:: текущ брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 2(32), 2004
 
Заповедите на силната и свободна личност


   Американските психолози са разработили модел на поведението на целеустремения човек и са формулирали правата на самоутвърждаващото поведение, които всеки от нас безусловно притежава, а така също и манипулативните предубеждения, които блокират тези права.

1. Аз имам право да давам оценка на собственото си поведение, мисли и емоции и да отговарям за техните последствия .

Манипулативното предубеждение: Аз не трябва да оценявам себе си и своето поведение безцеремонно и независимо от другите. На практика, във всички случаи не аз следва да оценявам и да обсъждам моята личност, а някой по-мъдър и авторитетен.

2. Аз имам право да не се извинявам и да не обяснявам своето поведение.

Манипулативното предубеждение: Аз отговарям за своето поведение пред другите хора, желателно е да се отчитам пред тях, да обяснявам всичко, което правя, и да се извинявам пред тях за своите постъпки.

3. Аз имам право самостоятелно да обмисля, дали изобщо или в каква степен отговарям за решението на проблемите на другите хора.

Манипулативното предубеждение: Аз имам повече задължения по отношение на някои учреждения и хора, отколкото към себе си. Желателно е да пожертвам моето собствено достойнство и да се приспособя.

4. Аз имам право да променям своето мнение.

Манипулативното предубеждение: В случай, че аз вече съм изказал някаква гледна точка, не трябва никога да я променям. В противан случай аз би трябвало да се извиня или да призная, че съм сгрешил. Това би означавало, че не съм  компетентен и не съм способен да вземам решения.

5. Аз имам право да греша и да отговарям за своите грешки.

Манипулативното предубеждение: Не ми се полага да греша, а ако направя някаква грешка, съм длъжен да се чувствам виновен. Желателно е аз и моите решения да бъдат контролирани.

6. Аз имам право да кажа: "Аз не зная"

Манипулативното предубеждение: Желателно е да мога да отговоря на всякакъв въпрос.

7. Аз имам право да бъда независим от доброжелателността на останалите и от тяхното добро отношение към мен.

Манипулативното предубеждение: Желателно е хората да се отнасят добре към мен, да ме обичат, аз се нуждая от тях.

8. Аз имам право да вземам нелогични решения.

Манипулативното предубеждение: Желателно е във всичко, което върша, да съблюдавам логика, разум, рационалност и обоснованост. Разумно е само онова, което е логично.

9. Аз имам право да кажа: "Аз не те разбирам".

Манипулативното предубеждение: Аз съм длъжен да бъда внимателен и чувствителен по отношение потребностите на околните, аз съм длъжен "да чета мислите им". В случай, че не правя това, аз съм безжалостен невежа и никой няма да ме обича.

10. Аз имам право да кажа: "Това не ме интересува".

Манипулативното предубеждение: Аз съм длъжен да се старая внимателно и емоционално да се отнасям към всичко, което се случва в света. В противен случай, аз съм безсърдечен, безразличен.

Използвана е публикация в ELITARIUM
 
© списание «маргарита», 2001-2004