:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 5(24), 2003

    Ернест Анатолиевич Цветков е практикуващ лекар-психиатър, психотерапевт, кандидат на медицинските науки, писател. Член е на Професионалната психотерапевтическа лига и на Международната общност на писателските съюзи. Практикувал е психотерапия и психоанализа в САЩ и Англия. Създател е на международна програма за психическо здраве "Психономика". Автор е на повече от 14 книги. Сред тях е и "Великият мениджър", откъс от която е "Преданието на Учителя"

ПРЕДАНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ
КОДЕКС ЗА ОПТИМАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

   Той излизаше на брега и извикваше заклинанията. Звуците, излизащи от гръкляна му, се носеха в пространството. От кого ще бъдат чути? А той едно след друго произнасяше своите заклинания и чакаше. Чакаше...

...И докато вълните размиваха границите на иероглифите, начертани от от нечии следи върху пясъка, той се вслушваше за отклика на Непознатия.
...Печалното ехо витаеше над водите, сякаш бе албатрос, плъзгащ се сред вълните, търсейки заветната риба.
...И като таен завет гърмеше океанският шум, стараейки се да изплиска от себе си нирваната на морската бездна.
...Камъкът, хвърлен във водата, потъва, но кръговете от него остават и се разширяват все повече и повече.
...Разширяващите се кръгове стават все по-слаби и слаби и изчезват насъвсем.
...Изчезващите кръгове продължават в нови импулси. Сега този процес е безкраен.
... бедното мъничко камъче застави безкрайността да се свие в редичка. А тази редица се свива в гнездо. Също като молекулата на ДНК.
...бедният, малък мозък, съчиняващ думи, ... думите се пръскат, като кръговете във водата и техният водач е тишината. И шепотът на тишината - безмълвието - ги повтаря с небрежен смисъл. И шифрите на света шумолят като чипс в пликче от станиол.
...бедният, малък мозък, обременен от словото, трепери като поплавък, люлян от струящите се трепети на блуждаещите сънища.
...А в този ден вятърът не събираше облаците над сивата равнина. И водата оставаше тиха и спокойна, почти неподвижна.
И самотният Дух витаеше над безбрежното безветрие. И над пустинната гладка повърхност се разнасяше неговият пророчески шепот.
И студен огън пламтеше в този шепот, охлаждайки разгорещения мозък. И всяка дума, врязвайки се в него, покълваше с нов смисъл.
Що за думи бяха това?
Ето ги.
1
Ти не можеш да знаеш кое е добро, кое е зло.

2
Но знай точно: натрапеното добро - това е зло.

3
Ти не знаеш какво е нужно на Вселената.

4
Ако си прав, значи ти не си прав.

5
Няма правилно и неправилно, ти не знаеш кое какво е.

6
Няма лошо, има само това, което те огорчава.

7
Няма хубаво, има само това, което те радва.

8
Вселената е твърде огромна, за да можеш да я повредиш.

9
Възможно е твоите грешки да са това, от което Вселената има нужда.

10
Твоите грешки няма да погубят Вселената.

11
Не търси истината, няма я. Дори тя да съществува, тя не ти е нужна.

12
Не търси смисъла на живота, дори да съществува, той лежи извън пределите му.

13
Как ще определиш целта на онова, което правиш? И принадлежи ли ти тя?

14
Не се безпокой за себе си. В действителност Вселената те цени прекалено много, за да позволи да пропаднеш напразно.

15
Не търси своята вина. Не си виновен за нищо.

16
Не се безпокой за това по какъв път насочваш някого - нима знаеш кой е истинският, кой е лъжливият?

17
Ако това, което правиш, е трудно за тебе, помисли дали то ти е необходимо.

18
Прави само това, което ти се отдава най-лесно от всичко, но го прави с всички сили.

19
Ако правиш нещо случайно, ти го правиш нарочно.

20
Поддържай това, което ти харесва, и избягвай онова, което не ти харесва.

21
Ако можеш да поправиш последствията от своите грешки, значи още не си сгрешил.

22
Онова, което се случва, се случва навреме.

23
Понякога търсенето на правилното решение ти струва по-скъпо от грешката.

24
Това, което се случва, става не по твоя воля, но по своя воля ти можеш да го приемеш или да не го приемеш.

25
Ако се съмняваш в пътя, вземи си спътник, ако си сигурен - върви сам.

26
Да бъдеш силен, означава да си самотен.

27
Силният е най-силен, когато е сам. Ти сам можеш да избереш какъв да бъдеш.

28
Всеки човек е самотен. Силният приема и благославя своята самота. Слабият бяга от нея.

