:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 2(21), 2003

Многоликият символ Х

    Буквата “Х” графически представлява наклонен кръст. Кръстът, наричан знак на знаците, от доисторически времена е служил за религиозен, защитен символ почти във всички световни култури, бил е божествен атрибут в Асирия, Персия, Индия, Скандинавия. Същността му е многозначна и неизчерпаема.
От началото на християнската епоха буквата Х се асоциира в човешките умове с името на Христос.
  Правият кръст + се състои от две линии. Вертикалната линия е могъществото на Духа, хоризонталната - могъществото на Материята. От този символ водят началото си много други символи, включително и диагоналният кръст или знакът "Х" и всички те крият в себе си тайната на творението, еволюцията и пътя, водещ към изначалния център, към божественото начало.

  Кръстът представлява две кръстосани единици, символизиращи двойствеността на природата - мъжкото и женското начало, светлина и тъмнина, топлина и студ, горе и долу и т.н. Тази двойственост е закономерна във физическия свят, тъй като ни два възможност да се познаят всякакви противоположности.

  Х - наклоненият кръст е най-популярният символ, символ с множество значения. Знакът не е толкова обикновен, колкото изглежда на пръв поглед. Сам по себе си той символизира други символи. С него се отбелязва символично думата знак.
  Х е един от абстрактните знаци, изразяващи непосредствено идеи. Например, идеята за партньорство и идеята за дар в най-ранната руническа азбука на северна Европа. Х - прекрасно илюстрира графически закона на Тот Хермес "каквото е отгоре, това е и отдолу".

  Нека да изброим основните значения на знака "Х" в живота. Самият факт, че има толкова много значения, говори за дълбоката тайна, свързана с този знак:
 •  Римската цифра десет.
 •  Знакът за умножение или променлива величина в алгебрата.
 •  Неизвестен или безименен фактор, явление, човек ( мистер "Х")
 •  В астрономията планета "хикс" се нарича всяка планета от Слънчевата система, която още  не е открита и е разположена по-далеч от Плутон, най-далечната от известните планети.
 •  Графичното изображение на звездата Сириус, на която се покланяло африканското племе  на догоните много преди тя да бъде открита от астрономите.
 •  Х-лъчи - така ги нарекъл Вилхелм Рентген, понеже не можел да разбере природата им.
 •  В биологията Х се асоциира с женските признаци, понеже двете женски хромозоми имат  Х- образна форма.
 •  Често използван символ в хералдиката, наричан още "салтир"(кръст на св. Андрей, на св.  Патрик). Думата салтир, произхожда от латинското “saltire” - преграда. Първоначално  означавала заграждение, не позволяващо на животните да се разбягат, но което хората  могат да прескочат лесно. Човек се отличава от животното по своето съзнание, затова  знакът Х говори за някаква преграда в областта на съзнанието, която е възможно да се  преодолее, побеждавайки всички животински страсти на човешката натура. Само  преодолявайки тази невидима преграда, човек стъпва на нивото на своя безсмъртен Дух,  ставайки богочовек. Развитото му съзнание го издига на по-висока степен, позволяваща му  да премине през "тесните врата", водещи към безсмъртието.

  Знакът Х, също както и  преградата във вид на наклонени кръстове, говори за това, че само човекът е способен да  преодолее препятствието, както в земен, така и в духовен план, затова "салтир" е един от  най-простите знаци в хералдиката, изобразяван върху гербовете на онези воини, които  успешно атакували града на неприятеля, т.е. преодолявали преградата и побеждавали.  Истинският победител обаче е този, който побеждава себе си.
 • В средните векове, когато повечето хора били неграмотни, те поставяли Х вместо своя подпис и в знак на потвърждение, целували "Христовия кръст", по същия начин те целували и Библията. По този начин "Х" в края на писмото означавал и целувка, и подпис едновременно. Реалната целувка осигурява контакт с обекта на поклонение, а знакът, символизиращ целувка, осъзнавайки цялата дълбочина на неговото значение, дава мистична възможност за общуване с висшите божествени сили.
 • "Да се постави кръст" на нещо - означава да се спре някакво действие, да се завърши едно дело. Известният международен жест "кръстосани ръце" говори за край на състезание, работа, движение. Кръстосани кости е своеобразна метафора за край, за смъртна опасност.
  Става ясно, че знакът Х включва в себе си няколко идеи заедно, показвайки, че двата свята - духовният и материалният имат точка на съприкосновение. Именно в нея се намира онази граница, която трябва да бъде преодоляна. Тя се явява едновременно край на старото, и начало на нещо ново.

