:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 6(25), 2003
 
БЛИЗНАЦИТЕ — най-двойственият символ
 
В някои екзотични култури на тях се гледа като на непочтена игра на природата и след раждането единият често бива умъртвяван примерно под предлог, че били развратничели в майчината утроба (така се постъпва в някои части на Западна Африка). В индиански митове те понякога образуват дуалистична система като въплъщения на доброто и злото.

В древен Китай разнополовите близнаци пък се схващали като израз на божествено признание за особена благочестивост. В други митологични системи близнаците са на особена почит, както Кастор и Полукс у гърците и римляните. Двойка близнаци според оставеното ни от Платон предание били също царете на островната държава Атлантида — най-напред Атлант и Гадир (герой, дал името на днешния град Кадис в Испания), сетне Амфер и Евдемон, Мнесей и Автохтон, Еласих и Местор и накрая Азаей и Диапреп. Това не трябва да се схваща непременно като указание за "истински" близнаци, а може да визира и обичайното в античността двойно царство, което между другото било характерно също за най-старите обитатели на Канарските острови. В микенската епоха на Гърция тази институция (според Ranke-Graves) била известна и в Източното Средиземноморие. В Спарта управлявали вече споменатите близнаци Кастор и Полидевк (у римляните Полукс), в Месина — Идас и Линкей, в Аргос — Прит и Акрисий, в Тиринт — Херакъл и Ификъл, в Тива — Етеокъл и Полиник. Нерядко двойката близнаци биват описвани така, че символизират нещо като дуалистична система на темпераментите: единият е смъртен, другият — безсмъртен; единият е благ, пасивен, затворен в себе си, а другият — динамичен, войнствен, поддаващ се на външно влияние. Понякога биват представяни като непобедима в своето взаимно допълване двойка, която застрашава космическия ред и по тази причина трябва да бъде отстранена от човешкия свят.

Средновековно арабско представяне на съзвездието от Ас-Суфи, 1009 г.
В астрологията Близнаците (лат. gemini, гръц. didymoi) са третият зодиакален знак, в който Слънцето навлиза от 21 май до 22 юни. Знакът Близнаци бива отнасян към "въздуха" и означава двойнственост, разделение, противоречивост, подобие и умножаване, повторение на действия и др. Съзвездието Близнаци е наречено така по двете почти еднакво ярки звезди Кастор и Полукс.
   Традицията отъждествява този знак на Зодиака с мъжа и жената, които се държат за ръце - като символ на вътрешните им антагонистични противоречия.
Близнаците са символ на дуалност. Небесните или изначалните близнаци, синовете на слънчевия бог, двамата братя олицетворяват двете страни на човешката природа - действие и мисъл, его и алтер его. Те враждуват често и единият убива другия, след което изобразяват единия светъл, а другия — тъмен. Първият символизира жертвата, другия — принасящия жертва и съответно — ден и нощ, светлина и тъмнина, Небе и Земя, проявеното и скритото, живот и смърт, добро и зло, двете полукълба, полярност, растяща и намаляваща Луна и т.н. Тези противоположности могат също така да се изобразяват във вид на двойка кръгове или колони.

Близнаците - помощници, такива като Ашвините, Диоскурите, скандинавските и тевтонските богове-близнаци, защитават от стихиите. Сред народите на Африка близнаците символизират лошо предзнаменование, при индианците в Америка - третия стадий в развитието на човека.
   За египтяните Озирис и Сет символизират двойствената сила на доброто и злото, намиращи се в постоянен конфликт. Шу и Тефнут, божествата-близнаци в облика на лъвове, са създали самите себе си. Шу (пространството) има човешка глава, носи две или три пера и поддържа небето с ръце. Тефнут (богинята на дъжда), има облика на лъвица или жена с лъвска глава.
    В гръцко-римската традиция Диоскурите, Кастор и Полукс, често се изобразяват единия тъмен, а другия светъл и носят на главите си кръгли шапки, символизиращи двете половинки на Космическото Яйце, от което те са се родили от небесния бог Зевс (Юпитер) и Леда. Ромул и Рем - са типичните враждуващи братя-близнаци; у юдеите това са Каин и Авел, Яков и Исав.
   При индийците ашвини или насати, свещеници и лекари, символизират светлината и тъмнината, деня и нощта, утринната и вечерната звезда, синовете на небесния бог Деус. Те управляват триколесната колесница, символ на изгряващото, обедното и залязващото слънце, и двамата са добри към хората.
   При манихеите ангел-хранителят е дух близнак. При почитащите бог Митра двойка мъжки фигури с факли, обърнати нагоре и надолу символизират изгряващото и залязващото слънце, живота и смъртта. При скандинавите и тевтоните Балдур и Локи също враждуват помежду си. Единият е добър, другият — лош. Тевтоните наричат тези сили-близнаци — Алци.