29
Бъди спокоен и внимателен към Света, тогава няма да пропуснеш момента на Силата.

30
Когато се стараеш да научиш за себе си от другите, ти им разрешаваш да властват над теб. Затова бъди сам мярката на това, което се случва с теб.

31
Благослови пропуснатите възможности, ти си придобил по-големите възможности.

32
Давай лесно, губи лесно, сбогувай се лесно.

33
Не съжалявай за това, че си имал малко радости, така ще добавиш още една печал.

34
Обикни врага си - за да го победиш.

35
Ако връгът ти те свари неподготвен, и ти си още жив - той е в ръцете ти.

36
С каквото една ситуация е губеща, с това е и печеливша.

37
Не се бой от онзи, който се опитва да сломи волята ти, понеже той е слаб.

38
Истинската мъст е да пренебрегнеш.

39
Отстъпвайки, ти ще понасяш изпитание.

40
Отстъпи - за да отслабиш съпротивлението.

41
Не се стреми да бъдеш по-силен от съперника си, но търси в какво съперникът ти е по-слаб от тебе.

42
Когато обичаш врага си, ти го опознаваш по-добре. Колкото повече го опознаваш, толкова повече преимущества получаваш над него.

43
Не винаги може да се побеждава, но винаги можеш да направиш себе си непобедим. Победата зависи от противника. Непобедимостта - от теб самия.

44
Какъвто и да е твоят съперник, винаги се старай да виждаш в него човека. И скоро ще се убедиш, че подобен подход ти дава огромно преимущество.

45
Да вкусиш и да се наситиш - и едното, и другото е наслаждение, но не ги смесвай.

46
Ти знаеш правилата, но не знаеш всички правила, по които живее Светът.

47
Светът е рафиниран, но не злонамерен.

48
Има хора, пребиваването до които те разрушава. Това не значи, че те са лоши. Това значи, че пребиването ти до тях те разрушава.
Има хора, до които пребиваването ти близо до тях те укрепва. Това означава, че пребиваването ти близо до тях те укрепва.
Бъди внимателен към себе си в онзи момент, когато общуваш с другите. И ще ти стане ясно кой кой е. Избягвай да общуваш с първите и се стреми да общуваш с вторите. Ако не се получава, тогава изобщо избягвай дружбата.

49
Получаваш ли това, което правиш?

50
Когато огънят се приближава, той отначло свети, после грее, а след това изгаря.

51
Сега ти си безсмъртен, понеже още не си умрял.

52
Не се страхувай от проклятия, не се стреми към възхвали, те нищо ново няма да ти донесат.

53
Ти създаваш безпокойство и тревога, когато измерваш своя успех с мярката на похвали и порицания.

54
Не се замисляй за това, накъде да вървиш по-нататък, когато се намираш в средата на висящ мост.

55
Като правиш нещо, прави го сега, след това може вече никога да не го правиш.

56
Ти никога няма да можеш да кажеш накъде вървиш, само къде се надяваш да стигнеш.

57
Не се бори. Понеже неизбежно ставаш това, срещу което се бориш.

58
Спомняй си за закона на тринадесетия удар.
Ако веднъж часовникът е звънял тринадесет пъти вместо положените дванадесет, то такъв часовник трябва веднага да се изхвърли, каквато и гаранция да дават за ремонта му.

59
Всяко поведение се състои от противоположности. Ако ти правиш нещо и се стараеш прекалено много, то рано или късно се проявява противоположността на това нещо. Всеки прекален стремеж произвежда своята противоположност.

60
Твърде много сили водят до обратен резултат. (виж "Много баби - хилаво дете.")

61
Мъдрият ръководител не формира събитието, но позволява на самия процес да се развие. Ако някоя ситуация ти се струва сложна, остави я сама на себе си. Предоставена сама на себе си, тя ще се разреши от само себе си.

62
Мъдрият ръководител не блокира процеса със строги задания и не заставя събитието да се развива по определен начин.

63
Не пришпорвай събитията. Позволи на процеса да се разгърне сам.

64
Мълчанието е велик източник на Силата.

65
Периодически напускай хората и се връщай към мълчанието. Учи се да се връщаш към самия себе си.

66
Мълчанието и ясното чувство за битие са източниците на всяко ефективно действие.

67
Мълчанието и празното пространство издават твоето настроение. Това е и полето на твоето битие. Силовото поле на Битието.

68
Стремете се да бъдете истински заинтересовани в самия себе си. Това ще ви научи на самоотверженост.

