.:. margaritta.dir.bg .:. хороскоп .:. архив .:. реклама.:. книга за гости.:. контакти.:.
 
 
 
Шест начина да правиш кариера
   Едно от най-важните решения, които човек взема в живота си, е изборът на професия. Този избор не би трябвало да е случайно събитие и не е въпрос на шанс, а следва да е обвързан с личността на човека. От съответствието между неговата личност и обстановката, в която той ще работи, зависят неговите постижения в бъдеще. Затова е толкова важно човек да познава добре себе си и своите навици, за да определи правилно посоката, в която да гради професионалната си кариера. В реалния живот най-често се срещат 6 типа личности и всеки човек може да бъде причислен в определена степен към един от тези типове:
1.
Реалистичен тип — човек, който предпочита дейност, свързана с манипулации върху механизми и инструменти, или "машинист";
2.
Изследователски тип — човек, който предпочита да анализира и да се занимава с наука, т.е. това е "изследовател";
3.
Артистичен тип— човек експресивен, неконформистски настроен, оригинален, вътрешно съсредоточен — "декоратор";
4.
Социален тип — този човек обича да работи в колектив и помагайки на другите, целенасочено избягва монотонна дейност, включително и механична — т.е. тип "училищен консултант";
5.
Предприемачески тип — човек, който обича дейност, която му позволява да влияе върху другите за постигане на дадена цел - т.е. "адвокат";
6.
Конвенционален тип — човек, който обича систематичното манипулиране на данни, записи, репродуцирането на материали - т.е. тип "счетоводител".
В човека винаги доминира един от тези типове, но в зависимост от ситуацията, той може да използва широк спектър от стратегии в рамките на два или дори повече от два типа.

При определянето на попрището, където човек ще гради своята професионална кариера, не е достатъчно само желание да се заеме едно или друго място Необходимо е човек да притежава определено количество знания, опит и навици или да е в състояние да развие онези от тях, които професията изисква от него.

Планирането на професионална кариера обаче в голяма степен зависи от индивидуалните особености, от типа човек. Психолозите предлагат множество варианти, описващи различните типове личности. Ето една от тях. В основата й са залегнали три характеристики, които по принцип са част от критериите за оценка на персонала на всяка фирма:
   самооценка
   ниво на претенции
   локус на контрола, т.е. локализация на контрола, изразяващ субективния начин, по който хората оценяват и приписват причините за получените от тях резултати.

