:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 3(22), 2002
КАКВО ОЗНАЧАВАТ ...
Кратък пътеводител в класическите картинни галерии

   Случвало ви се е навярно да застанете пред картина на средновековен художник и да се чувствате като пълен ... Наименовението на картината нещо подсказва, разбира се, но то е свързано със сюжета. Но тайният език, разбираем само за художника и неговите съвременници, често пъти остава нечут. Какво означават буквите в левия долен ъгъл, защо в реката се мята не риба, а делфин, защо пък е тук тази кана, или тази врата, или този бисер, все подробности, които отначало не забелязваш, а едва после започва да те гложди мисълта, че нещо е останало недоразбрано.

   Ето някои "думи" от богатия език на християнските символи. Някога, във времето когато християнството било преследвано, вярващите измислили (или взаимствали) неговите първи тайни символи, за да не могат непосветените да надникнат в техните тайни.
 
ПРЕДМЕТИ И ЯВЛЕНИЯ

Арфа
Понякога олицетворява пътя в друг свят, но най-често появата на този символ в картината означава псалми или музикални инструменти, които се използват за прославяне на Бога.

Бисер, перла.
Символ на царството небесно, на Божието слово и тайното знание, недостъпни за езичника.

Ваза
Празна - символизира тялото, от което се е отделила душата. Ваза и птичка, която пие вода от нея е символ на вечно блаженство. Ваза с лилия говори за чистотата на Дева Мария.

Венец рождественски
Символ на очакването на Рождество и на самия празник. Венецът е с кръгла форма и направен от вечнозелено дърво - и едното, и другото са знаци на вечността. В домовете на католиците андвентия венец се появява четири седмици преди Коледа. Четирите свещи се запалват последователно в неделните дни: отначало синя, а след нея двете розови и накрая бялата.

Везни
Символ на Страшния съд и изобщо на Божия съд. Често рисуват везни в ръцете на архангел Михаил, чието задължение е да претегля душите на грешниците.

Врата
Символ Христос, взет от Евангелието от Иоана. Може също така да означава и покана за молитва.

Въже, връв
Символ на предателството. Обесена жена на картината е символ на отчаянието.


Гвоздеи
Инструмент на разпятието и затова е символ на страстите Христови. Върху ранните разпятия рисували четири гвоздея, но по-късно върху картините по-често се срещат три (двете стъпала са приковани с един гвоздей) - като намек на светата Троица.

Дъга
Символ на вярата, опрощаването, единството и примирението с вярата. Дъгата, появила се нанебето след всемирния потоп, била обещанието на Бога, никога повече да не изпраща на земята нещо подобно. Често се изобразява като трон на Христос.

Дясна и лява страна
По време на последния съд на праведниците е отредено мястото отдясно на Бога, а на грешниците - отляво.

Зарове и хитон
Символ на страстите (страданията) Христови. Войниците, след като го разпънали на кръста, си разделили дрехите на Христос на четири части, а хитона решили да разиграят, хвърляйки зарове.

Кандилница
Символизира вярата, разпространяваща се като аромата на ладан (ароматична смола).

Ключове
Символизират правото на църквата да прощава грехове в името на Иисус. Два ключа -- двойната власт: да се отваря небето за разкаялите се грешници и да го затваря за неразкаялите се.

Антонело де Месина - "Свети Йероним",
1475 г., Париж, Лувър
"Христос и самарянката"
неизвестен френски художник
Книга
Символизира Библията. Отворена означава истина и откровение. Затворена - пази имената на избраните и символизира Страшния Съд. В ръцете на апостол книгата означава Евангелието. Книгата също така е част от емблемата на много светци. Когато е с буквите алфа и омега е атрибут на Христос.

Камбана
Символизира призоваване към молитва и разпространение на Евангелието в целия свят.

Камшик и стълб
Символи на страстите Христови.

Кана и чаша
Символизират ритуалната чистота, напомнят за библейското предание, в което Христос след вечерята измива краката на своите ученици. Когато са обърнати - могат да означават пустота.

Колело
Въртящо се колело - символ на божествената сила. Горящо колело означава изгонването на Адам и Ева от рая.

Кораб
Символ на църквата. Корабната мачта наподобява кръст.

Корона
Символ на царска власт, използван по отношение на Христос като цар на царете.

Коси
Дълги, разпуснати коси са символ на разкаяние.

Кошер
Символ на красноречие.

Кула
Символ на целомъдрието, Божието слово и пристанище. Кула с три прозореца е символ на Света Варвара, която за своето заточение поискала да й построят кула не с два, а с три (в чест на светата Троица) прозореца.

Лампа
Символ на Божието слово и мъдрост, знак за присъствието на Бога по време на молитва.

Меч
Емблема на много светци и мъченици, претърпяли смърт от меч.

Монети
Символ на човешката алчност и лакомия, а така също и на страстите господни - намек за предателството на Юда.

Нож
Символ на предателство, инструмент за мъчение.

Овчарска гега
Напомня, че Иисус е пастир. А така също напомня за пастирите, сошли да се поклонят на младенеца Иисус.

Око
Всевиждащото око представя Бога. Изобразено в триъгълник означава безкрайната святост на Троицата. (Днес по-често свързваме този символ с масонската символика).

Ореол (нимб)
Символ на святост и величие, изобразяван зад главите на светци и праведници. Може да има различна форма: във вид на кръг, квадрат и триъгълник. Дева Мария винаги се изобразява с кръгъл ореол, триъгълен е при изобразяване на Бог-Отец (като знак на троицата). Квадратен се използва, за да се различават светците от обикновените хора: квадратът, символ на ред и подредба, се смята за по-нисш от кръга, символ на вечността.

Пламък
Символ на религиозна пламенност. Върху челото на апостолите означава слизането на Светия Дух. Седемте езика на пламъка са седемте дарове на Духа.

Порта
Има различни значения. Отворена може да символизира входа в рая и обратно, смърт и излизане от земния живот, а така също и изгонването на Ядам и Ева от рая. Разрушени врати са символ на ада и злото, което Христос със своето възкресение е надвил. Винаги присъства като централен елемент в сцените, изобразяващи слизането в ада.

Свещник
Символ на спасението и светлината. Седемсвещникът, наричан най-често "менора", християните използват, за да представят Светия дух и неговите седем дарове: мъдрост, разум, проницателност, твърдост, знание, набожност и страх.

Стълба
Използвана при разпятието на Христос, затова символизира неговите страдания.

Раковина
С три капки вода е символ на кръщението и преди всичко на кръщението на Христос. Три капки вода често са символ на поклонничеството.

Рог
Символ на последния Съд, Възкресението и призива за молитва.

Ръка
"Manus dei", ръка Божия - символ на Бог-Отец.

Свещ
Символ на Христос, благодат и вътрешна светлина. Когато две свещи се поставят върху олтара символизират човешката и божествената природа на Христос, три свещи са символ на Троицата - Отец, Син и Светия Дух.

Свитък
Със седем печата заключва съдбата на човека и никой не може да го прочете. Символ на знанието, учението, живота и предначертанието.

Скала
Символизира покорността пред Христос.

Скиптър
Символ на властта. Заедно с короната - триумфалната власт на Христос над всички създания.

Слънце
Символ на Христос, безсмъртието и Възкресението.

Уста
Отворената уста е символ на алчност, но понякога е и символ на жизненото дихание. Раззинатата паст на чудовищата в картините символизират ада.

Хаванче и чукало
Тези аптекарски инструменти се използват като емблема на двамата светци Козма и Дамиан.

Сандъци
Три сандъка са символ на трите влъхви, които дошли да погледнт родения младенец Христос. Представят техните дарове: злато, ладан и смирна.

Ухо
Символ на предателството и страстите Христови. В същото време е и символ на раждането. Ранните християни приемали, че Иисус е бил заченат от Дева Мария, когато гълъбът се докоснал до ухото й. В много картини Мадоната е нарисувана с гълъбче, кацнало на рамото й, до самото й ухо.