69
Слушай по-скоро леко, отколкото усърдно. Остави усилията, загубени за вслушване във всяка дума. Потопи се в своето вътрешно мълчание и се самонаблюдавай. Тогава в тебе ще се отвори способността да мислиш ясно.

70
Познавай своите съкровени дълбочини и ще можеш да разговаряш с дълбочините на някой друг.

71
Когато се освобождаваш от това, което си, ти ставаш онова, което можеш да бъдеш.

72
Когато се освобождаваш от това, което имаш, ти получаваш онова, от което се нуждаеш.

73
Когато се усещаш най-разрушен, знай, че се намираш в началото на период на израстване.

74
Когато не искаш нищо, при тебе идва много.

75
Когато престанеш да се опитваш да внушаваш, ти ще станеш достатъчно внушителен.

76
Истинската способност за влияние не се основава на технически начини или атрибути на управлението. Намирай се в Битие, а не в Правене.

77
Помни съкровената мъдрост: Дай, за да постигнеш.

78
Прекалените опити водят до обратни резултати.

79
Намирайки се в Битие, а не в Правене, използвай формулата: Бъди - Прави - Създай.
Ако ти не искаш да създадеш нещо, попитай: Какво трябва да направя за това? Но не бързай, не повтаряй грешките на мнозина - на тези, които се опитват да правят нещо, но нищо не постигат. Отстъпи една крачка към началото на формулата и отново попитай: Какъв трябва да бъда аз? И остани в битието. И правенето само ще се прави без твое участие. Но ти ще получиш ясен, конкретен резултат, именно такъв ти си искал да създадеш. В това е сърцевината на магията.

80
На онзи, който се намира в битието, нищо не трябва да се прави, всичко се оказва направено.

81
Знай, къде стоиш, и знай, за какво стоиш. Това е твоята основа.

82
Един маг не се отбранява и не напада. Неговото докосване до света е леко, почти неуловимо.

83
Изясни целта си. Само тогава ще можеш да я постигнеш без суета.

84
Наблюдавай естествените процеси. Те притежават могъщество и сила, защото просто съществуват. Движението на планетите, светлината на Слънцето, земното притегляне. В съответствие с тези принципи работи и твоят организъм. Свободата настъпва, когато започваш да се подчиняваш на естествения ред. Свободата идва от подчинението. Помни, че ти също си част от естествения процес.

85
Когда пребиваваш извън събитията, медитирай над въпроса: Какво става, когато нищо не става?

86
Няма разлика между какво става и как става това.

87
Учи се да бъдеш ведомо коляно - за да се научиш да караш другите да се научат да се държат с другите.

88
Твоето влияние започва от теб и се разпространява по-нататък като трептене във водата.

89
Оставай неутрален и не приемай ничия позиция.

90
Доверявай се на това, което се случва.
Приемай онова, което става. Доверявайки се и приемайки го, ти си запазваш силата.

91
Формулата на властта - това е формулата на управлението. Изкуството да управляваш се основава на тази формула: ако искаш да управляваш мнозина, представи си че управляваш нещо малко. Стреми в голямото да видиш малкото и го управлявай. Еднакви хора се управляват по-лесно, отколкото различни.
Хората, които се стремят към една цел, се управляват по-лесно от хората без обща цел.
Хората, които имат общ враг, се управляват по-лесно от тези, които имат различни врагове. Разделяй голямото на по-малки части. И ще получиш малкото. Прави го без усилие. И това, което би се разделило и само без твоето участие. За да управляваш ефективно, прави хората еднакви. Но майсторството да се правят хората еднакви израства от умението да ги виждаш различни.

92
Бъди Господар, а не Гост. Господарят е този, който разрешава или не. Той не е този, който моли, а този, когото молят. Не е този, който се нуждае, а този, от когото имат нужда. Не е този, който отива, а този, при когото отиват. Гостът е този, който иска разрешение да дойде или да влезе.

Този, който моли. който се нуждае. Който идва и който моли за среща.
Ако имаш уредена среща, старай се да я направиш на твоя територия. Нека идват при теб. Но ако ти се оказваш в позицията на гост, размени си мястото с домакина. Много зависи от вътрешната позиция. Да бъдеш господар е по-скоро вътрешна позиция, отколкото външна.

93
Спорещият винаги моли. Той моли тихомълком, за да се отнесат към неговите аргументи заинтересовано. Затова спорещият е гост.

94
Избягвай спора и не давай на спорещия да те въвлече в него. Не ставай съучастник в една глупост.

95
Онзи, който започва да спори, предварително се поставя в слаба позиция, защото макар и негласно, но той е просител.