  Самооценка
      Без съмнение тя е важна, тъй като отразява увереността на човека в собствените му професионални и лични сили, неговото самоуважение и адекватност на случващото се. Оптималната висока самооценка предполага уважение към себе си при трезва (реалистична) оценка на собствените възможности и способности. Занижената самооценка води до приучена безпомощност - човек предварително се предава пред трудностите и проблемите, тъй като смята, че не е способен на нищо. Завишената самооценка крие прекалени претенции за внимание към собствената персона и необмислени решения.
  Ниво на претенции
  Високото ниво на претенции подсказва, че човек иска да постигне много в живота си, да се изкачи по социалната или професионална стълба, да завоюва своето място под слънцето. За тази цел той е готов да рискува и да се заемя с трудни задачи. Но реални резултати той поистига само в случай, че има на какво да се опре. В противен случай той може да загуби всичко. Ниско ниво на претенции имат хора, които предпочитат да държат в ръцете си нещо сигурно, вместо да рискуват за нещо повече с неизвестен резултат. Като правило за тях е по-важно да не загубят постигнатото, да избегнат неуспеха.
  Локус на контрол
  Това е показател, характеризиращ отговорността на човека. Хората с външен локус на контрол търсят обяснение за всичко, което се случва, в стечението на обстоятелствата и постъпките на другите хора. В крайните варианти такива хора са безотговорни, постоянно се оправдават и не се срамуват да прехвърлят вината за своите грешки върху другите. Вътрешният локус на контрол подсказва отговорност за своите постъпки и способност да се правят изводи от собствените грешки. Понякога това обаче води до прекалено самообвинение.
В реалния живот най-често се срещат 6 начина, чрез които хората правят кариера.
1. Алпинистът е човек с висока самооценка, високо ниво на претенции, вътрешен локус на контрол.
Това е нормален човек, който гради кариерата си съзнателно, с пълно вътрешно себеотдаване. Като правило преминава през всички стъпала отдолу догоре, отработвайки всяко свое изкачване. Добър професионалист и мениджър, прави следващата стъпка само след като се закрепи добре и се презастрахова. Технически е добре подготвен. Пълен е с решимост да стигне до върха и ще го атакува до победа. И победата му ще е заслужена. Той почти не се нуждае от специална помощ, просто не бива да му се пречи. Той не е склонен да взема резки, необмислени решения и ако не му се поставят препятствия, няма да изостави фирмата в трудна минута. Това, от което се нуждае, ще си поиска сам и ще получи желаното.
2. Илюзионистът е с висока самооценка, високо ниво на претенции и външен локус-контрол.
Той също се стреми нагоре и вярва в своите сили, но е повече склонен да използва благоприятните обстоятелства, отколкото да отработва ситуацията. Майстор е да съзадва видимост, предпочита в по-голяма степен да изглежда, отколкото да бъде. Лесно усвоява външните признаци на имиджа на успешния човек и добре умее да го експлоатира. Изчаква най-високата вълна, която би го издигнала нагоре. Може да манипулира околните, не е склонен да поема голяма отговорност. Без никакви угризения на съвестта ще отиде при конкуренцията, ако получи по-изгодно предложение. Могат да го задържат само високият успех на фирмата като цяло и външните знаци на неговия собствен висок статус във фирмата, тъй като неговата ориентация е към имиджа. Може да изпълнява добре представителни функции, ако това не изисква задълбочен анализ и отговорни решения. Като лице на фирмата също може да бъде доста полезен - тази дейност ще удовлетворява неговото самолюбие и ще поддържа усещането му за принадлежност към висок социален кръг.
3. Майсторът е човек с висока самооценка, ниско ниво на претенции и вътрешен локус на контрол.
Интересно му е да усвоява нови области в своята професия или дори сродни професии. Щом се почувства уверен и получи резултат, може да загуби интерес. Изкачването по социалната стълбица малко го интересува. Важното за него е животът му да е интересен, наситен, да усеща, че се движи напред (а не нагоре). Може да вземе неочаквани за околните решения за напускане или смяна на дейността. Но ако му дадете възможност да се развива, да повишава своята квалификация, той ще е ваш. Ако почувствате, че е охладнял, предложете му ново направление или поставете пред него интересен проблем. Дори натоварването му да се удвои, той ще се справи, а интересът му към живота ще се събуди отново.
4. Мравката е човек с ниска самооценка, ниско ниво на претенции и външен локус на контрол.
Напълно е възможно това да е добър професионалист. Работи стриктно по поставените задачи, които трябва да бъдат формулирани конкретно, не защото е глупав, а заради страха му да не сбърка. Като изпълнител е много ценен. Ако искате да го задържите, не го товарете с пълномощия и вземане на отговорни решения, не му предлагайте рязко повишение - може да си тръгне, ако се изплаши. Точни инструкции, липса на свобода на избора и похвалата на ръководството ще са най-добрата награда за него. Ако все пак искате да го издигнете, правете го постепенно и за опора му осигурете компетентни заместници или грамотен ръководител на по-високото ниво.
5. Колекционерът е човек с ниска самооценка, високо ниво на претенции и външен локус на контрол.
Този човек иска да стигне върха, но се готви прекалено дълго, за да започне професионална дейност. Понякога получава няколко образования, завършва множество курсове и специализации. На събеседването идва с един куп дипломи и удостоверения, при това като правило почти няма реален трудов опит. Смята, че знае всичко, но не се решава да пристъпи към работа, тъй като това може да подрони неговото неустойчиво вътрешно равновесие и слаба вяра в своите сили. Представя си доста мъгливо своята кариера, но знае точно, че иска да стане началник. Неговите финансови претенции, като правило са много по-високи от неговата реална стойност. Ако обаче той понамали своите амбиции и започне да работи на не много високо стъпало в длъжностната йерархия, постепенно може да стане добър сътрудник, особено ако има грамотен наставник. Предоставете му възможност да се обучава и по-нататък в престижни курсове. Преди да бъде издигнат в службата също се нуждае от адаптация или курс за повишаване на квалификацията.
6. Узурпаторът е човек с ниска самооценка, високо ниво на претенции и вътрешен локус на контрол.
В живота този човек се надява основно на себе си, по стълбицата на кариерата се катери, подгонен от самолюбието си, но много му пречи собственото му недоверие към околните и склонността му към самоугризения. Чувства се отговорен за всичко, случващо се във фирмата, затова се старае да контролира не само своята работа, но и работата на съседните подразделения, излизайки често извън рамките на собствените си пълномощия. Успешно работи в стабилна ситуация. В условия на нестабилност взема решения хаотично. Неувереността му го кара да се присъедини към силните групи, но недоверието не му дава да използва възможностите, които се откриват пред него. Ориентиран е към вертикална кариера, към авторитарен стил на управление. За него е важно да вижда своята възможна перспектива във фирмата, а така също и възможността за професионално обучение. Умее да взема отговорни решения, но с довеждането на нещата до крайния резултат трябва да се занимават неговите подчинени. Той следва да бъде издиган, когато може да му се предостави целия обем пълномощия.
 
© списание «маргарита», 2001-2006