Факел
Символ на страстите Христови и предателството, но в Коледните сцени може да означава и Христос, Светлината на света.

Флаг
Христианският флаг измислил Чарлз Овертон през 1897 година. Червеният кръст означава вяра, любовта на Бога към човека и обещание за вечен живот. Синият кръст е вярност, белият - чистота, невинност и мир.

Фонтан
Символ на духовния живот и спасението. Също така е и един от атрибутите на Дева Мария.

Череп
За първи път се появява в живописта през IX век. Символ на смъртта - и физическа, и духовна, а така също и суетността на всичко светско. Лежащият в основата на кръста череп на Адам е напомнянне, че всички адамовци ще умрат, но Христос ще остане жив.

СЪЩЕСТВА И ЖИВОТНИ

Агнец (агънце)
Символ на Христос, на чиста и невинна жертва, и едновременно с това символ на христианството. Агнец със знаме отбелязва въздигането на Христос над смъртта, с кръст -- страдание. Агнец със седем рога и седем очи в картините, изобразяващи Апокалипсиса, означават седемте дарове на Светия Дух. Агне на хълма, от който се стичат четири реки - това е църквата над четирите райски реки или четирите Еватгелия. Агнец с овце - това е Христос и неговите ученици.

Ангел
Самата дума означава "посланик", и затова символизира посланието на Бога или Неговото присъствие. Глава с криле - подчертава се значението на безтелесното, ангел-дете - на невинността. Фигурата на човек с крила е символ на архангели или на апостол Матея. Понякога разголена фигура с крила означава времето. В този случай в ръката може да има коса, пясъчен часовник или патерица, подсказваща старост.

Вол
Символ на сила, служение и търпение. В изкуството през Ренесанса понякога символизирал народа на Израил. Крилатият вол е символ на апостол Лука, той е и едно от апокалиптичните животни.

Врана
Символ на дявола заради черното си оперение и навика си да се храни с мърша. Но понякога е символ на уединения живот на отшелника.

Гълъб
Символ на Светия Дух, а така също на чистотата и мира. Седем гълъба около Христос или Богородица - това са седемте дарове на Светия Дух.

Грифон
Това същество с тяло на лъв и с орлови крила символизира онези, които преследвали християните. Но от друга страна грифонът е символ и на Спасителя.

Гъска
Символ на бдителност.

Делфин
Най-разпространената "риба" в христианското изкуство, символ на възкресението и спасението. Като отличен плувец, може да пренася душите на мъртвите в отвъдния свят. Заедно с котва или лодка означава християнската душа, която Христос води към спасение. Понякога делфинът изобразява самия Христос, тъй като тези животни често плуват, съпровождайки корабите.

Еднорог
Символ на чистотата и невинността: нито един ловец не може да хване еднорога, но той сам се показвал на една девственица, слагал глава на коленете й и заспивал. Той е алегория на Благовещението, затова често го рисуват близо до Дева Мария.

Елен
Символизира набожност. Както се казва в Библията, еленът жадува водата така, както човекът -- вярата. Затова често изобразяват елените пиещи вода около кръста или от кръщелните купели.

Жаба
Символ на дявола; в картините означава омерзението на греха.

Жерав
Според легендата, всяка нощ някои жерави бодърстват, пазейки съня на своя цар. Те стоят на един крак, с другия държат камък и ако изведнъж заспят, камъкът пада и ги събужда. Затова жеравът символизира бдителност и преданност.

Заек
Символ на беззащитността на човека, който се надява на християнското спасение. Зайци, които гризат грозде, означават пребиваването на душите в рая. Три заека, изобразени в кръг, е намек за Троицата.

Змия
Сложен образ. Олицетворение на сатаната; в същото време именно в змия се превръща жезълът, с помощта на който Моисей тръгва през пустинята.

