.:. margaritta.dir.bg .:. хороскоп .:. архив .:. реклама .:. книга за гости .:. контакти .:.
 
 
 
Популярна психология

    Какво да правим, за да ни слушат внимателно?

   Има някои основни моменти, които жените трябва да имат предвид, когато искат да накарат мъжа да ги слуша, а мъжете, общувайки с жените, да не забравят. Ако те бъдат редовно практикувани, ще видите, че към вас ще започнат да се отнасят с по-голямо внимание.

Как жената да бъде чута от мъжа?
Според традициите в обществото жената отдавна е била възпитавана в дух на подчиненост и самосъзнание на слаб пол. В деловите преговори жените се стараят да избягват директната конфронтация и за разлика от мъжете, проявяват повече такт и сдържаност.

В деловия свят обаче от жената също се изисква повече решителност. Затова ще отбележим 4 възлови момента, които жените трябва да имат предвид, ако искат да заставят мъжете да ги слушат. Ако вие на практика редовно отработвате такава линия на поведение, бързо ще постигнете реални резултати и ще видите, че към вас са започнали да се отнасят с по-толямо внимание.

Стратегия № 1: Уверен тон и никакви оправдания

За разлика от мъжете, жените често говорят едва ли не с извиняващ се тон. Дори най-уверените от тях понякога неволно използват изрази, свидетелстващи за тяхната нерешителност, като по този начин понижават значимостта и силата на останалите аргументи. Подобен маниер на изказване отразява стремежа им да избегнат риска. Но този, който търси спокоен живот, не може да постигне успех в преговорите. Нека разгледаме конкретни примери за това какво трябва да избягва една жена в разговор с един мъж.

Излишни предисловия и послесловия.

Това са абсолютно излишните думи, с които жената може да започва или да свършва своето твърдение.

Предисловие. Извинителни изрази, с които вие започвате своето твърдение, отслабват смисъла и значението на думите ви. например: "Аз не съм съвсем сигурна, но ми се струва, че..."

Послеслов. Приблизително същото, само че звучи в края на фразата и смегчава първоначалното, уж решително твърдение. "Ние сме длъжни да вземем мерки, как мислите?" или ..." не е ли така?", "...правилно ли казвам?"

Въпросителен тон

Леката въпросителна интонация, с която завършвате изречение с едно съвсем нормално твърдение. Въпросителният оттенък в края ни кара да се усъмним дали то е правилно и ярко демонстрира вашата неувереност. За слушателя това звучи примерно така: "Не сте ли съгласни с мен?" Или още по-лошо: "Моля ви, бързо кажете да, за да съм сигурна, че съм казала нещо вярно."

Сами помислете, нима може друг човек да ви повярва, ако самите вие се съмнявате в думите си? Внимателно се вслушайте в себе си или се посъветвайте с близки приятели, и ако забeлeжите в себе си лошия навик да говорите с въпросителен тон, незабавно се осовободете от него. Важното е да осъзнаете своите недостатъци, тогава по-лесно ще се преборите с тях.

Уточняващи думички

Жените просто не могат да минат без тези многобройни "като че ли", "сякаш", "от този род" и т.н. С тях те замърсяват съвсем резонни фрази и с това снижават информативността им. Тези думички могат да бъдат отнесени към лошите навици, от които трябва да се избавим още днес. Ето някои примери:

"В известен смисъл, аз мисля, че..."
"Ние вероятно наистина..."
"Като че ли/сякаш..."
"Вие, възможно е, трябва да..."
Помнете, че тези изрази съдържат не само излишни думи, а думи-паразити, които превръщат ясното и конкретно твърдение в неопределено предположение, а вие самите изглеждате неуверено.

С подобни фрази жените обикновено се стараят да скрият своите слаби места или факта, че не са готови за разговор. Тези доста обтекаеми формулировки могат да свидетелстват също така, че вие се опитвате да не кажете на глас своята действителна позиция или да избегнете конфликт. Не би следвало обаче да проявявате подобна нерешителност и колебания там, където трябва да се изкажете абсолютно определено и конкретно. Тези думи могат да се използват, ако искате съзнателно да заобиколите предмета на спора (има и такива ситуации). Цялата работа е в това, да се намерят нужните думи и изрази във всеки конкретен случай, там, където те са най-уместни и най-бързо ще ви отведат до целта.
Какво да прави мъжът, за да го изслуша жената?
Някои характерни особености на мъжката реч са толкова неприемливи за жените, че мъжете губят шанс да бъдат изслушани, независимо че имат какво да кажат. Това не е просто теоретично умозаключение. В днешното общество жените конкурират мъжете на редови и ръководни длъжности и затова на мъжете се налага да променят своя стил на общуване, за да се приспособят към жените. Всеки човек в по-голяма или в по-малка степен възприема съществуващите различия между мъжа и жената. Даже за онези, които изобщо не признават тези различия, те все пак са реалност, защото се налага да бъдат водени преговори и с мъже, и с жени, а те се държат по различен начин. Следващите 4 точки съдържат четири стратегически моменти, които мъжете трябва да отчитат в общуването си с жените.

Стратегия №1: Запазвайте достойнството си.

Жените обичат да си поговорят "за своите си, женски неща". Ако ви се случи да се окажете въвлечени в такъв разговор, не се опитвайте да възприемете неговия тон, не засягайте женските теми, не злоупотребявайте с умалителните думички. На жените това може да им бъде простено. За мъжете, ако се отнасят с уважение към жената, е абсолютно недопустимо да разговарят в този дух. Оставете този тон за вкъщи или за интимните си отношения.


Стратегия № 2: Вземайки решение, обсъдете.

При мъжете не е прието да обсъждат на глас хода на своите мисли. По традиция те размишляват мълчаливо. Преди един мъж да изкаже своето разсъждение по темата, то трябва да е изцяло формулирано в главата му. Жената обаче винаги иска да сподели с вас този мисловен процес. На нея няма да й е достатъчно това, че накрая вие ще изкажете готовото си решение.
Вашето мълчание тя ще квалифицира като невнимание към нейните думи и може напълно да изгуби интерес към разговора с вас, поради отсъствие на обратна връзка.


Стратегия № 3: Споделете нещо лично.

Не възприемайте това като призив към ухажване или флирт. Изобщо не става дума за това. Жената цени неформалните отношения, дори да седи с вас на масата на преговорите. Поговорете с нея за дома й, за семейството, за обикновените човешки проблеми. Вероятно отначало на някои мъже това може да им изглежда странно. Започнете с разказ как сте прекарали почивните дни. Можете да добавите подробности. Дори темата да няма отношение към предмета на преговорите, вие ще установите с нея по-доверителен контакт.

Общи интереси

Когато си имам работа с жени, аз често им разказвам как отгледах своите три дъщери. Работещите майки много ценят тези разкази. С жените, които участват в преговорите, аз често обсъждам проблемите и радостите при възпитанието на подрастващите. И ние се разбираме прекрасно, тъй като и те имат същите деца. Искам да подчертая, че тези неделови разговори са възможни само в подходящо за тях време. При обсъждане на професионални въпроси не е подходящо да се отвлича вниманието.


Стратегия №4: Избягвайте да демонстрирате емоции.

Повишеният тон, ругатните и несдържаността действа пагубно на всякакви преговори. Такова поведение подкопава позициите на мъжа в бизнеса. По природа мъжете са доста сдържани и от всички емоции най-ярко те проявяват гнева си. Все пак мнозина от тях смятат повишения тон за допустим дори в деловите отношения. Действително, последните изследвания показват, че мъжете по-често си позволяват резки изказвания на работното място.

Вашето работно място е първото място, където вие сте длъжни да контролирате своите емоции. Мъжът, който дава воля на нервите и езика си, вече не предизвиква никакво съчувствие. Също както и при плачещата жена, неговото поведение свидетелства, че той е загубил контрол над ситуацията. Освен това, неговото поведение предизвиква срам и възмущение у околните. Всички (не само жените) чувстват, че мъжът, който губи контрол върху себе си, проявява слабост и може лесно да бъде управляван.

Ако по време на преговорите вие чувствате, че ето, сега ще избухнете, извинете се и излезте. Успокойте се, дишайте дълбоко и едва когато почувствате, че можете да се контролирате, се върнете в стаята. Човек, който бързо излиза от равновесие, губи своя имидж. За никого не е тайна, че в повечето случаи раздразнението и гневът са само маската на страха, неувереността и слабостта. Все едно никой няма да се старае да ви надвика. Вие ще изглеждате много некрасиво.


Стратегия № 2: Краткост

За жените разговорът е общуване, за мъжете - това е средство за обмен на информация. Мъжката и женската дружба се формират по различен начин. За мъжете приятелското общуване е интелектуално съперничество, игра, в която могат да блеснат със своята ерудиция. Между тях тече кръстосано тестване с помощта на въпроси. "Кой спечели последният шампионат по ...?" - може да попита единият. Ако неговият приятел знае, той се оказва победител. Ако не знае, също не е зле, защото другият се оказва на висота.

В разговор жените използват много повече подробности в сравнение с мъжете. Затова ако имате намерение да съобщите нещо на един мъж, веднага изхвърлете всички тези детайли. Наблюдавайте внимателно неговата реакция по време на разговора. Веднага щом погледът му видимо го издаде, че скучае, това трябва да ви послужи за сигнал, че трябва да съкратите до минимум количеството на думите си. Най-добре е в самото начало да информирате мъжа колко време ще трае разговорът и по-нататък да не излизате извън границите на отпуснатите ви минути. Мъжете се чувстват много отговорни по отношение на разхода на собствената си енергия и я разпределят в строго съответствие с определен вид дейност. Вие можете да нарушите техния строг график, а подобен безконтролен разход на енергия може да ги накара да излязат извън себе си.

