Стресът не е това, което се е случило с вас, а това как вие го възприемате.(Ханс Селие)
Вашето ниво на стрес
Селие разглежда стреса като “универсална реакция на организма на различни по своята същност дразнители” (1956). Всички хубави и лоши събития в нашия живот, към които трябва да се приспособим, на физиологическо ниво се изразяват по един и същ начин. По късно Селие дава по-конкретно определение на стреса като неспецифичен (физиологичен) отговор на организма на всяко поставено пред него изискване.

В последно време понятието "стрес" е толкова популярно, че присъства във всеки наш разговор, независимо от темата.
Всеки го е изпитвал, всички говорим за него, но малцина си задават въпроса, какво всъщност е стрес?

Енциклопедиите дават следните отговори:
• Стресът е състояние на напрежение, възникващо в човека под влияние на силни въздействия.
• Стресът е неспецифична реакция на организма в отговор на неблагоприятни промени в обкръжаващата среда.

Определенията са прости и лаконични, знаем ги и без помощта на речниците, достатъчно е да се огледаме наоколо. Стрес е всичко, което ни заобикаля. Стресът е нашият живот и ние не можем да живеем извън това състояние. То нахлува в живота ни от сутринта заедно със стряскащия звън на будилника, а после... по утъпканата схема - задръствания, тълпа в транспорта, работа, шефът, проблеми с децата, пазаруване, спорове с близките, лош сън... И това е всеки ден.

Може ли да се живее без стрес? Науката казва, че не може. Животът не търпи постоянство и стабилност и именно той е главният източник на стрес, защото колкото и песимистично да звучи, само смъртта избавя изцяло човека от стрес.

На стрес е подложен всеки човек, независимо от заеманата длъжност, обществено положение и материално състояние. В таблицата се посочва нивото на стрес (условно в точки) за различни събития, които могат да се случат в живота на всеки човек.

Ако сумарното ниво на стрес в течение на една година надвишава 300 т., то рискът от сериозно заболяване или депресия е 80%. При ниво на стрес от 200-300 т. този риск се понижава до 50%. При сума по-малка от 200 т., рискът от заболяване или депресия не е висок.
СЪБИТИЕ
ниво на стрес (т.)
 
СЪБИТИЕ
ниво на стрес (т.)
Смърт на съпруг
100
Синът или дъщерята са напуснали дома
29
Развод
73
Неприятности със закона
29
Делба на имущество
65
Значителни лични постижения
28
Затвор
63
Завършване на училище
26
Смърт на член от семейството
63
Съпругът/ата е започнал/а или е напуснала работа
26
Травма или болест
53
Промяна в условията на живот
25
Уволнение от работа
47
Проблеми с началника
23
Сдобряване със съпруг/а
45
Преместване
20
Пенсия или оставка
45
Смяна на училището
20
Влошаване здравето на член от семейството
44
Промяна на личните навици
20
Бременност
40
Смяна на развлеченията
19
Сексуални проблеми
39
Преминаване към друга религия
19
Промяна в служебното положение
39
Промяна в сферата на социалната активност
18
Промяна на финансовото положение
38
Промяна в продължителността на съня
16
Смърт на приятел
37
Промяна в навиците при хранене
15
Смяна на месторабота
36
Промяна в отношенията с приятели
15
Нараснала отговорност в работата
29
Ваканция
13
 
Незначителни нарушения на закона
11


::: Вследствие на постоянен стрес, почти 80% от хората си "спечелват" болест, наричана "синдром на хроничната умора", чиито симптоми напомнят тези на СПИН: бърза уморяемост, слабост сутрин, мержелеене в очите, често главоболие, бъзсъние, конфликтност, склонност към уединение.

::: 40 млн. от 147 млн. работещи в страните от Европейския съюз страдат от стрес, което всяка година струва на обществото почти 15 млрд. евро. Вследствие на стресови ситуации 13% се оплакват от постоянно главоболие, 17% - от болки в мускулите и още 30% изпитват неприятни усещания и болки в областта на гърба.

::: Според резултатите от първото представително проучване на модерните болести у нас при 30% от българите се срещат клинични симптоми, предизвикани от стрес. Една трета от населението страда от т.нар. чести психични разстройства - тревожност, депресии, зависимост от алкохол и от наркотици.
От "тревожно разстройство" страдат 13,1% от населението. Непосредствено след нас се нарежда Франция с 12%. Следват ни Холандия с 8,8, Украйна със 7,1, Белгия с 6,9.

Броят на болестите, до които може да доведе стресът вече е изключително голям. Това са разстройства на сърдечно-съдовата система, преди всичко хипертония, на органите на храносмилателната система (язви), дихателните органи (астма) и много други, включително и специфични "мъжки" и "женски" заболявания. Стресът снижава и имунитета, което води до инфекциозни, вирусни и онкологични заболявания. Да, точно така, многогодишни наблюдения на онколози са потвърдили пряката връзка между стреса и рака. Народът все пак е прав, когато казва, че всички болести са от нерви. Освен многобройните нарушения в тялото на човека, стресът нерядко води до промени и в психиката. И най-разпространена разбира се е депресията, чиито мащаби нарастват стремително.
© списание «маргарита», 2001-2011