Кентавър
В христианското изкуство е символ на необуздани страсти и прелюбодеяния, на еретика и човека, който се разкъсва между доброто и злото. Именно кентавърът обаче посочва в пустинята пътя на свети Антоний.

Кит
Символ на дявола, тъй като според легендата, моряците често вземали китовете за острови, хвърляли котва и животните завличали корабите под водата. Вратата на ада често пъти се изобразява като отворената паст на кит.

Козел
Представя осъдените на вечни мъки по време на Страшния съд.

Котка
Символ леност и похотливост. Но образът има и друг смисъл: в легендата за "котката на Мадоната" котката се окотила в същите ясли преди да се роди Иисус. На картините тази котка се отбелязва с кръст.

Крокодил
Крокодил с отворена уста, също като кита, символизирал вратите на ада.

Лебед
Понякога е символ на престореност, защото красивите му бели пера скриват черна плът.

Лъв
Символ на Христос. Освен това, е символ и на бдителността, тъй като според средновековното поверие лъвът спи с отворени очи. Крилат лъв е символ на апостол Марко, едно от апокалиптичните животни.

Лисица
Символ на дявола, на хитрост и коварство.

Маймуна
В християнската традиция се отъждествява с порока, греха и дявола. Често се изобразява с ябълка в зъбите, което означава грехопадението. Маймуна с вериги е символ на победата на добродетелта над порока.

Мечка
Символ на жестокост и пагубно влияние. Но не само на това. В древността се смятало, че мечетата се раждат безформени и мечката сама им придава нужната форма като облизва. Оттук идва символът на мечката като християнство, преобразяващо хората.

Орел
Символ на Възкресението. Съществува легенда, че орлите, които обиколят Слънцето и после се изкъпят в езеро, придобиват безсмъртие. Освен това, високо летящите орли символизират Възнесението. Орелът е едно от четирите апокалиптични животни, атрибут на апостол Иоан.

Паун
В христианската символика е знак за безсмъртие, тъй като според античните митове месото на тази птица не гние. А паунът, разперил пера е символ на човешкото тщеславии.

Паяк
Символ на алчността и дявола, на злия умисъл. Паяжината означава тленността на човека.

Пеликан
Според една от легендите, в гладните времена самката на пеликана нахранила с кръвта си своите малки. В христианското изкуство представя доброволната жертва на Христос. Често на върха на кръста рисуват пеликан.

Пеперуда
Появата на пеперудата от "мъртвата" какавида символизира Възкресението. Често пъти пеперуда се изобразява в ръката на младенеца Иисус.

Петел
Един от символите на страстите Христови. Кукуригащият петел е символ на отричането на Петър. В по-широк смисъл е символ на неверност пред лицето на опасността или при преследване. Но тъй като петелът кукурига рано сутринта, той може да символизира и бдителност.

Риба
Началните букви на гръцката фраза "Иисус Христос, Син Божий, Спасител" -- ICHTHUS -- означават "риба". Първите християни използвали символа във времето на преследвания като таен знак на вярата. (Един, например рисувал върху пясъка арка, а другият я допълвал.) Три риби -- Иисус как член на Троицата - Отец, Син и Светия Дух.

Свиня
Символ на сатаната, на ненаситност, лакомия и сладострастие.

Охлюв
Символ на греха и мързела, защото се храни само с това, което намира на земята.


РАСТЕНИЯ И ПЛОДОВЕ

Акация
Дървесината на акацията е много здрава и затова дървото се смята за символ на безсмъртието на душата.

Анемона
Символ на печал и смърт: в червен цвят означава кръвта Христова. Тези цветя често се изобразяват в сцените на разпятието.

Бадем
Символ на чистотата на Дева Мария и символ на безсмъртието: според библейската легенда Бог изявил своето присъствие, когато цъфнал и дал плодове жезълът на Аарон.

Бръшлян
Вечнозелен, той означава вечен живот. Бръшлян, увиващ череп е победата на възкресението над смъртта.

Виолетка
Символ на покорност.

Вишна
Понякога я наричат райска ягода. Нейната сладост символизира меката природа на добрия човек. Вишна в ръцете на младенеца Христос е знак на райските блаженства.

Върба
Символ на Евангелието: Колкото и да късат клонки от върбата, тя продължава да цъфти.

Глухарче
Символ на скръб и страданията Господни, което е свързано с горчивината на листата на растението. Често може да се види в картините с разпятието.

Гранат
Символ на възкресението и обединението на вярващите под първенството на църквата. Може да бъде също така и символ на целомъдрие. Изобразява се редом с Дева Мария.

Грозде
Символ на светото причастие и кръвта, пролята на Кръста. Лозата е символ на Христос и християнската вяра.

Детелина
Символ на Троицата и св. Патрик, който използвал лист от детелина за да обясни на невярващите ирландци фразата "един бог в три лица". Четирилистната детелина е символ на четиримата евангелисти.

Дъб
Символ на издръжливост и здравина. Едно от дърветата, чиято дървесина била използвана за кръста.

Живовляк
В изкуството на Ренесанса е символ на поклонничеството.

Ирис
Както и лилията се смята за символ на Дева Мария. Възможно е замяната на лилията с ириса да е станало в някои езици поради объркване на ботаническите термини. Като символ за първи път се появява в картините на фламандските художници, понякога заедно с лилия.

Карамфил
Червеният символизира любов, розовия -- брак.

Кестен
Символ на невинност и добродетел, защото макар и заобиколен от бодли, те не го повреждат.

Кипарис
Символ на смъртта заради тъмния си цвят и заради това, че не дава издънки, ако го отсекат.

Круша
Символ на любовта на Христос към цялото човечество.

Къпина
Символ на чистотата на Дева Мария, която породила пламъка на божествената любов, но не изгоряла от въжделение. Старозаветен символ на богоявлението: именно около пламналия къпинов храст пред Мойсей се открило името на Бога - "Аз съм, който съм" (Яхве).

Ливански кедър
Заради своя величествен вид това дърво е станало символ на Христос. Вечнозелените кедри означават също така и вечен живот, затова често растат в гробищни паркове.

Лилия
Символ на чистотата и непорочността на Дева Мария. Лилия в тръни е символ на непорочното зачатие. В хералдиката лилията е символ на кралската власт.

Магарешки бодил
Символ на печал и проклятие.

Мак
Означава смъртен сън, безразличие и незнание. Понякога червеният мак е символ на саможертва.

Маргаритка
Късен символ (XV век) на невинността на младенеца Иисус.

Маслина
Маслинена клонка е символ на мира. В преданието за потопа гълъбчето я донесло на Ной в знак на това, че е установен мир между Бог и човек.

Палма
Палмовите клонки са символ на триумфалното влизане на Иисус в Йерусалим, символ на победата над греха и смъртта.

Папрат
Скривайки своята красота дълбоко в гората, това растение символизира самота, искреност и покорност.

Портокал
Плодовете и цветовете се смятат за символ на чистота, невинност и благородство. Често се срещат в картини, изобразяващи Дева Мария. С портокалов цвят по-рано украсявали младоженките. В райските сцени понякога портокалът заменя ябълката от дървото на познанието.

Роза
Общ християнски символ от XIII век. Представя раждането на Христос, Дева Мария (бяла роза) или мъка (червена).

Смокиня
Символ на похотливост и плодовитост, тъй като съдържа множество семенца. Понякога се използва вместо "греховната" ябълка.

Теменужки
Броят на листенцата на теменужката напомнят за човека (както и петолъчната звезда) и символизира размисъл и памет.

Тиква
Символ на Възкресението. Изобразена заедно с ябълка, тя означава противоотрова за злото и смъртта, които символизира "забранения плод". В картините тиквата повече прилича на голяма краставица.

Трепетлика
Според легендата само трепетликата не се навела печално след смъртта на Христос. За тази нейна гордост листата й са обречени вечно да треперят. Според друга легенда, от нея направили кръста за разпятието и след като тя научила за това, започнала да трепери от ужас и досега не може да се спре.

Тръстика
Расте в изобилие около вода и затова е символ на тълпата вярващи, които черпят сили от животворящия християнски извор.

Циклама
Цветето на Дева Мария. Червеното петно в средата -- е символ на печал, която тя носи в сърцето си.

Ябълка
Символ на греха. Но когато я рисуват в ръката на Христос, означава спасение.

Ягода
Символ на праведност и трудолюбие. Понякога рисуват Мадоната украсена с ягодови клончета.


ЗНАЦИ, КРЪСТОВЕ, ЗВЕЗДИ И ЧИСЛА

Алфа и омега
Първата и последната букви на гръцката азбука, символизират началото и края на всичко и вечната природа на Христос. По форма алфа напомня два кръга, което обозначава Бог-отец, а омега -- факелът на Апокалипсиса.

Алфа, Мю, Омега -- първите букви на гръцките думи "вчера, днес и завинаги", обозначават вечността на Иисус и Неговото присъствие.

INRI -- надписът, направен от Пилат на кръста: "lesus Nazarenus Rex ludaeorum" -- "Иисус от Назарет, цар на евреите".

Хи Ро
Един от най-древните сакрални монограми на Христос. Измислена от ранните християни като таен знак на вярата. Съставена е от първите две букви на гръцката дума XPICTOC.

Четирилъчева звезда
По форма напомня кръст. Такава изобразяват Витлеемската звезда, която завела влъхвите при новородения Христос. Напомня едновременно за раждането на Христос и за Неговото предназначение.

Петолъчна звезда или пентаграм
В христианството посочва петте рани на разпнатия Христос (този символ е доста по-древен и има множество значения). Обърната обратно се асоциира със сатанински ритуал.

Звезда с шест лъча или хексаграм
Звездата на Твореца, напомняща за шестте дни на сътворението. Днес тя е известна като звездата на Давид, символ на съвременен Израил.

Звезда със седем лъча
Символ на седемте дарове на Духа.

Звезда с осем лъча
Осем е числото на възраждането. Символ на закона и правото. С осем лъча изобразяват и Витлеемската звезда.

Звезда с 12 лъча
Означава 12-те израилеви племена или 12-те апостола.

Кръстът е преди всичко символ на Христос, Неговото разпятие и слава, и по този начин — символ на християнската вяра и Църквата. Именно като такъв символ кръстът е получил най-голямо разпространение — в най-различни познати и непознати форми, с различен произход и приложение.

ЧИСЛА

Едно
Символ на единството и уединението.

Две
Посочва двойнствената природа на Христос: човешката и божествената.

Три
Числото на Троицата - Отец, Син и Светия Дух.

Четири
Четирима са апостолите.

Пет
Брой на жертвите - толкова рани получил Иисус, разпнат на кръста.

Шест
Числото на Сътворението -- Бог е създал земята за 6 дни. Но така също и числото на несъвършенството в сравнение със седем.

Седем
Числото на съвършенството и почивката. Съществуват седем дарове на Духа, седем грехове, седем печата, седем църкви в Откровението и т.н.

Осем
Числото на възкресението.

Девет
Число на тайната или на ангелите: Библията споменава за девет чина в ангелската йерархия.

Десет
Числото на Божиите заповеди.

Единадесет
Числото, което символизира опасност. В същото време съществува притча за спасението на Христос в "единадесетия час".

Дванадесет
Числото на апостолите и израилевите племена. Често се използва като символ на цялата църква.

Тринадесет
Числото на предателството -- на Тайната вечеря присъствали 13 души.

Четиридесет
Числото на изпитанията. Четиридесет дни и нощи продължавал Всемирният потоп, четиридесет години се скитали сред пустинята израилтяните, четиридесет дни Христос се намирал в пустинята.

Сто
Число на изобилието, пълнотата и завършеността.

Хиляда
Невъобразимо голямото число на вечността.

нагоре
 
© списание «маргарита», 2001-2003