96
Мисли за онази Сила, която стои зад теб, и тогава тази Сила действително ще стои зад теб.

97
Оставай безразличен към всякакви съобщения. Не заприличвай на царя, който наказва вестоносеца за лошата вест. Силата е в безразличието. На тази Сила се покланя Светът.

98
Учи се да различаваш обратимото и необратимото - и ще се научиш да управляваш времето.

99
Нека за известно време твои учители станат:
Мракът. Не е възможно в мрак да разгледаш нещо.
Гърмът. Не е възможно да предвидиш кого ще удари или порази.
Огънят. Топлината е близо, но при приближаване изгаря.
Учи се на непредсказуемост и недостъпност.

100
Твоят най-добър Учител е твоят Път. Не трябва да се търси Учител. Той е наблизо.
Неговото присъствие е тук. Струва си да се отвори и види.

101
Различавай Празното и Твърдото.
Качеството на Твърдото е опората.
Качеството на Празното е ненадежност.
Твърдото е информацията, на която може да се вярва. Това е човек, на когото може да се разчита. Обещание, което ще бъде изпълнено. Автомобил, който се пали нормално и ще тръгне. Заповед, която ще бъде изпълнена. Дума, която ще бъде чута и разбрана. Твърдото е това, което дава резултат. Празното е информация , която не е достоверна. Ненадежден съюзник. Приятел, който се е отрекъл. Ленив работник. Нечестен управляващ. Неизпълнено обещание. Взаимодействието на Твърдото и Празното дава Празно.

102
Дядото дал внука си да учи занаят при чужди хора. Те обаче не го учили на занаят, а го заставяли да им работи. При това се отнасяли лошо с него. И ето, когато станало съвсем тягостно, момчето написало писмо, в което умолявало да го приберат обратно, но той написал неконкретен адрес - "На село. За дядо." Такова писмо никога няма да пристигне. Самото писмо е Твърдо, а адресът е Празно. В резултат - Празно. Ако в замисленото дело поне един елемент се окаже празен, то всички усилия ще бъдат напразни. Когато нещо при теб не се подрежда, търси Празното.
Отдели Твърдото от Празното вътре в себе си. Стреми се да почувстваш своя път, пътя на Великия мениджър.

103
Ако ти знаеш своя Път, то успех и неуспех поравно се приближават към теб.

104
Ти не можеш да отличиш успеха от неуспеха, докато не доживееш до утре.

105
Разбирането е по-високо от знанието.

106
Всеки от нас управлява един свят. Някой прави това лошо, друг - добре. Детето управлява родителите си, работникът се управлява от стопанина. Всички управляват всичко.

107
Ако те молят за нещо, но не искат да направят стъпка в отговор, знай че не те питат, а само ти предлагат.

108
Не се оплаквай.
Не се страхувай.
Не проси.

109
Миналото и Бъдещето се раждат днес.

110
Бог е тук и сега.

 
   ... и това били последните думи на Самотния Дух. Неговият шепот се е слял с тихото шумолене на океанското дихание и се е разтворил в него, изпълвайки непознатите дълбочини със своето неизповядано битие .
   В тревога и печал той стоял на брега, почти до водата, вглеждайки се в нейната тъмнееща дълбина, сякаш с надеждата, че от недрата й ще се появи отново онзи, който съвсем скоро беше негов странен събеседник от отвъдното. Но наоколо се простирала тишина. Безмълвна тишина. Защото има и мълчалива тишина.
Пронизващата самота го пронизваше. Но и пронизвайки го, не си тръгваше, а пребиваваше наоколо. И вътре.
   И тогава той осъзна колко е странно да оставаш насаме с битието. А какво означава да си насаме с Битието? Ами това означава, че за известно време (или завинаги) се оказваш в положение, когато нямаш любими, близки хора, откъснат си от обществото, от информацията, от бъдещето, от миналото, от надеждите и илюзиите. Когато около тебе е вакуум, и при това ти продължаваш да съществуваш. Колко е страшно да оставаш насаме с Битието!
   И каква мощна Сила се ражда в тебе, когато приемаш този страх и приемаш Битието, без да изпадаш в паника или истерика. Сега вече ти си разбрал, откъде са черпили своята мощ пророците и победителите. Когато ти се съгласяваш с подобна трансформация и се отваряш пред Силата, тогава Битието става за тебе... събитие. И силата влиза в теб. И те завладява. И ти ставаш Сила. И в този момент силата е в тебе. И те завладява. И ти ставаш Сила. В същия този момент неговата личност умряла. И се родила Силата, въплътена в Учителя.

С това завършва свитъкът "Преданието на Учителя".


 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg