:: текущ брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 3(33), 2004
   
ПОПУЛЯРНА ПСИХОЛОГИЯ
Това съм аз!
Разгледайте петте фигури.

Изберете си от тях една, за която можете да кажете: "Това съм аз!" Постарайте се да усетите своята форма. Ако сте силно затруднени, изберете си фигурата, която най-напред е привлякла вниманието ви.

Запишете я под номер 1.
Сега подредете останалите 4 фигури по реда на вашите предпочитания. Запишете ги със съответния им номер. Ето това беше "по-трудната" част от теста.

Фигурата, която сте поставили на първо място, е Вашата основна фигура или субективна форма. Тя дава възможност да бъдат определени Вашите главни, доминиращи черти на характера и особеностите на Вашето поведение. Ненапразно в последно време този тест се използва от психолози и специалисти по човешки ресурси във фирмите за подбор на персонала като предварителен входящ тест.

Останалите 4 фигури са своеобразни модулатори, които оцветяват водещата мелодия на Вашето поведение. Последната фигура посочва формата на човека, с когото взаимодействието ще бъде осъществявано най-трудно.

Може да се окаже, разбира се, че нито една от фигурите не Ви подхожда изцяло. Тогава Вие можете да бъдете описан(а) с комбинацията от две или дори три фигури.


Кратки психологически характеристики
на съответните типове личности
 
КВАДРАТ

Ако Вашата основна фигура се е оказала квадратът, то Вие сте неуморим труженик. Трудолюбие, усърдие, потребност да се довърши започнатото докрай, упоритост, позволяваща да се постигне завършване на работата - ето основните качества на истинските Квадрати. Издръжливост, търпение и методичност обикновено правят Квадрата висококачествен специалист в своята област. За това спомага и неутолимата потребност от информация. Всички сведения, с които те разполагат, са систематизирани и подредени по местата си. Квадратът е способен моментално да извади необходимата информация. Затова Квадратите заслужено се славят като ерудити, във всеки случай поне в своята област.

Ако сте избрали квадрат - фигура линейна, то по всяка вероятност Вие се отнасяте към Хората с активно ляво полукълбо на мозъка, т.е. към мислителите, онези, които преработват данните в последователен формат: а-б-в-г... Те по-скоро изчисляват резултата, отколкото се досещат за него. Те са необичайно внимателни към подробностите, детайлите, обичат веднъж и завинаги възприетия ред. Техният идеал е планиран, предсказуем живот, не са им присърце промени в обичайния ход на събитията. Те постоянно "подреждат", организират хората и предметите около себе си.

Всички тези качества подпомагат Квадратите и те могат да станат добри специалисти - техници, отлични администратори, но рядко са добри мениджъри. Прекаленото им пристрастие към детайла, потребността от уточняваща информация за приемане на решенията лишава Квадрата от оперативност. Възможно е акуратността им, съблюдаването на правилата и т.н. да се развият до парализираща крайност. Освен това, рационалност, емоционална сухост, консерватизъм в оценките пречат на Квадратите да установяват бързо контакти с различни хора. Квадратите действат неефективно в аморфна ситуация.

ТРИЪГЪЛНИК

Тази форма символизира лидерството и много Триъгълници усещат в това своето предназначение. Най-характерната особеност на истинския Триъгълник е способността му да се концентрира върху главната цел. Те са енергични, силни личности. В цветния тест на Люшер те често пъти предпочитат зеления цвят и когато ги молят да нарисуват дърво, те рисуват елхичка, рисуват ела. Триъгълниците, както и родствените с тях Квадрати, се отнасят към линейните форми и като тенденция също се явяват Мислители, способни задълбочено и бързо да анализират ситуацията. В противовес на Квадратите, ориентирани към детайла, Триъгълникът се съсредеточава върху главното, върху същността на проблема. Тяхната силна прагматична ориентация насочва мисловния анализ и го ограничава, търсейки ефективно решаване на проблема в дадените услови .

Триъгълникът е много уверен в себе си човек, който иска да бъде прав във всичко! Потребността да си прав и да управляваш нещата, да решаваш не само за себе си, но по възможност и за другите, прави Триъгъльника личност, постоянно съперничаща, конкурираща се с другите Триъгълниците с голям труд признават грешките си! Може да се каже, че те виждат онова, което искат да видят, не обичат да променят решенията си, често пъти са категорични и не признават възражения. За щастие тяхно и на околните, Триъгълниците бързо и успешно се учат (попиват полезната информация като гъба), вярно е, че само тази, която съответства на тяхната прагматична ориентация, спомага ( от тяхната гледна точка) за постигане на главната им цел.

Триъгълниците са честолюбиви. Ако за Квадрата е въпрос на чест високото качество на работата, която изпълняват, то Триъгълникът се стреми да постигне високо положение, да придобие висок статус, с други думи - да направи кариера. От Триъгълниците се получават отлични мениджъри. Главното отрицателно качество на Триъгълниците: силен егоцентризъм, обърнати са към себе си. По пътя към върховете на властта те не проявяват особена строгост по отношение на моралните норми. Триъгълниците заставят всички и всичко да се върти около тях. Може би, без тях животът би загубил своята острота.

ПРАВОЪГЪЛНИК

Тази фигура символизира състоянието на преход и промяна. Това е временна форма на личността, която може да носи останалите четири, сравнително устойчиви фигури в определени периоди от жимота. Това са хора, неудовлетворени от този начин на живот, който водят в момента и затова са заети с търсене на по-доброто положение. Причините за "правоъгълното" състояние могат да бъдат най-различни, но ги обединява едно - значимостта на промените за определен човек.

Основното психическо състояние на Правоъгъниците е повече или по-малко осъзнавано състояние на смут, объркване в проблемите и неопределеност по отношение на себе си в даден момент от времето. Най-характерните им черти са непоследователност и непредсказуемост на постъпките по време на преходния период. Като правило, те имат ниска самооценка. Стремят се да станат по-добри в нещо, търсят нови методи на работа, стил на живот. Бързи, резки и непредсказуеми промени в поведението на Правоъгъника обикновено смущават и карат останалите хора да стоят нащрек и съзнателно да странят и избягват контакти с човек без вътрешна опора.

Общуването с другите хора за Правоъгъниците е просто необходимо, и в това се заключава още една трудност на преходния период. Но при Правоъгъника се наблюдават и позитивни качества, привличащи към него околните: любознателност, любопитство, жив интерес към всичко, което се случва и... смелост! В даден период те са отворени за нови идеи, ценности, начини на мислене и живот, лесно усвояват всичко ново. Вярно е, че обратната страна на това е прекалена доверчивост, внушаемост. Затова Правоъгълниците лесно биват манипулирани. Правоъгълността е само стадий и той преминава!

КРЪГ

Кръгът - това е митологичният символ на хармонията. Този, който го избира уверено, е искрено заинтересован преди всичко в добрите междуличности отношения. Висша ценност за Кръга са хората. Кръгът е най-доброжелателният тип от петте. Той най-често служи за спойка, която крепи и работния колектив, и семейството, т. е. стабилизира групата. Кръговете са най-добрите комуникатори, преди всичко защото са най-добрите слушатели. Те притежават висока чувствителност, развита емпатия - способност да съпреживяват. Кръговете великолепно "четат" хората и за една минута са в състояние да разпознаят преструванкото, измамника.

Кръговете държат за своя колектив и са популярни сред колегите по работа. Те обаче като правило са лоши мениджъри и ръководители в сферата на бизнеса. Най-напред, защото Кръговете са насочени повече към хората, отколкото към работата. Опитвайки се да запази мир и спокойствие, те понякога заемат "твърда" позиция и вземат непопулярни решения. За Кръга няма нищо по-тежко от това да влезе в междуличностен конфликт. Те на всяка цена се стремят да го избегнат. Понякога в ущърб на работата. Второ, Кръговете изобщо не се отличанат с решителност, често не могат да се покажат както трябва. Като правило лесно ги надвиват. Кръговете обаче не се безпокоят прекалено, в чии ръце е властта. В едно обаче Кръгът проявява завидна твърдост - ако въпросът касае морал или нарушение на справедливостта.

Кръгът е с нелинейна форма, и тези, които уверено се идентифицират с кръг, по-скоро се отнасят до мислителите с активно дясно полукълбо.

"Дясното полукълбо е по-скоро образно, интуитивно, емоционално обагрено, по-скоро интегративно, отколкото анализиращо. Затова преработката на информацията при Кръга се осъществява не последователно, а по-скоро мозаично, с пропускане на отделни звена. Това не означава, че Кръговете не са на "ти" с логиката. Просто формализмът при тях не е приоритет при решаване жизнените проблеми. Главните черти в мисленето им е ориентация на субективните фактори към проблема (ценности, оценки, чувства и т.д.) и стремеж да се намери общото дори в противоположни гледни точки.

Може да се каже, че Кръгът е роден психолог. Често обаче той е слаб организатор - не му достигат навиците на лявото полукълбо на неговите линейни братя - Триъгълника и Квадрата.

ЗИГ-ЗАГ

Тази фигура символизира креативност, творчество, дори само поради това, че тя е най-уникалната от петте фигури и единствената отворена фигура. Ако Вие твърдо сте избрали зигзаг в качеството си на основна форма, то Вие по всяка вероятност сте мислител, с активно дясно полукълбо, с оригинално мислене, инакомислещ.

На Вас, както и на най-близкия Ви роднина Кръга, само че в още по-голяма степен, са Ви свойствени образност, интуитивност, интегративност, мозаичност. Строгата, последователна дедукция - не е вашият стил. Мисълта на Зиг-зага прави отчаяни скокове от "а" до "я", затова на мнозина активни "леви полукълба" им е трудно да разберат Зигзагите.

Мислещите с дясното полукълбо не се спират върху детайлите, защото това в известен смисъл опростява картината на света, позволява да се градят цялостни, хармонични концепции и образи, да се вижда красотата. Зиг-загите обикновено имат добре развито естетическо чувство.

Доминиращият стил на мислене за Зигзага най-често е синтетичен стил. За разлика от Кръговете, Зигзагите съвсем не се интересуват от консенсуса и постигат синтез не по пътя на отстъпки, а обратно - чрез заостряне на конфликта между идеите и построяване на нова концепция, при която този конфликт получава своето решение, изчезва. При това, използвайки своето природно остроумие, те могат да бъдат доста язвителни, "отварайки очите" на другите.

Зигзагите просто не могат да се трудят в добре структурирани ситуации. Дразнят ги строгите вертикални и хоризонтални връзки, строго фиксираните задължения и рутината в работата. В работата си те искат независимост от другите и високо ниво на стимулиране на работното място. Тогава Зигзагът оживява и започва да изпълнява своето основно назначение - да генерира нови идеи и методи на работа.

Зигзагите са идеалисти, от тях тръгват такива черти като непрактичност, наивност.

Зигзагът е най-възбудимият от петте фигури. Те са несдържани, много експресивни, което наред с тяхната ексцентричност, често пъти им пречи да прокарат своите идеи в живота. При това те не са силни в изпипването на конкретни детайли и не са достатъчно настойчиви, за да доведат работата до край (с изчерпването на новото, те губят интерес към идеята).

 
© списание «маргарита», 2001-2004