:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 8-9(27), 2003
МОЛИТВАТА - ЧАСТ 1 » » 

Учените от цял свят много години изучават въздействието върху организма на човека на вътрешната нагласа, молитвите, медитацията, творчеството, радостните преживявания.

Изводът им е еднозначен – най-силен оздравителен ефект има правилно изречената християнска молитва "Отче наш".

Уредите, с които се отчитат пулс, налягане, състав на кръвта и други параметри, точно фиксират нормализация на функциите по време на молитвена работа, провеждана при спазване на правила, изложени преди повече от две хиляди години от Иисус Христос.

Но, както показва практиката, и до днес тези правила знаят и разбират далеч не всички, които се молят за здраве.

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1
Молитвата трябва не просто да се изрече, а да бъде един творчески акт, тоест в молитвата трябва да се включват, да работят душата, чувствата, емоциите. Да се създава образ на единение с Висшето начало, с Бога.

За сравнение: При четене на молитви от молитвеника, приборите показват забележими промени след 15-20 минути, докато при лично сътворени молитви, приборите реагират активно още след 2-3 минути.

Обяснението е просто.
Грехът (в психологията – стресът) – това е всяко силно негативно преживяване: гняв, агресия, раздразнение, осъждане, обида, ненавист, завист, мъка, депресия, тъга, униние, страх, отчаяние и т. н. – включва няколко компоненти: прегрешение в мислите (греховни помисли – това е енергията на главата), в чувствата (грях на душата, т. е. жизнения потенциал), в постъпките. При това енергиите на всички тези три компоненти се излива едновременно и се утаява (в съответствие с физическия закон за запазване на енергията) върху хората, които участват в тази ситуация, върху децата, съпрузите, колегите, формирайки странично въздействие от типа на "проклятие", "уроки", а така също върху околната обстановка, формирайки "биопатогенна зона" (прокълнато място, "магия на къщата" и т.н.). Приборите, поставени в такова място или помещение (жилището, където често се карат, кабинета на лошия началник), регистрират отчетливо повишение на психоемоционалния фон. След което хората чувстват "тежката атмосфера" и започват да боледуват.

Молитвата е способна да неутрализира такива въздействия при условии, че в нея работи и Разумът, изпращайки вълни на Мъдрост (неутрализирайки грешните помисли), и Душата, изпращайки вълни на любов и доброта (неутрализирайки негативните чувства), и Тялото, изпращайки вълни на живот, здраве, благополучие (неутрализирайки животинските страсти).

Този грях обаче, за който човек не се разкае, оставя в аурата уязвимо място. Предразположението към заболяване се запазва.

Краят на ХХ век беше пълен с драматични събития за много от страните в Източна Европа, оставяйки след себе си негативни програми за много семейства, които преди това са се радвали на охолство, слава, уважение, почит, власт, пари. И потомците им сега се чудят къде отиде всичко това. Най-често следствие на подобен негатив са онкологични заболявания, епилепсия, алкохолизъм, наркомания.

 
 
 
2
Редовна молитвена работа. Изследванията са показали, че човек, който е изпълнил ритуала на сутрешната молитва, в края на работния ден като правило има по-високи здравни показатели, отколкото в дните, които е започнал без сутрешна молитва. Освен това, събитията в деня, започнал с молитва, се подреждат по-успешно.

Вечерната молитва неутрализира стреса, преживян през деня, успокоява нервната система, спомага за здрав сън и добра нощна почивка.

Отдавна е известно, че за една нощ всеки човек сънува 6-8 пъти (дори да не помни сънищата си). При това психоемоционалните преживявания насън са доста по-силни, отколкото в будно състояние. След такава нощ се фиксира отслабване на потенциала и влошаване на здравето. Затова молитвата сутринта премахва следствията от нощния стрес, възстановява здравните параметри и нервната система, подготвя организма за активна дневна дейност.

 
 
 
3

Не молете Бога за нещо конкретно нито за себе си, нито за близките си: "...защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да Му искате" (Мат. 6:8).

"Все пак защо дава малко?" – питат мнозина. Изключително важно е да се разбере, че Бог е милостив и затова, за да не насили човека, Той му дава само това и то в такова количество, което той е в състояние да понесе в живота си. Известно е, че не всеки може да понесе почит, слава, власт.

Задайте си въпроса: какво количество блага (здраве, щастие, пари...) са предвидени за Вас самия, Вашия род, близки?

Опитайте се да анализирате състава на думите "благо-род-ен" и "благо-получ-ен". Помислете в какви семейства сте се родили вие и вашите близки, как са живели родителите ви, баба, дядо, техните семейства в миналото. А след това сравнете своя живот с техния.

Отличава ли се? Възможно е. Но по-скоро не твърде много. Според статистиката, едва 3-5% от хората живеят много по-добре от своите предци. При това вероятно един-два клона от вашия род са благополучни. И тогава си задаваме въпроса: "Как може да се поправи това?" Отговорът е прост: с молитва.

По отношение на здравето със сигурност може да се каже: практически всяко заболяване (включително онкологично), безплодие, шизофрения, епилепсия, нарко- и алкохолна зависимост и маса други, могат да бъдат излекувани с грамотна, сътворяваща молитва.

 
 
 
4

За прегрешенията (своите и на своите близки) трябва да се моли прошка не само Бога, но преди всичко — хората: "Добри хора, аз ви моля за прошка за моите прегрешения, моля се пред вас, за всички мои волни и неволни, знайни и незнайни, запомнени и забравени прегрешения на моя род, моето семейство, моите близки."

"И тъй като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията..." (Мат. 5:23, 25)

При това, ако са ви известни ситуации, свързващи вас и вашите близки с конкретен човек, необходимо е с молитва да се компенсират емоциите и страстите, които сте излели върху него (възможно е в миналото). Много е важно да се разбере, че една безсънна нощ с неприятни преживявания е не по-малко тежък грях от половинчасова кавга с викове и дори бой.

 
 
 
5

"Обичайте враговете си".

"...Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;"( Мат. 5:44)

Тук всичко е просто: детето ви днес е на изпит, но от сутринта са ви обидили (наругали в трамвая, или откраднали парите, скъсали дрехата и т.н.). За кого ще мислите повече в този ден: за детето, което е на изпит, или за този, който ви е причинил неприятности? Повечето ще кажат, че повече ще мислят за неприятната случка. Тогава кой ви е по-близък в този ден: детето ви или неприятелят? Излиза, че неприятелят ви е по-близък (без да ви е скъп на сърцето) човек в този ден.

"Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас." (Мат. 6:14)

 
 
 
6
В молитвата "Отче наш" няма местоимения "аз", "мен", "мои", а има "наш", "нам", "наши". Изследванията потвърждават значително нарастване ефективността на молитвата, която човек прави едновременно и за себе си, и за семейството си, и за близките си.

И затова: молейки се заради свое прегрешение пред някого, молете се и пред рода му и пред близките му. Смисълът на това правило ще стане по-ясен ако направите следния опит.

– налейте чаша вода;

– обележете площта, която заема дъното на чашата, поставена върху масата;

– определете приблизително колко чаши бихте могли да поставите върху масата;

– излейте водата от чашата върху масата;

– определете каква площ от масата и пода е залята с вода и колко чаши бихте могли да поставите върху тази площ.

Ако сте получили число от 15 до 150, значи сте направили всичко правилно. И сега разбирате, че като излееш водата от чашата, тя се разлива доста настрани. Налага се да събирате водата не само от масата, но и от пода. Картината с емоциите е приблизително същата. Изливате емоциите си уж само върху един човек, а се налага да събирате последствията и от неговите близки, и от всички, които са около него.

 
 
 
7

Молитва за близък човек.
Молейки се, мнозина допускат една доста разпространена грешка, молейки от Бога някакви блага за близък човек (здраве, благоразумие, семейно щастие и т.н.). При това молитвата и целият й потенциал отиват "за" близкия човек, т.е. "върху" него. В неговата душа не става по-чисто и по-светло, а вътрешното напрежение на чувствата и емоциите му се засилва. На душата му става тежко. Ако психиката и нервите му са напрегнати, възможен е нервен срив. Как ще се прояви, не е ясно. По този начин, с добри подбуди получаваме негативен резултат. "Пътят към ада е постлан с добри намерения". Пословиците както винаги не грешат!

Внимание! Предлогът "за" близък човек в дадения случай означава "вместо" него. Ако ви помолят да отидете на работа вместо Иванова, вие ще работите не за и не заради, а вместо Иванова.

 
 
 
8

"Почитай баща си и майка си... Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви... ( Марка 7:10).

Според статистиката повече от половината заболявания в една или друга степен са свързани с наследственност (онкология, диабет, шизофрения и много други). Резултатите от изследованията показват, че хората, които имат проблеми във взаимоотношенията си с родителите (или с един от тях) или с близки роднини (баба, дядо, братя, сестри, братовчеди и т. н), наследствените заболевания при тях се развиват няколко пъти по-често, отколкото при онези, които умеят да поддържат топли отоншения с роднините си.

"Ласкавото теленце от две майки бозае", но при това "на обидените вода носят". Претенциите към близките рязко снижава връзката с онзи източник на енергия, който се обединява под понятието "род". Снижава се потенциалът, влошава се здравето, съкращава се продължителността на живота. Именно затова всяка молитва трябва да започва с покаяние пред тях.

 
 
 
9

Правило, непонятно за мнозина. "Смирение и активност".

" Чули сте, че е било казано: "око за око, зъб за зъб". А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, осатви му и горната дреха... (Мат.5:38-40)

Нека да разгледаме подробно този завет. Най-напред той става по-разбираем, ако вникнем в смисъла на източната пословица (а Иисус е роден на Изток): "Кучето си лае, керванът си върви". Върви към своята цел, и ще останеш цял. Върви по своя път, няма да си безпътен. Така постъпват и благо-род-ните хора - онези, които са съумели да натрупат благото на уравновесеността. Ако ти изразходваш силите си да доказваш някому каквото и да е то, в даден момент, забравяш за целта си, ставаш безцелен. В този миг ти си безпътен, защото си се отклонил от пътя си. Това поведение не е благо-род-но и не води до благо-получие. Керванът няма да стигне целта си, ако обръща внимание на кучето.

По отношение на здравето този завет означава: престанете да харчите сили за борба със заболяването. Насочете енергията си към очистване: дълбоко, вътрешно, телесно. Само този път води реално към здраве.

Второ: Всеки агресивен емоционален изблик, насочен против вас, съдържа колосално количество енергия, която ако неутрализирате нейния негатив, можете да използвате. Негативът се неутрализира много просто - приемайки спокойно факта, че тази енергия може да ви помогне да се справите с някакъв проблем. Например да възстановите зрението си. Или да нормализирате кръвното си налягане. Или още нещо по ваше желание.

Подобни способи използват прекрасно онези, които наричаме "енергийни вампири". Отначало те карат човека да излезе от равновесие, а после омекват и търсят помирение: "Ти какво, обиди ли се? Не се ядосвай за такава глупост..." Но те вече са си свършили работата: върху него се е излял мощен енергиен заряд. И вампирът, повярвайте, го използва целия!

Но на вас не ви трябва да си връщате никому. Човекът сам, по своя воля ви дарява великата ценност - жизнената си сила и здраве! Поблагодарете му, помолете се за него и за негово здраве. Нека и на него да му е добре. Ето каква мъдрост е вложил Христос в този завет.

 
 
 
10
За да има молитвата бърз целебен ефект, тя трябва да бъде насочена към неутрализация, в душата и в жизнения потенциал, именно на този негатив, който е станал причина за дадено заболяване.

 
Василий МЕРОГОВ, християнски психолог
 
[1] [2]
Молитвата (част1)
 
 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg