:: текущ брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 2(32), 2004
 
50 причини
да Ви откажат работата,
за която кандидатствате


1.
Жалък външен вид;
2. Поведение на всезнайко;
3. Неумение да обяснява: слаб глас, лоша дикция;
4. Липса на план за кариера, точни цели и задачи;
5. Недостатъчна искреност и неуравновесеност;
6. Липса на интерес и ентусиазъм;
7. Невъзможност за участие в извънредни ангажименти;
8. Нисък успех по време на обучението;
9. Прекалено съсредоточаване върху заплащането: заинтересованост само от по-висока заплата;
10. Нежелание да се започне отдолу: прекалено големи очаквания - иска много и веднага;
11. Склонност към самооправдаване, уклончивост, позоваване на неблагоприятни фактори;
12. Недостаъчна тактичност;
13. Недостаточна зрялост;
14. Недостаточна вежливост;
15. Презрителни отзиви за предидущите работодатели;
16. Недостаточно умение за ориентиране в обществото;
17. Явно показано нежелание да се учи;
18. Флегматични реакции;
19. Нежелание да се гледа събеседника в очите;
20. Вяло ръкостискане;
21. Нерешителност;
22. Безделие по време на отпуската, приоритет - плажни удоволствия;
23. Несполучлив, проблемен брак;
24. Търкания с родителите;
25. Небрежно обръщение;
26. Липса на целеустременост;
27. Желание да се получи работа за кратко време;
28. Без чувство за хумор;
29. Малко знания;
30. Несамостоятелност (родителите вземат решенията);
31. Липса на интерес към фирмата или отрасъла;
32. Демонстрация на лични познанства;
33. Нежелание да отиде там, където е нужно на фирмата;
34. Цинизъм;
35. Нисък морал;
36. Мързел;
37. Нетърпимост със силно развити предубеждения;
38. Ограничен кръг от интереси;
39. Неумение да цени времето (например, прекарва много време пред телевизора, в кафене);
40. Лошо се справя със собствените си финанси;
41. Липса на интерес към обществена дейност;
42. Не понася критика;
43. Липсва разбиране за това колко ценен е прафесионалният опит;
44. Радикални идеи;
45. Закъснение на събеседването без уважителна причина;
46. Липса на каквито и да било сведения за фирмата на работодателя;
47. Липса на възпитание (не благодари на събеседника си за отделеното време);
48. Няма въпроси за работата при потенциалния работодател;
49. Силно потискаща персона;
50. Неопределени отговори на зададените въпроси.

 
© списание «маргарита», 2001-2004