ПЪРВИЧНИТЕ БЛИЗНАЦИ
Тускарокски мит
(племето тускарока спада към ирокезите - индианско племе в Северна Америка)
   В небесата живеела жена, бременна с двама близнаци (еднополови). През една дупка на небето тя паднала на обвитата с тъма пустинна земя.
   Единият близнак не поискал да излезе от утробата на майка си отдолу, а насила бутал нагоре и се появил изпод мишницате й, с което я убил.
   Долният близнак, който бил добрият, създал растенията и животните.
   Горният близнак, "прибързаният", "зловредният", успял само да породи пустинни райони и влечуги.
   Скоро след това лошият близнак поискал да създаде човека, но съумял да направи единствено тялото, в което вдъхнал душа.
   За да владее само той света, лошият предизвикал брата си на странна борба.
   И тъй като добрият близнак победил, лошият трябвало да остане да царува над мъртвите.


БЛИЗНАЦИТЕ - хармоничен дуализъм или дуалистично противопоставяне?

   Вероятно най-известните неразделими близнаци, действащи в хармонично единство, са били Кастор и Полидевк (в римската митология — Полукс). В античната митология ги наричат братята Диоскури, "синове на бога", защото се смята, че техен баща е бил древногръцкият бог Зевс (Юпитер).

Друга благодетелна двойка са ведическите Ашвини — деца на Слънцето и богинята на облаците. Двете двойки представляват позитивните, мощни аспекти в символизма на близнаците. Ашвините (като символи на утринната и вечерната звезди) действат заедно, съпровождайки Деня и Нощта.
Кастор и Полукс в облика на воини символизират силата на единството. Тяхното единство било станало причина да бъдат поставени на небето като съзвездието на Близнаците, след като Кастор бил убит в сражение. Историята на Ромул и Рем демонстрира отсъствието на единство при близнаците. Ромул убил брат си, което символизира опасността при разделяне на отговорността.

   В някои ранни общества, включително в Китай и част от Африка, смятали близнаците за лошо предзнаменование и умъртвявали единия или дори и двамата. В други места се страхували от близнаците и оттук започват легендите, според които бащата на единия или на двамата е било божество. Според традициите на североамериканските индианци освен близнаци - герои, се срещат и близнаци с радикално противоположни характери, олицетворяващи доброто и злото.
   В други случаи близнаците могат да символизират двойственото единство на дух и материя, на действие и мисъл, и най-често — на светлината и тъмнината.

   


Диоскури
(от гр. "синовете на Зевс") наричат братята близнаци Кастор и Полидевк (лат. Полукс). Те са братя на хубавата Елена и на Клитемнестра, синове на Леда, съпругата на спартанския цар Тиндарей. Зевс почувствал влечение към хубавата Леда, но не можел да се сближи с нея незабелязано в дома на съпруга й. Затова една нощ я посетил под образа на лебед. У Омир двамата братя са смъртни.

Според някои антични автори двамата тинтариди се пръкнали от едно яйце, което снесла Леда. Кастор се родил като син на Тиндарей и останал смъртен, докато Полидевк, потомък на Зевс, получил безсмъртие. Двамата заживели неразлъчно. Смъртният син на Тиндарей станал смел конеукротител, а Полидевк — страшен боксьор — юмрукът му се стоварвал със страшна сила.
За спартанците били покровители на тяхната държава и образец на безстрашие, а по-късно — помощници в сраженията и спасители при корабокрушение — тогава издавали присъствието си с малки пламъчета по върховете на мачтите. Затова били особено почитани от моряците.
  Извършили множество подвизи — освободили Елена от Тезей, участвали в похода на аргонавтите, но най-важният бил отвличането на левкипидите — двете дъщери на Левкип. В последващата битка Кастор бил убит. Полидевк не искал да се разделя с брат си, затова със съгласието на Зевс се отказал от половината си безсмъртие. На смени, през ден двамата братя прекарвали в царството на Аид, а през ден се изкачвали на Олимп — един митологически символ на смяната на деня и нощта, на светлината и тъмнината. За пословичната им взаимна любов Зевс ги възнесъл на небето като яркото съзвездие "Близнаци", което показва пътя на моряците.

 
© списание «маргарита», 2001-2003
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg