:: текущ брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 2(32), 2004
 
 
ДА ПИЕМ ЗА ЛЮБОВТА!
 Дали ще празнуваме Деня на Свети Валентин или Трифон Зарезан,
денят няма да мине без чаша вино, например.
Тогава тези няколко тоста могат да ви бъдат полезни.


В една от най-красивите къщи на града живяла разкошна девойка, пъргава като сърна и сочна като праскова.

   Отсреща, в друг не по-малко красив дом на този уважаван от всички град живял един мъжествен младеж, смел като орел и горд като Пирин. Много често те двамата седяли всеки на своя балкон като птици в клетка и се любували един на друг.

   А какво можели да направят? Бурен автомобилен поток разсичал улицата. Много пъти момчето се опитвало да премине своя Рубикон, но жестокият трафик отново и отново го отхвърлял на тротоара.

    Целият в рани, бедничкият дълги часове престоявал на бордюра пред този безпощадно кънтящ поток и с очи, пълни с отчаяние, гледал ту звездите, ту черните дупки на прозорците на къщата на неговата възлюбена. Само една от стаите светела и тази светлинка сгрявала надеждата на смелия младеж за радост за двамата.

   Но той разбрал как да отиде при своята любима, защото освен всички други свои качества, той бил и много умен.

   От гърдите му се изплъзнал вик: ами че тя е кръгла! И той обиколил около Земята. И сърцата им се съединили!
   
Така че, приятели, нека да пием за това да не ни пречат никакви прегради да отиваме редовно при своята най-прекрасна, най-умна, най-желана жена в света и да я радваме с нашата най-нежна и предана любов на света. И нека бъде така!


Потребностите на душата раждат дружбата, потребностите на ума - уважението, потребностите на тялото - желанието. Трите потребности заедно раждат истинската любов.
Да пием за това, в нас винаги да живеят всички тези потребности.Кой как обича?
Готвачът - топло; пожарникарят - пламенно; фотографът - моментално; сладкарят - сладко; адвокатът - красноречиво; огнярът - горещо; счетоводителят - пресметливо; студентът - платонично; спринтьорът - стремително; лекарят - смъртно; лудият - безумно, а глупакът като мен обича вярно и силно.
Да пием за глупавата любов!


Известно е, че когато Господ правил жените, във всяка поставил по една бучка захар, а само в една от тях сложил две. Оттогава всички мъже търсят онази жена, в която бучките захар са две.
Да пием за онези, които са я намерили!


Слабите жени изпитват страст към силни мъже.
Силните мъже изпитват страст към женските слабости.
Да пием за единството на противоположностите!


Има любов студентска: когато има с кого, има с какво, но няма къде.
Има любов несподелена: когато има къде, има с какво, но няма с кого.
Има нещастна любов: когато има къде, има с кого, но няма с какво.
Има любов философска: когато има къде, има с какво, има с кого, но защо?
Да пием за онази любов, която всеки от нас заслужава!


Един човек попаднал на онзи свят. Вървял, вървял и гледа тълпа народ, всички се бутат, а стълбите към рая така си стоят празни.
Пита: "Какво става, бе хора, защо не се натискате за рая?
"Ами, ето, всеки си има своя стълба, с толкова стъпала, колкото жени са го обичали през живота му. Ами затова се тълпи народът - кой е останал на първото стъпало, кой на второто, а кой не се е и помръднал от мястото си.
Този тост е за тези, които ви обичат!Приятели, да излъжем смъртта и да пием за любовта!


В Азия има планина на Любовта. С нея са свързани много древни легенди. Веднъж младият овчар и княгинята се влюбили един в друг и избягали от дома си. Старият княз изпратил след тях потеря. Влюбените се изкачили на планината на Любовта. Слугите на княза вече ги настигали. И тогава овчарят казал: Нека аз да скоча пръв!
- Не - казала княгинята, - тогава аз ще умра от мъка.
   И княгинята първа се хвърлила от върха надолу. Овчарят погледнал нейното безжизнено тяло и се спуснал от планината на любовта.
Сега да пием за онези мъже, които излизат първи от асансьора!

 
© списание «маргарита», 2001-2004