.:. margaritta.dir.bg .:. хороскоп .:. архив .:. реклама .:. книга за гости .:. контакти .:.
 
 
ЗЕМЯ СЛЪНЦЕ ЛУНА ВЕНЕРА МАРС МЕРКУРИЙ УРАН ЮПИТЕР САТУРН ПЛУТОН НЕПТУН
 
 
 
Символите на планетите
  Представени са основните астрологични символи на планетите. Практически нашата планета не играе никаква роля в астрологията, макар че си има собствен символ. Някои от тези символи са съвсем разбираеми, други са нехарактерни.
   От древността небесният свод за магове, астролози, алхимици и философи е не просто пространство с далечни звезди, а сфера, пълна с тайни знаци за човека на земята. Макрокосмичните процеси за астролога са източник на идеи за земните съдби. В същото време алхимикът се стреми да открие земните изображения на планетните сили под формата на метали, които в определени от астролога моменти ще се превърнат в нещо по-възвишено и благородно - във философски камък, в злато. Затова не е случайно, че символите на планети и метали са еднакви.
 
ЗЕМЯ
С кръг и кръст (и двата знака са от христианската символика) започнали да обозначават Земята от края на 16 век, когато тя била призната за планета.
СЛЪНЦЕ
Символът на слънчевия диск се свързва с египетски йероглиф. С този знак алхимиците означавали злато и неделя (от латинското dies Solis - "ден на Слънцето"), която римляните посвещавали на Слънцето.
ЛУНА
Изображението на Луната произхожда от египетски йероглиф. За средневековните алхимици и астролози това било символ на среброто и понеделник (от латинското dies Lunae - "ден на Луната").
ВЕНЕРА
Така римляните наричали втората планета след Слънцето, в чест на своята богиня на любовта и красотата. Първоначалният символ (напречната линия била добавена по-късно, за да няма символът езически вид) изобразявал, както се предполага огледало или мънисто. С този знак алхимиците означавали мед (нали някога огледалата изработвали от мед). От дните на седмицата знакът означавал петък (в латинския dies Veneris - "ден на Венера"; английското Friday идва от Фриг или Фрейн, норвежския еквивалент на Венера). Знакът също така се използва и в ботаниката и зоологията за означаване на женския индивид (или жена) и като такъв е бил въведен от шведския биолог Карл Линей в средата на 18 век.
МАРС
Заради червеникавия оттенък, който римляните сметнали, че прилича на кръв, най-близката до Земята планета била наречена в чест на техния бог на войната. Символът на планетата представлява щит и копие на Марс. Това е също така символ на вторник (английската дума Tuesday идва от името на тевтонския бог Тиу, когото отъждествявали с Марс; в латинския dies Martis - "ден на Марс"). Знакът съответства също така на желязото, металът, който в най-голяма степен се асоциира с Марс. От средата на 18 век с този символ в биологията обозначават мъжкия индивид.
МЕРКУРИЙ
Гърците наричали тази планета Хермес, в чест на своя бог на търговията, покровителя на пастирите и пътниците; с това име назовавали и посланика на боговете. В Рим го наричали Меркурий. Симвоът на планетата представлява кадуцей, "тоягата на посланика", с двете змии, обвити около него. Алхимиците понякога използвали този знак за да обозначат живака и срядата (в латинския dies Mercurii - "ден на Меркурий"). В биологията с този символ обозначават всеки хермафродитен организъм, например дъждовния червей, който има както мъжки, така и женски репродуктивни органи.
УРАН
Това е седмата планета, открита през 1781 година от английския астролог Уилям Хершел, наречена в чест на гръцкия бог на небето, съпруга на Гея (богинята на Земята). Символът означава "планета Хершел". Знакът напомня две "Н" - първата буква от английското изписване на името на Хершел.
ЮПИТЕР
Символ на най-голямата планета, наречена в чест на главния бог в римската митология, произхожда от гръцката буква зет (Z). Напречната линия, която прави знака сходен с кръст, била добавена в началото на 15 век, за да направи знака христиански. С този знак обозначавали цинка и деня от седмицата - четвъртък (английското Thursday произхожда от "ден на Тор", както превели от латински dies Jovis - "ден на Юпитер"). Както Юпитер, така и Тор били богове на гръмотевиците; имало време, когато този ден наричали Thundersady - "ден на гръмотевиците"). В биологията с този символ се обозначава многогодишно растение.
САТУРН
За древните гърци Сатурн бил най-отдалечената планета. Гръцкият философ Аристотел я нарекъл Хронос в чест на митологичния владетел на титаните и син на Уран. А римляните нарекли планетата Сатурн, името на бога на посевите и покровител на земеделието, който в тяхната митология бил еквивалентен на бог Хронос. Изобразявали Сатурн със сърп или коса (в знака ясно се вижда сърпа). Той бил също така и символ на съботата (английското Saturday произхожда от dies Saturni, деня, който римляните посвещавали на Сатурн). За алхимиците той бил символ на оловото.
ПЛУТОН
Символът на деветата и най-далечна планета има двойно значение: като монограм, състоящ се от първите две букви на планетата, наречена в чест на римския бог на подземното царство, и като инициалите на американския астроном Персивал Ловел, който се опитвал да докаже съществуването на тази планета и в чиято обсерватория тя била открита на 18 февруари 1930 година. Ловел нарекъл своята неизвестна планета "планетата Х", и сега така наричат всички още неоткрити планети на Слънчевата система.
НЕПТУН
Тризъбецът представлява символ на римския владетел на водите, в чиято чест и била наречена осмата планета. Тя била открита от двама немски астрономи Йохан Хале и Хенрих Арест през 1846 година. Друг символ, представляващ монограм от L и V, бил създаден от френските астрономи, за да отбележат по този начин Урбен Леверьо, изчислил теоретично съществуването и месторазположението на планетата, където тя и била открита.
 

© списание «маргарита», 2001-2004