   И ако Т-образната форма на кръста графически показва една непреодолима преграда, то диагоналният кръст дава да се разбере, че преграда вече няма - има възможност за преминаване. Но преходът е свързан с преодоляване на препятствия, познат в християнската литература като "тесни врата". В кръста те са обозначени с пресечната му точка. Знакът “Х” посочва не само наличие на препятствие, но и ни казва в какво се състои препятствието.

  Знакът Х обединява алфата и омегата (началото и краят) в един символ, който означава буквата Х, първата буква от името на Христос, а в него са кодирани думите на Иисус: “Аз съм алфата и омегата”, “Аз съм Пътят...”. Знакът показва по какъв начин трябва да се развива човек, за да постигне съвършенство. За това говори неговото значение като римска цифра 10, състояща се от две римски цифри 5 в огледално отражение. Цифрата 5 и петолъчната звезда символизират човека.

  И арабската, и римската цифра десет, всяка по своему отразява една и съща идея: единството на човека и Бога.
Знакът Х (римската цифра 10) освен това посочва, че пътят за постигане на това единство се състои от два огнени знака: на човешкия разум, устремен нагоре, като език на пламък, и на божествения разум, който винаги е обърнат към хората. Сливането на човешката природа с божествената е възможно на ниво съзнание, но само ако съзнанието бъде обърнато към божественото.
  Двете римски цифри 5 в огледално отражение говорят, че земното е само отражение на небесното.

  В римската цифра 10 е скрита символиката на евангелските “тесни врати", водещи към безсмъртието. Горната й част - римската цифра 5 (V) означава победа, подразбирайки победата на духовното съзнание над материалистичното. Този знак (V) е също така и символ на сърцето, на знаменитата чаша на Граал и предвечните води на пространстово , от които всичко е започнало съществуването си.

 

Х е разпространен орнамент. Той се среща в различни епохи, от палеолита до ХІХ век, при народи, обитаващи различни краища на земята.В епохата на неолита този косо завъртян кръст бидейки емблема на богиня, се е смятал за женски знак, в бронзовата епоха като символ на Слънцето вече се смята за мъжки знак. Затова такъв диагонален кръст върху гърдите е част от мъжкия гръцки национален костюм, а в Индонезия е специфичен знак за татуировка на мъжете. По време на неолита е играел ролята на мъжка емблема, понеже разделяйки правоъгълника на четири части, е образувал символа на "четирите части на земята."

В средновековната символика на Западна Европа е съществувало съчетание на изправен и диагонален кръст. Тези два кръста, наложени един върху друг са изобразени на държавния флаг на Великобритания.
В древна Индия звездата с осем лъча (т. е. съчетанието на изправен и диагонален кръст) е символизирала съединението на мъжкото и женското начало, сътворяващи живота.    Не трябва да забравяме и орнаментите с геометрични фигури, толкова често срещани не само в българските шевици и богато украсени народни носии, но и в етнографията на другите славянски народи.

Шевица от Софийско
Шевица върху ръкав от риза, Софийско »  


 Това, което всички знаят е, че като римска цифра Х означава 10, ХХ - съответно 20, а ХХХ - 30. Поставена легнала - 1000, а с хоризонтална черта отгоре - 10000.

  Ако обаче потърсите с тази комбинация в коя да е търсачка в интернет, едва ли отговорът ще е толкова еднозначен. От известно време със символите Х и ХХХ се означават порнографски филми, сайтове, списания.

  В Англия символът Х, с решение на Британския съвет на киноцензурата от 1951 година се използва за обозначаване на филми "само за възрастни". Първият филм, който получил такъв статус, бил френският филм "Животът започва утре". В САЩ символът бил въведен от 1968 година.

  Със знака ХХХ в печатните издания се заменят нецензурните думи.

  ФИДЕ препоръчва използването на алгебрична система при записването на шахматните партии. Когато се взема фигура, между първата буква на нейното наименование и полето, което тя заема, се записва знака "х".

  Във всякакви игри с "Х" се отбелязва мястото, където има съкровище - пък било то и само въображаемо - като в тото фиша, например.

  Знакът "Х" използват хората, когато не могат да се подпишат. На избори, гласувайки за един или друг кандидат, най-често се поставя знак "Х". Когато човек иска да запомни нещо, поставя знак Х върху ръката си. Знакът Х бележи и грешки в текстове.

  Знак Х поставяли и върху бъчвите с пиво. Х, ХХ и ХХХ подсказват колко силно е пивото - слабо, по-силно, още по-силно.

 
 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg