Популярна психология

ГЕОМЕТРИЯТА НА ВАШИЯ ХАРАКТЕР


Често пъти използват този лек и достоверен експресен тест при подбор на кадри по време на събеседването. Внимателно разгледайте представените изображения. Изберете онова, което ви допада и тогава прочетете коментара към него.

 • КВАДРАТ
Хората - "квадрати" обикновено са търпеливи, упорити и невероятно усърдни. Да махнат с ръка на започнатото и да кажат "все едно нищо няма да се получи" изобщо не е в техен стил. "Квадратите" методично ще вървят към набелязаната цел стъпка след стъпка, с нещо неуловимо напомняйки подреждането на каменна пътека, и няма да спрат, докато не я постигнат. Благодарение на тези си качества от тях излизат отлични професионалисти. Поговорката "войната си е война, но е време за обяд", сигурно е измислил някой от "Квадратите". Ако чуят да се говори за импровизация, те се мръщят и недоволно свъсват вежди. От тяхната гледна точка животът върви добре, ако всичко тече по план. Тези любители на стабилността се стараят да се придържат веднъж завинаги към установения ред. Обожават да градят логически схеми и ненавиждат изненадите, нововъведенията и изобщо всякакви промени, както и онези, които внасят корекции в техните логично изградени схеми.

 • ПРАВОЪГЪЛНИК
Правоъгълникът се смята за временна, преходна форма. Обикновено я избират хора, които в дадения момент са крайно недоволни от себе си и своя живот и искат да променят тази ситуация към по-добро. "Там има всичко за пълното щастие, а мен ме няма там, но това означава, че ще съм там." - Ето това е техният девиз, според който те действат. Основните качества на "правоъгълниците" това е любопитство, смелост, интерес към всичко ново. Те жадуват промени с цялото си сърце и попиват новите знания като гъба. Хората много рядко остават във фаза "правоъгълник" дълго време - като правило след като вземат решение какво трябва да направят, те "мутират" във всяка друга фигура от останалите четири.

 • ТРИЪГЪЛНИК
Зиме и лете, независимо от капризите на времето и сезона, хората "триъгълници" са облечени в жълтата фанелка на лидера. Това са истински "енерджайзери", само че за разлика от батерийките, притежават честолюбие и прагматизъм. Те са пресметливи, амбициозни, не само знаят какво искат, но и как да го постигнат. На работа умеят доста изобретателно да убедят ръководството в собствената си незаменимост. "Триъгълниците" честичко бъркат с това, че са уверени в съществуването на две гледни точки - неправилна и тяхната собствена. Те са силни личности и опасни конкуренти. Понякога човек си мисли, че заедно с кръвта по вените им тече и дух на съперничество.

 • КРЪГ
Човекът - "кръг" като никой друг умее да съпреживява и да съчувства. Той може лесно да представи себе си на мястото на друг човек, да се вживее в чуждите емоции и да ги сподели. Добри и отзивчиви, "кръговете" се усещат щастливи само в случай, че всичко е наред не само с тях самите, но и с роднините и с приятелите им. "Кръговете" предпочитат да не влизат в конфликт с околните, а да "изглаждат" недоразуменията. Понякога за тях спокойствието е по-скъпо от истината, в 99% от случаите те първи ще се съгласят на отстъпки.

 • ЗИГЗАГ
"Зигзагите" са творчески личности, креативни, оригинални. Те отхвърлят утъпканите пътища, стереотипите и моделите на поведение, предпочитайки да правят всичко по своему, измисляйки нестандартни ходове и решения. Сред тези оригинали често се срещат харизматични, обаятелни хора. "Зигзагите" доста лесно излизат от себе си, а настроението им понякога се сменя по-бързо, отколкото валутния курс на борсата. "Зигзагите" са прекрасни оратори, които са готови да споделят идеите, които са им хрумнали, с всички желаещи (и с нежелаещите -също).

И все в този дух - ето още един малък психологически тест за опознаване на човека с помощта на геометрични фигури, предложен от Бернар Вербер в книгата му "Империя на ангелите"

Бернар Вербер (1961) следва криминология, след което завършва журналистика и става редовен сътрудник на сп. „Нувел Обсерватьор“. През 1991 г. издава романа „Мравките“, с който придобива световна известност. Следват „Денят на мравките“ и „Революцията на мравките“. Вербер е автор и на трилогията „Танатонавтите“, „Империята на ангелите“ и „Ние, боговете“, както и на т. нар. експериментални книги, сред които изключително популярната „Енциклопедия на относителното и абсолютното знание“. Според най-авторитетната френска класация Бернар Вербер е най-четеният писател във Франция. Книгите му са преведени на 35 езика и са издадени в 15 милиона екземпляра.

Разделете лист хартия на шест квадрата.
В първия нарисувайте кръг, във втория - триъгълник, в третия - стълбичка, в четвъртия - кръст, в петия - квадрат, в шестия - цифрата "3", обърната като буквата "м".
Помолете Вашия събеседник да допълни всяка геометрична фигура така, че да се получи неабстрактна рисунка. След това нека до всяка рисунка да напише прилагателно.
"Ние често се затрудняваме да намерим решение, тъй като подсъзнателно се ограничаваме от територията на рисунката. Никъде обаче не е казано, че не бива да се излиза извън границата й.
Извод: за да разберем системата, е необходимо... да се излезе извън нея."Когато задачата е изпълнена, разгледайте рисунките, като имате предвид, че:
Рисунката около кръга означава как човекът вижда самия себе си. Рисунката около триъгълника - как той си представя отношението на другите към себе си. Рисунката около стълбичката - как той се отнася към живота като цяло. Рисунката около кръста - как той вижда своя духовен свят, около квадрата - как се отнася към семейството, около обърнатата тройка - как се отнася към любовта.
© списание «маргарита», 2001-2011