.:. margaritta.dir.bg .:. хороскоп .:. архив .:. реклама .:. книга за гости .:. контакти .:.
Упражнение за ума
 
 
 
   Независимо от огромния потенциал на нашия мозък, ние използваме едва два процента от него. Въпреки това чрез редовни упражнения можем значително да подобрим силата, бързината и гъвкавостта на нашия ум.
Днес малцина смятат наум, без да използват калкулатор или компютър. Умението да се пресмята наум обаче понякога се оказва полезно, а освен това е отлична тренировка, която поддържа мозъка в състояние на бойна готовност.

  Предлагам ви тест от 30 задачи за устно пресмятане с нарастваща сложност. Разрешено е да се записва само готовият отговор и разбира се, не бива да се използва калкулатор. За решаването на задачите се дават 45 минути.

  Работете бързо, без суетене, като се стараете да измислите най-бързия и ефективен начин за решаване. Тестът проверява не само бързината на мисълта, но и изобретателността, тъй като някои задачи имат прости варианти на решение.

1. Колко прави 7 умножено по 6?

2. Колко е 148 разделено на 4?

3. Колко ще бъде 11 умножено по 15?

4. Как може да се изрази 60% във вид на несъкратима дроб?

5. Умножете 9 на 8 и го разделете на 3.

6. Разделете 84 на 7 и прибавете 17.

7. Колко прави 15% от 150 умножено по 2?

8. Колко е 7/8 от 168?

9. Колко е 4/5 от 125 плюс 19?

10. Умножете 9 по 7 и по 4.

11. Разделете 126 на 9 и прибавете произведението на 34 и 2.

12. Умножете 58 на 21.

13. Колко прави 7 да се умножи по 5 и умножено по 3?

14. Колко е 40% от 140 умножено по 5?

15. Съберете 27+32+7+18+19.

16. Умножете 8 по 22 и прибавете 37.

17. На колко е равно 5/9 от 216?

18. Кое е повече: 80% от 340 или 30% от 900?

19. Разделете 426 на 6.

20. Съберете 3/4 от 48 и 3/5 от 95.

21. Умножете 85 на 13.

22. На колко е равно 70% от 950?

23. Съберете 7562 и 9189.

24. Извадете 758 от 1325.

25. Извадете 87 от 166 и умножете по 3.

26. Умножете 89 по 11.

27. Извадете 2/3 от 96 от 7/8 от 464.

28. Съберете 19+27+18 и разделете на 8+5+14+5.

29. Разделете 784 на 56.

30. Умножете 348 на 24.

Отговорите са написани с бели цифри върху бял фон. За да ги видите, маркирайте с мишката областта по-долу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
42.
37.
165.
3/5.
24.
29.
45.
147.
119.
252.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
.
82.
1218.
105.
280.
103.
213.
120.
80% от 340 = 272; 30% от 900 = 270.
71.
93.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1105.
665
16751.
567.
237.
979.
342.
2.
14.
8352.
Оценка на резултатите: За всеки правилен отговор се дава 1 точка.

12-15 точки - средно ниво;
16-21 точки - добро ниво;
22-26 точки - много добро ниво;
27-30 точки - изключително висок резултат.
Автор: Филип Картър (Philip Carter), британски специалист по разработка на тестове на интелекта,
автор на повече от 100 бестселъра. Заедно с Кен Ръсел са написали над 100 книги
в областта на тестването, пъзелите и кръстословиците.                                                
 
© списание «маргарита», 2001-2007