Стратегия №3: Говорeте директно, без намеци.

С мъжете за всичко трябва да се говори направо, без заобикаляния. За разлика от жените, мъжете изискват яснота, точно толкова, колкото и краткост.

Стратегия № 4: Избягвайте емоциите.

Бурното проявяване на емоции, например сълзи, са абсолютно недопустими при преговорите, също както и да речем суперкъсата мини-пола. Такова поведение подронва позициите на жените в бизнеса. Мъжете по принцип са така устроени, че проявяват сдържано своите емоции. Те компенсират това с други качества, но това е вече тема на друг разговор. Понеже в социален план жените все пак се отличават от мъжете, те се и държат съответно иначе. Например, те плачат четири пъти по-често от мъжете. Това подтвърждават изследванията на университета в Минесота.

Безполезните намеци

Мъжете и жените се държат по различен начин по отношение на всякакъв род намеци. Жените ги разбират от половин дума. А на мъжа може да се намеква до безкрайност и най-накрая да му се каже направо: "Колко обичам цветята!" И какво от това? Няма и помен от никакви цветя. Жената продължава и намекът й става повече от прозрачен - тя показва на своя спътник друга двойка, в която мъжът подарява цветя на жена си и отново възкликва: "Виж! Колко много ми харесват тези цветя!" Той поглежда. И наум дори не му идва да направи същото - да й поднесе букет. Тогава жената проявява решителност. В един прекрасен ден тя му заявява: "Скъпи, как мислиш, какво искам да направиш за мен?"

Мъжът се съсредоточава. Той целият е внимание. Той се надява, че сега най-накрая ще научи точно какво иска тя. "Какво, скъпа?" - пита той.

Тя му казва следното: "Толкова ми се иска понякога да ми носиш цветя, без никакъв повод, просто така". Ами, разбира се, той разбира всичко! Добре, че тя му каза. Това е толкова просто. И тя получава необикновено красив букет ...на рождения си ден. Въпреки това тя е щастлива. Приятелките й умират от завист. "Ти сигурно си му казала. Той е знаел какво да ти подари. Това вече не е толкова романтично" — казват те.

"Добре, де, — отговаря тя, — може и да съм му казала. Нека той дори да е знаел за това. Но затова пък аз все едно получих цветя. Аз мечтаех да ми подарят цветя и толкова се радвам, че ги имам".

По-късно, когато те обсъждат този случай, тя може да го попита: "Скъпи, когато аз две години ти твърдях, че обожавам цветя, ти какво си мислеше тогава?" Този въпрос му харесва. Той е формулиран аналитично. "Да, помня — отговаря той, — това винаги ми е харесвало. Това е толкова женствено. Реших, че ти искаш сама да отглеждаш цветя". Фразата "аз обичам цветя", мъжете разбират буквално, а не в смисъл "подари ми цветя". Те са така устроени. Те не разбират намеците. Мъжете и жените разбират романтиката по различен начин. Какво е романтика за една жена? " Той чете мислите ми и предусеща всички мои желания!" Вие как мислите, какво озаначава това за един мъж? Работа, напрегната работа на мисълта - ще й угодиш или няма да й угодиш. За тях това е прекалено тежък процес и те го ненавиждат. Те могат да изгубят лицето си. Ето какво е романтиката за мъжете - жената точно му съобщава своите желания. Той ги изпълнява. Тя е длъжна да го възнагради щедро за това. И само това е приемливо за мъжете.

Вашето работно място е първото място, където вие трябва да се научите да контролирате своите емоции. Плачещата жена, разбира се, предизвиква съчувствие у околните. Но сълзите и риданията това е също признак на това, че човек не е в състояние да владее ситуацията. Сълзите особено много досаждат и ядосват онези хора, които са свикнали да скриват своите чувства и емоции. Щом те самите са способни да проявят сдържаност, обикновено изискват това и от другите. Мъжете обикновено смятат, че ако една жена е склонна към сълзи и истерии, тя може лесно да бъде управлявана.

Има случаи, когато нищо не може да се направи. Ако усещате, че ето сега ще се разплачете по време на делова среща, бързичко се извинете и излезте. В тоалетната или в женската стая си изсушете сълзите, оправете се, поемете си дълбоко въздух. Когато почувствате, че се владеете напълно, върнете се в стаята за преговори. Ако по рождение сте склонни да се разплаквате лесно, съветвам ви да носите дори капки за очи, за да избегнете зачервяването им.

 


• • • Мъжете и жените трябва да се учат един от друг. Добре би било всеки да уважава особеностите на другия и да променя своя стил на поведение, за да се стигне до по-добро взаимно разбиране.
    Вие можете да се смятате за най-добрият бизнесмен в света, но ако не ви приемат сериозно, вашите думи нямат никаква стойност.
Мими Доналдсън, лектор и консултант по мениджмънт.
 
© списание «маргарита», 2001-2006