Много хора биха искали да повишат своята самооценка.
На първо място за това е необходимо човек да се научи да приема изцяло себе си.
Разбира се, това предполага и известни усилия от наша страна.
1. ОТКРИЙТЕ ПЪРВОПРИЧИНАТА.

Наясно ли сте защо Вашата самооценка не е толкова висока, колкото би Ви се искало да бъде?

Причините за ниската самооценка могат да бъдат най-различни. Често пъти нейните корени са в ранното детство. "Остави, все едно нищо няма да направиш!, "И какво ще излезе от тебе?" - подобни твърдения са доста потискащи. Особено тежко се понасят, когато са изречени от най-близките хора. Те формират неувереност по отношение на стойността на собствената ни личност. Използвайте следните въпроси за вашето детство, за да си изясните възможните причини за неската самооценка:

Какви изказвания сте чували за себе си в детството си? Спомнете си не само онома, което са казвали за вас, но и тези, които са го казвали пред вас и за вас.

Как са реагирали хората, които са били около вас в детството ви, ако сте правили нещо неправилно?

Каква е самооценката на вашите родители?

Били ли сте изоставяни? Ако това е така, от кого и как са се отнасяли с вас?

Намерете време, за да потърсите първопричинат, макар че няма да намерите стопроцентен отговор. Причината за недостатъчната самооценка като правило е комбинация от много различни фактори. Смисълът да я потърсите се състои в това, че така ще можете по-добре да се запознаете със самите себе си.

2. ОПОЗНАЙТЕ ПО-ДОБРЕ СЕБЕ СИ.

Важна стъпка към една по-висока самооценка е познанството със себе си. Често пъти представата ни за самите нас е изкривена. Смятаме себе си за по-некрасими, по-дебели, по-веспособни, отколкото сме в действителност. Всеки човек има много качества и способности, които го правят единствен и в този смисъл неповторим. Опитайте се да се запознаете по-отблизо със себе си така, както се опознавате с другите хора - открито и с любопитство. Постарайте се да да се самонаблюдавате и да изучите себе си по-добре.

3. ПРИЕМАЙТЕ СЕБЕ СИ.

Самооценката се нуждае от фундамент. Само този, който приема и цени себе си, излъчва увереност в себе си и във външния, заобикалящия го свят. За много хора е трудно да приемат себе си. Ние критикуваме себе си, своята фигура, своя интелест, своите разбирания. често пъти към себе си се отнасяме по-строго, отколкото другите хора се отнясат към нас. Опитайте се да направите следното упражнение: застанете пред огледалото, така че да се миждате добре. Погледнете в очите си и си кажете: “ …! (обърнете се по име към себе си) Ти си изключителен човек и аз много те обичам". Това простичко упражнение за мнозина ще се окаже почти непосилно. Много хора не са в състояние веднага да кажат нещо хубаво за себе си. Но любовта и уважението към самите нас е основа за доволен и щастлив живот, предпоставка да бъдем обичани и от другите.

Самопризнанието трябва да се практикува всеки ден. Например, спрете себе си, когато ви идват наум изрази като: “ех, глупачка, смотанячка такава", "ами зо, пак нищо не излезе". Колкото по-често стопирате своята самокритика, толкова по-лесно ще ви бъде да замените тези фрази с нещо по-подходящо, например: "Е, добре, този път не стана, следващия път ще се получи", "Днес просто не е моят ден".

Концентрирайте се върху своите позитивни постижения, а не върху слабостите и пропуските си. Нали ако постоянно и усърдно насочвате своето внимание върху това, какво не се получило, в крйна сметка ще получите една фалшива представа за себе си. Мислете преди всичко за онези дела, които при вас вървят добре, за онова, което ви прави единствени и неповторими. Ако при вас не се получава онова, което вие непременно искате да имате или да направите, в този случай мислете не за крайния резултат, а за това как и какво трябва да научите, за да постигнете положителен резултат.

Не позволявайте на другите да ви унижават. Ако човек разрешава на другите хора да се отнасят неуважително към него, това е един от сигналите за неговата ниска самооценка. Вие заслужавате да се отнасят и обръщат към вас добре. Изисквайте такова отношение спокойно, с достоинство, но настойчиво.

4. ПРАВИЛОТО Е: АЗ СЪМ ОК, ТИ СИ ОК.

Кобко често вие се надсмиваме над другите хора, пренебрегваме ги или мислим лошо за тях. Но нали образът и начинът, по който общуваме с другите хора, при това все едно дали това е реално или само мислено, се връща с рикошет към нас самите. Това е почти закон. Ако ние се надсмиваме над другите, то като правило изхождаме от това, че и те ни се смеят и ние се чувстваме обидени. Много по-приятно и по-полезно за нашето самопознание е стремежът да имаме позитивна представа и за себе си, и за другите.

