореден на горния край на листа (12 точки)
Редът се измества нагоре (16 точки)
Редът се измества надолу (1 точка)

V. Силата на натиска на молива.
Лек (8 точки)
Среден (15 точки)
Силен (21 точки)

VІ. Изписване на буквите.
Слято изписване на буквите (11 точки)
Разделно изписване на буквите (18 точки)

VІІ. Обща оценка на изписването на буквите.
Всички думи се четат лесно, почеркът е прилежен (13 точки)
Почеркът е старателен, но някои думи се разчитат трудно (9 точки)
Почеркът е неразбираем (4 точки)

   Сумирайте всички точки. За по-голяма точност можете да направете теста няколко пъти за едно денонощие. След това съберете точките от всяко тестване и ги разделете на броя на тестовете.

ОТ 38 ДО 51 ТОЧКИ
Хората с подобен почерк обикновено са откъснати от живота, често пъти са неспособни да се справят с трудни ситуации, затворени в себе си, в своите интереси. Болезнено възприемат неуспеха. Нерядко попадат под чуждо влияние. При такива хора често пъти се наблюдава повишена склонност към спиртни напитки, към наркозависимост. Към тази група се отнасят компютърните маниаци и футболните запалянковци. Често пъти това са хора с крехко здраве и разклатени нерви.

ОТ 52 ДО 63 ТОЧКИ
Хората от тази група, като правило, не притежават силно изразена воля, те са плахи, често се смущават и объркват в критични ситуации. По много въпроси проявяват пасивност. Те още не са успели да осъзнаят себе си като личност. Оттеглят се в мечтите си, които рядко въплъщават в живота. В тази група попадали и скитници, наркомани с начална зависимост, а така също 32 % от сексуалните малцинства.

ОТ 64 ДО 75 ТОЧКИ
Подобни хора са скромни, имат мек характер, уважават мнението на околните, но не са лишени от чувство за собствено достойнство. Поради тяхната природна доверчивост е лесно да бъдат излъгани от по-обигран човек. Такива хора са лесно внушаеми. Те имат невисоко мнение за себе си, което довежда до това, че лесно се подвеждат, забравяйки за собственото си АЗ. В критически ситуации се опитват да се борят, но често пред нахалството остават пасивни. Към тази група се отнасят също и любителите на цветя, гълъби, дребните улични търговци.

ОТ 76 ДО 87 ТОЧКИ
Хората с такъв почерк са чистосърдечни, впечатлителни, открити, праволинейни. Добри събеседници са. Винаги отстояват своята гледна точка, но се отнасят с търпимост към чуждата. Смятат предателството за най-лошата човешка черта и никога не го прощават. Затова са предани на приятелите си, заради тях са готови да влязат в огън и вода. Способни са на самопожертвователни постъпки заради високи идеали. Такива почерци са били открити при работещите в правораздавателните органи, служителите на застрахователни компании и колкото и странно да звучи -- при киноартистите.

ОТ 88 ДО 98 ТОЧКИ
Най-разпространената категория. Хората от тази група са порядъчни, не са способни на лъжа, имат уравновесен характер, устойчива психика, отговорни и инициативни. В критически ситуации са смели, с нагласата за победа. В главата им винаги има много планове, вярно е, че на повечето от тях не им е писано да се осъществят. Съобразителни са, към всичко се отнасят с хумор. Това са хора, които са израсли в здрави семейства с нормална семейна атмосфера.

ОТ 99 ДО 109 ТОЧКИ
Хората от тази група са индивидуалисти, независими в разсъжденията и постъпките си, с добра памет и логичен ум. По всички въпроси те имат собствено мнение. В някои случаи са в състояние да се държат щуро. Общуването с тях не е лесно, защото проявяват избухливост, обидчиви са и малко заядливи. Обичат всичко прекрасно, нерядко имат творчески професии. Такъв почерк имат журналисти, музиканти, изобретатели, ръководни кадри, мениджъри.

ОТ 110 ДО 121 ТОЧКИ
Подобни хора са властни, изискват подчинение на тяхното мнение и капризи. Всяка критика по техен адрес възприемат като посегателство на правото им на собственост и не прощават. С дисциплината също имат проблеми, често пъти показват на хората, че вече са им длъжници, просто защото общуват с тях. В тази група попадат и охранители в нощни барове и портиери на провинциални хотели.
   
ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ :: ТЕСТ
 

:: Графолозите твърдят, че почеркът е визитната картичка на човека. Стилът, начинът, по който се изписват главните букви, разстоянията между думите, видът на подписа - всичко това са знаци, по които може да се определи характерът на човека, да се съди за неговите лични качества, емоционално състояние и дори психическо здраве.

:: През миналата година Националната туристическа корпорация на Швейцария дала обявление, че търси човек за длъжността представител в една източноевропейска страна. На обявлението във вестника отговорили 150 души. По време на интервюто на всички кандидати било предложено да напишат кратко есе на зададена тема на родния си език и на английски. След това есетата били изпратени в Швейцария, където били подложени на графологична експертиза. Макар че не те били решаващи за окончателния избор, те все пак изиграли определена роля.

:: Специалистите твърдят, че почеркът може да разкаже доста за човека. Например, интровертите имат компактен и акуратен почерк, а екстравертите пишат с едри, обемни букви. Почерк без наклон на буквите свидетелства за това, че човекът има принципни съображения, които се отличават от мнението на околните. Наклонът на буквите надясно говори за изпълнителност, наляво - за негативизъм, за склонност към съпротивление. Прекалено едрите главни букви издават лидерска нагласа на личността.

:: Графолозите виждат скрит смисъл така също и в топографията на текста. Например, добрите изпълнители така организират писаното, че много рядко пренасят думи. Такива хора едва ли ще проявят творчески подход към работата, но пък никога няма да отстъпят от инструкциите и предписанията. Почеркът може да издаде слабостите на човека, например пристрастие към алкохол и психически заболявания. Хора с отклонения от нормата, като правило, пишат със "скачащи букви" с различни размери. Техният почерк се разчита трудно и често пъти е изпъстрен със завъртулки.

:: Личният подпис също може да разкаже много за човека, твърдят специалистите графолози. Стегнат, сбит подпис, който се разчита трудно, говори, че пред вас със сигурност не стои лидер. Подпис, който постепенно се вдига нагоре, свидетелства за човек оптимист, с енергичен характер. При неуверените хора подписът се спуска надолу. Хоризонтално разположен подпис имат уравновесените хора. Подпис, който започва с първата буква от името, слагат хора отговорни и мислещи. Всякакви завъртулки говорят за властолюбие и егоцентризъм.

top

 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg