.:. margaritta.dir.bg .:. хороскоп .:. архив .:. реклама .:. книга за гости .:. контакти .:.
Практическа психология

Хумористични фрази подсказват мотивите на човешкото поведение


Това е един съкратен вариант на оригинална методика за диагностика, чиято цел е да определи какво мотивира и движи човека да постъпва по определен начин. За теста са ви необходими около 10-15 минути.

Тестът се състои от 10 теми и 40 твърдения. Вашата задача е да определите към коя тема се отнася всяко едно твърдение. Не се опитвайте да разпределите по равен брой твърдения към всяка тема. Просто четете изречението и го отнасяте към една от темите. Колкото повече твърдения събере дадена тема, толкова повече тя определя постъпките ви.

ТЕМИТЕ са:
1. Агресия
2. Сексуалност
3. Пагубни навици
4. Пари
5. Мода
6. Кариера
7. Семейни неразбории
8. Неуредици в обществото
9. Бездарност в изкуството
10. Глупост

ТВЪРДЕНИЯТА:
1. Пера писателят имаше. Липсваха му крила.
2. Щастието не е в парите, а в тяхното количество.
3. За да разбереш както трябва душата на човека, е по-добре да я извадиш.
4. Глупакът като се усъвършенства, става кръгъл.
5. Инициативата за скандала беше на мъжа, а звуковото оформление - на жената.
6. Не държеше за гърлото никого, освен бутилката.
7. И смокиновият лист пада.
8. Ако смяташ, че вече си направил кариера, значи не си истински кариерист.
9. Мечтаеше за полет на мисълта, но така и не дочака подходящото време за летене.
10. "Седем пъти мери, един път режи" - обясняваше старият палач на младия.
11. Скучно ми е с вас, иска ми се да спя с вас.
12. Избирайки от две злини, вземи и двете: после и това няма да има.
13. Не се страхувай от тази граната: тя е ръчна.
14. Децата са цветята на живота. Не им давай обаче да прецъфтят.
15. Крачейки в крак с модата, внимавайте, тя да не свие зад ъгъла.
16. Само тежкото портмоне позволява да се настигне модата.
17. "Щом я души, значи я обича" (Дездемона).
18. Намерил си мястото си в живота, намери и за жена си.
19. Защо най-често неограничени възможности имат ограничени хора?
20. Месарят градеше материалното си благополучие с чужди кости.
21. Нарушаването на модата от кралете, става мода за техните поданици.
22. Ако жена ти е умна, ще ядеш плодове от дървото на познанието, ако е глупава - от дървото на живота.
23. Бдителният управител на магазина непрекъснато опипваше всичко, което продавачките криеха под тезгяха.
24. Не само той самият се вместваше в заплатата, но вместваше и приятелите си.
25. Когато музите мълчат, говорят жените на поетите.
26. Най-скъпо ни излиза онова, което не можем да имаме на никаква цена.
27. Хубаво е, когато жената си има мъж, но още по-хубаво е, когато той е чужд.
28. В романа толкова много пиха, че от него можеше да се вари ракия..
29. Мечтае да се уреди с доходно лобно място.
30. Към изтрезвителя отново е отворена стаята за майки с деца.
31. Ако през цялото време мислиш, с какво ще живееш?
32. Колкото по-продуктивно е творчеството, толкова по-необходим е хладилник.
33. Закон за всеобщото привличане към шаблона.
34. От всички моди Отело предпочитал деколтето.
35. Интелигентите умират седнали.
36. Забравеният писател търсел забрава във виното.
37. Мнозина се женят по любов, защото нямат възможност да се оженят по сметка.
38. Дори ролята на Отело се изпълнява по-правдиво, ако има лична заинтересованост.
39. Любопитството към жените не бива да бъде празно.
40. Ако жена ти не следи модата, може и да не я следиш.

Ако сте отнесли повече твърдения към темата "агресия", значи постъпките ви се определят от стремеж към самосъхранение. Вие не сте съвсем удовлетворени от своята роля в този свят, от живота, който сте живeли. В същото време за вас е характерна активна жизнена позиция.

Ако главната тема е "сексуалност", вие се стремите да се освободите от недостатъчна привлекателност, да преодолеете скромността си, вътрешните морални задръжки. Може би не бива да сте толкова демонстративен човек в поведението си.

"Пагубни навици". Движи ви стремеж да се освободите от напрежението, да се избавите от чувството за вина, от срама. Имате проблеми във взаимоотношенията, както формални, така и неформални.

"Пари" Движи ви стремежът да компенсирате с материално благополучие вътрешната си празнота. Опитвате се да свържeте оценката за себе си като човек с нивото на доходите.

"Мода". Движи ви стремежът да повишите своя престиж, жаждата за самоутвърждаване. Вие се отнасяте доста скептично към обществените нрави, ценности, за вас са характерни свобода, радикализъм във външния вид, тези въпроси ви занимават.

"Кариера". Движи ви стремежът да завоювате високо положение, с което се стремите да компенсирате чувството си за вътрешна неудовлетвореност. Честолюбив човек сте.

"Семейни неуредици". Вие се стремите да създадете такова семейно благополучие, което отговаря на вашите представи. Трябва да отделите особено внимание на преодоляването на психологиечските бариери във взаимоотношенията си с хората.

"Бездарност в изкуството". Стремите се към красота, хармония. Вие сте чувствителни, внимателни към нюансите във взаимоотношенията, отзивчиви сте.

"Човешка глупост". Вие се стремите към истината, самоутвърждаването и истинското знание. За вас няма бариери и условности в общуването. Вие се отнасяте положително към работата с хора. В същото време не пречи да повишите интереса си както към собствения си вътрешен свят, така и към нюансите в преживяванията на другите хора.

 
© списание «маргарита», 2001-2009