:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
    брой 10(28), 2003

 
Традиционната китайска медицина

ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА Е В ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ ИН И ЯН

Средна продължителност на живота: 
в България — жени — 74,5; мъже — 67;
в Китай — жени — 80; мъже — 75;

  Според каноните на традиционната източна медицина организмът на човека е неотделима част от Космоса. Неговият живот и променливост постоянно са изложени на влиянието на силите на заобикалящата го природа. Организмът на човека е сложна саморегулираща се система, която се намира в динамично равновесие със заобикалящия го свят.

Човекът въплъщава природните цикли (денонощни, месечни, сезонни и текущи) и си взаимодейства с тях през целия си живот. Както Земята се състои от суша, океан и атмосфера, така и тялото на човека внлючва КРЪВ, която управлява материалната форма на тялото, ВЛАГА, която е вътрешната сила, и ЦИ, която регулира формата, дейността на тялото и протичащите в него процеси на самосформиране и саморегулация. Ци е енергията или прана (в Индия), която човек получава при раждането си от майката и която придобива в продължение на целия си живот с дишането, храненето и т.н. Тази енергия присъства както в самия човек, така и в околната среда. Устойчивите циркулации на Ци по затворената система от канали (или меридиани) осигурява живота на човека и съгласуваното функциониране на всичките му органи и системи.

  Здравето на човека се характеризира с нормално съотношение на компонентите на Ци и с движението на енергията в организма, които се подчиняват на вътрешния му биологичен часовник.

Човекът съществува и си взаимодейства с външната среда благодарение на способността си да обменя енергия с нея. Между организма и средата съществува пряка и обратна връзка, чрез кожната обвивка болестите влизат и излизат от организма — така смятат древните източни лечители.

  Човешкото тяло може да бъде представено като енергиен комплекс, генериращ всички форми на известните днес енергии: електрическа, магнитна, топлинна, кинетична и др., които се регистрират от съвременната апаратура. Но има и други форми на енергия, които не се улавят от уредите и те са свързани с менталните, емоционални и интуитивни нива в човека. Според китайската концепция Ци символизира живота във всичките му прояви и форми: в мислите, емоциите, тъканите и кръвта, във вътрешния живот и външните проявления. За хармонията в една система значение има не само видимото, осезаемото и поддаващото се на пресмятане, но и финото, неуловимото и невидимото.

  В основата на традиционната китайска медицина е учението за ИН и ЯН. Този закон позволява да се преосмисли целостта на човешкия организъм и неговите функции.

   Всички неща имат полярна природа: времето се разделя на ден и нощ, на лято и зима, родът — на мъжки и женски, температурата — на горещина и студ, посоките — на горе и долу...Всичко, което се движи, устремява нагоре е ЯН. Всичко, което запазва неподвижност, спуска се надолу, което е скрито и пасивно, има слаби функции, се отнася към ИН.
ИН е нощта, студът, тъмнината, жената.
ЯН е денят, топлината, светлината, мъжът.
Ин и Ян са различни и едно спрямо друго. Например, Слънцето (Ян) е по-голямо, по-ярко, по-горещо от Земята, коята е Ин. Но Земята е повече Ян от Луната, която е повече Ин. Ин и Ян не бива да се разделят — няма тъмно без светло, горе без долу, жега без студ, няма пространство без време, раждане без смърт.
Вследствие на своята противоположност Ин и Ян са в противоборство и взаимно се ограничават. Постоянната борба и стремеж да се изместят един друг, са движещата сила на промяната и развитието на нещата.
Ин и Ян никога не са в покой, те постоянно се допълват и се променят взаимно: Ако Ян отстъпи, Ин се увеличава, а ако отстъпи Ин, увеличава се Ян. Когато Ин достигне максимума, той се превръща в Ян и обратно.
Тези превръщания на Ин и Ян се използват в китайската медицина за обяснение развитието на симптомите на болестите (остри и хронични), за обяснение на морфологичните структури на организма, физиологичните фенкции на различните органи, за разбиране на патологията като основа на клиничната диагностика и терапия.

За пример може да послужи таблицата на възможните противопоставяния, отразяващи вездесъщната полярност на противоположностите и функционалната им оценка. (табл. 1).

Свойство
Центробежна сила ИН
Центростремителна сила ЯН
Тенденция
разширение
свиване
Функция
разсейване
разсредоточаване
разделяне
разпад
сливане
поглъщане
събиране
организация
Движение
пасивно
бавно
активно
бързо
Вибрация
висока честота
ниска честота
Посока
издигане
хоризонтала
слизане
вертикала
Разположение
външно
периферно
вътрешно
централно
Тегло
леко
тежко
Температура
студено
топло
Осветление
тъмно
ярко
Влажност
влажно
сухо
Плътност
по-малко плътно
по-плътно
Размер
голям
малък
Форма
разширена
крехка
стегната
твърда
Твърдост
по-меко
по-твърдо
Частици
електрон -
протон +
Химически елементи
азот, кислород, калий, фосфор, калций
водород, въглерод, натрий, арсен, магнезий
Околна среда
Земя-Вода-Въздух-Вибрации
Климат
горещ
умерен
Биология
растение
животно
Пол
женски
мъжки
Структура на органа
куха
разширена
компактна
плътна
Нервна система
периферна
централна
Характер
мек
негативен
отбраняващ се
активен
позитивен
агресивен
Работа
умствена
психическа
физическа
социална
Съзнание
универсално
лично
Ум обърнат:
към миналото
към бъдещето
Култура
по-духовна
по-материална
Измерение
пространство
време


  Здравето на човека се определя като равновесие между Ин и Ян, а болестта е резултат от недостатък или излишък, т.е. дисхармония между Ин и Ян. Оцеляването се основава на способността на организма да се адаптира към променящите се условия и да запазва равновесието между вътрешния процес на хранене (Ин) и външната дейност (Ян). Активността в работата през деня предвижда почивка, отпускане, нощен сън, за да се натрупа и компенсира запаса от Ци. Трескавата дейност (прекомерна работа, непосилни тренировки) — това е пренапрежение на Ян, което води до изтощаване на Ци. Тялото трябва да компенсира това, което изразходва, иначе в резултат от излишна активност могат да възникнат проблеми с мускулите, ставите, костите, сърцето, бъбреците.

   От друга страна, повишеното внимание към въпросите на вътрешното здраве, храненето, защитата на нежните вътрешности води до излишно натрупване на Ин. Човек, който натрупва маса е Ин, но е недостатъчно енергичен, активен (Ян), не е способен за пълноценна дейност, инертен е, мускулите му атрофират, сърдечно-съдовата система отслабва.
   Противоречието се премахва чрез постигане на равновесие, което означава подвижност, разнообразие, умереност и хармония със собствения ритъм и потребности.

   Особено важно значение има този принцип на Хармония и Равновесие в профилактичните програми. Ще изброим основните нива на прилагане на представите за Ин и Ян в китайската медицина.
   Всичко вътрешно в организма на човека се отнася към Ин, а всичко външно - към Ян. Това се отнася и за повърхността на тялото, повърхностите на съдовете и дори до обвивките на вътрешните органи. Вече само по себе си мястото, където е започнал патологичният процес може да каже много за полярната принадлежност на причините, които са го предизвикали. Долу е - Ин, горе - Ян. Така наречените "плътни органи" — сърце, бъбреци, черен дроб и др. са - Ин, а така наречените "кухи органи" - Ян (стомах, черва, пикочен мепур и др.) Гърбът е - Ян, а коремът - Ин. Делението може да бъде усложнено. Например, бъбреците това е "Ин в Ин", докато черният дроб се отнася към "Ян в Ин", и т.н.
Следващата таблица визира признаците на синдрома Ин и Ян.

,

Синдром Ян
Синдром Ин
Висока температура
Непоносимост на студ
Обилно изпотяване след натоварване
Изпотяване на фона на обща слабост
Изпотяване през деня
Изпотяване през нощта
Урина с тъмен цвят
Урина със светъл цвят
Запек
Разстройство
Повишен апетит
Отсъствие на апетит
Предпочитание към студена храна, а така също горчив вкус в устата
Предпочитание към топла и гореща храна, а така също и към употреба на солена храна
Главоболие с температура и треска
Главоболие с постоянен характер и световъртеж
Периодически болки в тялото, възникващи внезапно, силни, разпъващи
Постоянни болки в тялото, поносими, но досадни
Разпъващи болки в корема след приемане на храна
Болки в корема, които намаляват след приемане на храна
Горещи на пипане крайници
Студени крайници

  Един от начините за възстановяване на динамичното равновесие и хармония между Ин и Ян наред с масажа и иглотерапията е използването на диворастящи билки. Китайските билки се прилагат за нормализиране на състоянието, което е в основата на истинската причина за заболяването. В понятието билки се включват не само растения, но и минерални и органични вещества, които реорганизират компонентите на тялото (Ци, Влага и Кръв) в системата на меридианите и органите и прогонват неблагоприятните състояния.
 
 

 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg