:: текущ брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 2(32), 2004
 
През погледа на астролога
АЗ + БЪЛГАРИЯ = УСПЕХ
Николай Радев - Алдебаран

 Авторът е дългогодишен изследовател на природа, човек и традиции, търси и открива техните древни тайни и мъдрост, създател на методи за тяхното високоефективно прилагане днес. Езотерик, астролог, автор на книги. Една от тях е "Древният код 681". Живее и работи в град Варна.
   Можете да научите повече за неговите разработки в областта на приложната езотерична астрология на неговия сайт http://www.tayni.net . Един от въпросите, който със сигурност ще заинтересува много от вас, е връзката между името и зодиакалния знак на всеки човек.
   

Има ли формула за успеха тук – в нашата родина България – или не? Някои казват, че има и наистина изглеждат успели. Други са на мнение, че в България не може и да се мисли за нормален шанс за успех и бързо-бързо хващат пътя за чужбина. Броят на вторите стремително расте и те все повече заприличват на набираща скорост лавина. А истината е, че датата 10.11.1989г. прокара дълбока “бразда” и откри нова епоха, категорично налагайки един нов обществен и космобиологичен ритъм. Този ритъм не спира по най-специфичен начин да подкрепя онези начинания и хора, които се съобразяват с него и в същото време той пречи на други начинания и хора, които не се съобразяват. Как по-точно ли? Ето как:
МЕСЕЦИ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

МЕСЕЦ НА ДЕЙСТВИЕТО
       (10.11 – 09.12)

Щастливци са родените в месеца на ДЕЙСТВИЕТО, ако са смели, инициативни и пробивни, силни като характер, дух и физика. Ако притежават значителна енергия и решителност и не се боят да рискуват, започвайки нови и дръзки дела. Притежават ли тези качества в изобилие, значи те са много облагоделствани от съдбата затуй, че живеят в България. И ако стане така, че техният пример “зарази” мнозина, те трайно ще са повлияли върху голям брой обществени нагласи и механизми. Всъщност от тези хора, ако те наистина притежават всичко горепосочено, повече от всички други зависи цялостния ход на общественото развитие в България. Но ако им липсват изброените качества, трябва да положат максимум усилия да ги придобият поне до някаква степен. В противен случай ги чака безкрайно много “ходене по мъките”.

Към родените в месеца на действието (в България) принадлежи и настоящият зам. министър председател Николай Василев (28.11)

МЕСЕЦ НА ПРИДОБИВАНЕТО
       (10.12 – 09.01)

Родените в месеца на ПРИДОБИВАНЕТО биха получили мощна подкрепа от обществената енергия и настроения в своята родина България, в случай, че разбират от финанси и умеят да организират печеливш бизнес. Голяма бонификация могат да получат и онези от тях, които притежават музикален или певчески талант. За всички родени сега би било от голяма полза да имат добър апетит и изтънчен вкус към сладости, радости и удоволствия в живота; да имат приятен и плътен глас; да обичат природата. Но ако им липсва всичко това, трябва да се опитат да придобият поне част от посоченото, за да не бъдат изложени на разочарования и всякакви трудности.

Към родените в месеца на придобиването принадлежи настоящият министър на икономиката Лидия Шулева (23.12), външният министър Соломон Паси (22.12.) , както и бившият министър-председател, икономистът Иван Костов (25.12).
МЕСЕЦ НА ВРЪЗКИТЕ
       (10.01 – 09.02)

Сред родените в месеца на ВРЪЗКИТЕ, облагодетелствани от съдбата и от обществената подкрепа в България са умеещите да боравят със словото (писмено или устно) и с всякакви средства за комуникация и трансфер на информация, журналистите от всички медии… писателите. Много подобно е и в сферата на науката, навред където има учение и преподаване и е необходима съобразителност, умствена пъргавина и схватливост, както – и най-задълбочени знания. А в по-друг план същото важи и за онези, които имат бързи реакции и сръчни ръце, притежаващите умения в управлението на моторни средства или в търговски дела и операции. И щастливци са онези от родените в месеца на връзките , които имат по рождение съответните качества, другите трябва да ги култивират.

Родени в месеца на връзките са Пламен Панайотов (20.01.) и социалният министър Христина Христова (21.01).

МЕСЕЦ НА КОРЕНИТЕ 
       (10.02 – 09.03)

За да имат обществена подкрепа и късмет в България, родените в месеца на КОРЕНИТЕ трябва да са много привързани към родина и всичко родно, а дома и семейството да са основни техни ценности. История, археология, фолклор и всичко касаещо националната култура и човешката душевност са области, в които те, ако имат съответни интереси и качества, биха се радвали на най-значими успехи. Подобно е и ако заниманията им са насочени към подземни богатства, води, гори и всякакви природни ресурси, към земеделие и селско стопанство, домостроене и обзавеждане, хотелиерство и активен отдих. Могат да се изявят и като борци срещу всяка власт в името на общественото благо. В другите случаи остава да се опитат да култивират нещо в себе си по отношение на гореизложеното.

Родени в месеца на корените са Антон Станков (17.02.), Милко Ковачев (22.02.) и Мехмед Дикме (27.02.). Бившият президент на България Жельо Желев (3.03) принадлежи именно към тази група.

МЕСЕЦ НА ОБЕДИНЕНИЕТО
       (10.03 – 09.04)

Отлично се вписват в обществения организъм на България онези от родените в месеца на ОБЕДИНЕНИЕТО, които имат способността да организират другите хора за едно или друго общо и мащабно дело, както – и всички останали, с творческа нагласа и качества. Хората, способни да поставят Любовта … децата и Творението – в центъра на своя живот. Притежаващите силен личностен магнетизъм и обаяние – обичаните и обичащите. Актьорският талант тук получава най-впечатляваща изява и популярност и “ражда” своите най-добри “плодове”. Но ако поради една или друга причина горепосоченото не присъства достатъчно в родените през месеца на обединението, най-добре е те да се опитат да го придобият! Иначе се налага да се примирят с обстоятелството, че в България няма да постигнат търсените успехи.

Родени в месеца на обединението са Милен Велчев (24.03.), Валентин Церовски (20.03.) и Божидар Абрашев (28.03.).

МЕСЕЦ НА ПРИЛАГАНЕТО
      
(10.04 – 09.05)

Родените в месеца на ПРИЛАГАНЕТО ще получат най-мощна обществена подкрепа и съответни шансове за успехи в България, ако постигнат висока професионална квалификация и станат отлични специалисти и професионалисти в избраната област… и не се стремят самоцелно към ръководни постове. А така също – и ако са прагматици, които не си пилеят времето с много неща едновременно. Голям плюс тук би било и едно тяхно трудолюбие. От всички други, те имат най-голям шанс да намерят най-подходящата за тях работа, не бива да спират докато не попаднат на своето си “място”. От родените в месеца на прилагането ще получат обществена подкрепа и всички медици и занимаващите се с медицина, както – и грижещете се добре за своето здраве.

В месеца на прилагането са родени Долорес Арсенова (07.05.) и Николай Свинаров (06.05.)

МЕСЕЦ НА ПАРТНЬОРИТЕ
       (10.05 – 09.06)


Най-много ще бъдат възнаградени усилията на онези българи, родени в месеца на ПАРТНЬОРИТЕ, за които дипломатичността и преценката на партньора са измежду най-важните способности. Ще бъдат възнаградени и другите, за които изкуството във всичките му разновидности и форми и създаването на красота изобщо, е тяхна най-същностна потреба. Ще бъдат облагодетелствани и красивите, както и способните да дават авторитетни преценки (оценки) и присъди за нещо или някого. А друга основна необходимост за родените в този период е да не започват никое ново дело без съответни партньори и съдружници. И ако притежават горните качества и наклонности по рождение – отлично, ако ли не – ще трябва да ги култивират, за да не се сблъскат с голям брой трудности и препятствия по пътя към успеха.

Сред родените в месеца на ПАРТНЬОРИТЕ е Васил Иванов- Лучано (08.06.).

МЕСЕЦ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО
       (10.06 – 09.07)


Ще постигнат успехи в България онези българи, родени в месеца на ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, които, движейки се “по ръба на бръснача”, са в състояние да минат през голям брой рискове и опасности по пътя към поставената цел. Които не се страхуват от тайнственото, дълбинното, напрегнатото… и от смъртта. Имащите големи запаси от физическа и психическа енергия, притежаващите дълбочина на ума и вътрешна сила. Умеещите да си държат “езика зад зъбите”, когато трябва. Загадъчните и сексапилните. Непоколебимите, там където трябва да се сложи някакъв край, а после – и ново начало. Окултистите и езотериците. Служителите на всичко тайно. Ако притежават посочените горе качества, всички те получават голяма бонификация за постигане на успехи в България.

Сред родените в месеца на преобразуването са и Симеон Сакскобурготски (16.06.) и президентът Георги Първанов, както – и Бойко Борисов и Меглена Кунева (22.06.).

МЕСЕЦ НА ОПТИМИЗМА
       (10.07 – 09.08)


Най-важното за родените в месеца на ОПТИМИЗМА е да са “непоправими” оптимисти, да гледат на живота откъм неговата положителна страна. Тогава всички техни шансове за успехи в България нарастват много силно. Добре е и да постигнат що годе зримост за своето бъдеще, да получат добро хуманитарно образование, широка култура и владеенето на поне няколко чужди езика. Важно е и да са морално устойчиви, духовно издигнати и с философска нагласа и интереси. Поддържането на контакти и връзки с чужденци и чужбина на културна и икономическа основа също може да е голям техен плюс. И ако нямат в притежание поне част от горепосоченото, много скоро общественият организъм ще им покаже, че то трябва да бъде придобито.

В месеца на оптимизма е роден бившият финансов министър Стоян Александров (14.07.).

МЕСЕЦ НА ВЛАСТТА
       (10.08 – 09.09)

Общественият организъм в България допуска успех за родения в месеца ВЛАСТTA, ако той притежава на първо място твърдост на характера и способност да носи отговорност. Нужна му е още амбиция за професионален растеж, интереси в политиката и способност да кара другите да изпълняват неговата воля. Тогава изкачването на една или друга йерархична стълбица се превръща в постоянно негово занимание. От това ще зависи и дали ще развие своите природни заложби и ще реализира ли себе си докрай. Липсва ли всичко това, много трудности и препятствия са вече на ход. И за да не се стига до там, добре е да дисциплинира ума и навиците си, да бъде строг към себе си и към другите!

МЕСЕЦ НА ПОДКРЕПАТА
       (10.09 – 09.10)

Най-важното за родените в месеца на ПОДКРЕПАТА е лесно да се сприятеляват и да намират адекватна подкрепа за своите намерения и планове. Умеят ли това, много други възможности ще се разкрият пред тях . Голям техен плюс тук е и да не се водят по чужд ум, сиреч – да са независими в своите мисли и постъпки, да имат собствено мнение за всичко, да генерират непрекъснато нови и оригинални идеи, да обичат Свободата повече от всичко друго. Налице ли е всичко това, няма как един след друг да не последват успехите не къде да е, а тук – в България. Иначе вариантът е най-упорито да се култивира недостигащото.

МЕСЕЦ НА ЕНТУСИАЗМА
       (10.10 – 09.11)

Ако сте роден в месеца на ЕНТУСИЗМА, най-важното е той никога да не ви напуска и нищо да не вършите без него в България. Другото важно е, ако късметът е бил на ваша страна, да имате интереси и умения в областта на изкуствата и да им се отдадете докрай. Особено в масовите изкуства – нали там ентусиазъмът е най-необходим… и заразителен. Ще получите подкрепа и признание за качествата ви и ако решите да упражнявате екзотична и романтична професия. А имате ли достатъчно способност да “станете мост” между онова, което отминава (отмира) днес и другото, което идва занапред (с предусещане за него), бихте получил не по-малко силна себереализация. Другото е биохимия, психотерапия и алтернативна медицина, окултизъм и мистицизъм. Има шанс да се вместите някъде, за да не стане лошо.

В месеца на ентусиазма е роден Стефан Софиянски (07.11.). Шоуменът Слави Трифонов също е роден в този месец.

Всъщност всеки читател по опитен път би могъл да се убеди, че Общественият организъм у нас има тъкмо горното избирателно действие и поведение, когато допуска и или не, подпомага или не някого или нещо тук в нашата България. На едни то може и да не се хареса, други могат и да не се съгласят, но едва ли с това те ще променят с нещо създаденото статукво.

Николай Радев - Алдебаран
e-mail: kod681@dir.bg
http://www.tayni.net

 
© списание «маргарита», 2001-2004