5. РАЗЧИТАЙТЕ НА СЕБЕ СИ, А НЕ НА ДРУГИТЕ.

Ние сме свикнали да питаме другите хора за тяхното мнение. Ориентираме се от предложенията на чужд човек и се надяваме, благодарение на неговия съвет да решим своите проблеми. Колкото повече ние търсим в другите собственото си усещане за безопасност, толкова по-зависими ставаме от техните оценки. Учете се да се доверявате повече на самите себе си. Привиквайте към това, че повечето ваши решения, ако става дума само за вас лично, трябва да вземате независимо от другите хора, а често пъти – противно на тяхното мнение.

Ако започнете внимателно да се вслушвате в себе си и в своя вътрешен глас, ще имате най-добрия съветник на света, тъй като никой не ви познава по-добре, отколкото вие сами, ако разбира се, поискате да се познавате добре. Може да сте отворени за предложения отвън, но не трябва да пропускате възможността да решавате сами какво да правите и как да живеете. Ако намерим в себе си мъжество да носим отговорността да себе си, за своите постъпки и за своя живот, точно това ще ни даде дълбоко чувство за самосъзнание и самоудовлетворение.

6. УЧЕТЕ СЕ ДА БОРАВИТЕ С КРИТИКАТА.

Критиката от страна на други хора може да ни нарани дълбоко и да разтърси нашето самосъзнание. Не допускайте това. Изяснете си следното: критиката на чуждия човек не е нищо друго свен негово лично, персонално мнение. Но вие не сте долар, че да се харесвате на всички. Не позволявайте критиката да има такава власт над вас, че да занижи вашата самооценка. Старайте се да изслушвате критиката открито, да извличате от нея полезното, но решавайте винаги спокойно и обмислено дали искате да следвате това мнение или не.

7. НЕ ПОЕМАЙТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКО ВЪРХУ СЕБЕ СИ.

Отнасяйте се към себе си сериозно, но не прекалено. Много хора мислят, че земята се върти около тях и то благодарение на техните усилия. Например, ако двама души внезапно млъкват, като ви видят, не си ли мислите, че те са говорили за вас? Изхождайте от това, че всеки човек живее свой си живот и значението, което вие имате за другите, като правило не е голямо. Ако мисълта, че всички могат прекрасно да минат без вас ви носи болка, то толкова по-важно е персонално за вас по-малко да мислите за проблемите на другите хора и повече да се тревожите за себе си.

8. УЧЕТЕ СЕ ДА КАЗВАТЕ "НЕ".

Когато вие се намирате в съгласие и в контакт със самия себе си, знаете точно на какво сте способни и какви молби сте в състояние да удовлетворите, а за кои нямате сили. Но ако сте от хората, които трудно могат да кажат някому "не", вие се нуждаете от програма за повишаване на самооценката.

Ако сте си самодостатъчни и сте способни да заявите отказа си по собствена воля, то с това вие давате на околните сигнал, че цените себе си. Поупражнявайте се да отказвате, ако молбите за вас са наистина неприятни или неизпълними, но направете това спокойно, приятелски и без угризения на съвестта.

9. РАБОТЕТЕ ЗА СВОЕТО ОБАЯНИЕ.

Външният ни вид и изразът на лицето свидетелстват за това, доколко ценим себе си и определят какво впечатление правим на другите хора. Когато човек действа самостоятелно и е настроен положително по отношение на другите хора, той получава положителен отклик и от тях. Така възниква малка спирала на успеха.

За външния ни вид е важно следното:

Промяната на осанката ще промени и вътрешното състояние.

Това, как говорим, изборът на думите и тона, с който ги произнасяме, оказват върху слушателите силно въздействие. От лошата дикция и неразбираемия изговор можем да се на всякаква възраст, ако отделим пари и време за уроци при логопед.

При избора на дрехи, обувки, прически и аксесуари главен критерий за вас трябва да стане усещането за удобство и комфорт, при това не само външен, но и вътрешен.

Най-важното е ние самите да се приемаме изцяло, а да направим индивидуалността си по-ярка, можем с помощта на специалисти.

10. ЗАПИСВАЙТЕ УСПЕХИТЕ СИ.

Направете си списък на своите успехи. записвайте си всичко, което сте постигнали, което сте научили, отбелязвайте всяка дреболия, мсяко дори мъ-ъ-ъничко постижение. Украсете този дневник с рисунки или снимки, символизиращи вашите успехи. От време на време прелиствайте тези записи, спомняйте си и отново преживявайте своите победи.

По материали от немската преса

 
© списание «маргарита», 2001-2004