:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 7(26), 2003

Кой пръв е произнесъл "ОК"?
Анна Янелло

Публикувано на
9 юни 2003


Откъде идва този израз? - От Oberst Kommandant? От солетите Orrin Kendall от времето на гражданската война в Съединените Щати? От телеграфния език? Свързан ли е с Шекспир или означава "да", "okeh" при индианците? Един учен вече предложи повече или по-малко правдива версия за произхода на тази дума.
 
Това е най-популярната дума на петте контитента, своеобразен международен паспорт, произнасяна, когато искаш да успокоиш, да отговориш с "да". И произнасяйки тази дума дори на Луната, американците били убедени, че okay, ОК, О.К. - е един изключително американски израз. Според мнението на някои лингвисти обаче, ОК има европейски произход.Той може да е например началните букви на немското Oberst Kommandant, или според мнението на французите произхожда от името на градчето Aux Cayes на Хаити, където се произвежда най-качественият ром. Британски учен издигнал версията, че този израз се е появил в английския език в епохата на Уйлям Шекспир.


Американецът от Минесота, профеорът по английски език в Columbia University, Ален Волкер Рид решил научно да докаже американския произход на този термин. Професорът може да бъде наречен напълно основателно най-изтъкнатият експерт в областта на историята на ОК. За своя дълъг живот в науката Ален е изяснил произхода на много думи, преди всичко такива, които се отнасят до American English. По време на изследванията, свързани със знаменития слог, той изучил 12 различни версии. Една от тях е свързана със солетите Orrin Kendall, с които снабдявали войниците по време на Гражданската война в Америка. Според друга версия обаче, тази дума е терминът Open Key, исползван в телеграфния език.

В действителност, Ален доказал, че за първи път тази дума се е появила в сатирична статия за лошата орфография, публикувана във вестник Boston Morning Post в 1839 году, като акроним Oll Korrect (а не all correct). През 1840 година тя е използвана като инициали на Old Kinderhook, псевдоним на Мартин Ван Бурен, осмия президент на САЩ. В призивите си привържениците на неговото така и несъстояло се преизбиране, пишели: "Гласувайте за ОК".

Рид продемонстрирал, как стъпка след стъпка този израз завоювал Съединените щати и след това - целия свят.

Други изследователи на американската история отбелязват, че ОК може би има по-древен произход от появяването му в Morning Post. Възможно е той да принадлежи и на американските индианци, които използват термина "okeh" като утвърдителен отговор на вопрос.


 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg