Година на Любов и Труд
или къде живее сега благородният Заек
На 3 февруари 2011 година започна годината на Белия Метален Заек - Син Мао.
Какви събития ни очакват през тази година, какво да очакваме и за какво да се настроим, как да се предпазим от неприятностите и да се възползваме от най-добрите възможности?
На изток заекът се асоциира с Луната, наричат го още Лунен Заек или Заек-Луна. Това е свързано с една красива легенда.
Някога-някога, много отдавна луната била чиста и гладка като сребърно блюдо, без нито едно петънце. По това време в гъстата гора живеели четирима приятели: заек, маймуна, чакал и котарак. Заекът бил най-малък, но приятелите му го уважавали, защото бил най-учен и най-набожен от всички тях. Маймуната правела бели, чакалът обичал да хитрува, а котаракът честичко крадял. И тримата нерядко се шегували с простодушието на заека.

Веднъж през есента, когато настъпвало пълнолуние, заекът казал на своите приятели:
- Днес е празникът на пълнолунието. В учените книги пише, че може да спасиш душата си, ако през целия ден постиш и не ядеш чак докато изгрее луната. И аз имам намерение днес да го направя. Искате ли да спасите душите си заедно с мен?
Маймуната, котаракът и чакалът се съгласили и решили през целия ден да не се докосват до храна.

Маймуната уж решила, но като видяла узрелите плодове по дърветата, така и не могла да се сдържи.
- Спасението на душата може и да почака - размишлявала тя. - Най-напред ще откъснем плодовете, а чак после ще помислим и за спасението. Отначало за търбуха, а после за духа! Можем да постим и през следващата година. Така или иначе всяка година има есенно пълнолуние.
Така маймуната размислила и се наяла до насита.

Чакалът решил: "По-добре да умра от глад, но до нищо няма да се докосна."
Както обаче си вървял през гората, видял наполовина изядена антилопа.
"Ако сега не я доям - помислил си чакалът, - то кой знае дали тя ще остане тук, докато изгрее луната? Кой ще стои да я пази за мен? А пък да постя мога ако не тази година, то другата."
И чакалът изял остатъците от антилопата.

Котаракът, решавайки че няма да яде нищо, дремел на дървото. Скоро обаче коремът му започнал да курка от глад и той се събудил. Точно пред себе си котаракът видял гнездо, а в него пиленца. Още в същата минута забравил за своето решение да пости. Облизал се, хвърлил се върху пиленцата и за миг ги глътнал.

Само заекът постил до настъпването на нощта. Слънцето се спуснало и Луната започнала да изплува.
Когато свършва постът, трябва отначало да нагостиш светец или поклонник, а после вече и ти можеш да хапнеш. И ето че заекът започнал да чака, дали няма да мине край него някой беден поклонник.
А Луната знаела, че заекът усърдно е постил. И и се приискало да го изпита. Взела тя облика на бедняк, дошла при заека и му казала:
– От сутринта не съм слагал троха в устата си. Кой ще ме нахрани в гората? Ти нямаш ли нещо за ядене?
– Всевишният те изпрати при мен - отговорил заекът. - Само че аз ям само трева и корени. С тях ти надали ще можеш да се нахраниш? Изяж по-добре мен самия. Ще свършиш добро дело - ще ми помогнеш да спася душата си.
– Боже опази! – извикал беднякът. – Да те убия! При това по време на пълнолуние?! Е, не, не, гълъбчето ми. По-добре да си остана гладен.
И пътникът се наканил да си тръгва, но заекът му се примолил:
– Аз сам ще събера съчки, ще запаля огън и ще се опека на него. Тогава ти ще можеш да ме изядеш, нали?
С това беднякът се съгласил, отдръпнал се настрани и започнал да наблюдава приготовленията на заека. Събрал заекът сухи клони, струпал ги и запалил огън. Погледнал той пълната Луна, засияла отново в небето, затворил очи, сбогувал се с нея и скочил в огъня. Но що за чудо станало? Заекът не изгорял! Отворил очи и пред себе си видял Луната. Хвърлил се заекът в краката й. Тя нежно го вдигнала и го сложила на коленете си.
– Зайко! – казала Луната. – Ще те наградя за твоето благочестие. Сега ти винаги ще бъдеш с мен.

И оттогава ние виждаме върху луната заека, който седи под канеленото дърво - вечното дърво на живота, стрива с нефритово чукало в своето хаванче еликсира на безсмъртието, състоящ се от звезден прах, късчета нефрит, лунна роса и плодове от дървото на живота. За всички китайци той символизира трудолюбие и дълголетие. Наричат го още "Лунен доктор".
Характерът на тази година се определя според два знака: това е Син Мао - където Син е небесният ствол, а Мао - земният клон. Така тук Ин - Метал се намира над Ин - Дърво.
В коментарите на Цзя-Цзи годината се нарича "Корените на бор и кипарис". Това са две издръжливи дървета - дълголетници, чиито корени отиват дълбоко в земята, осигурявайки стабилна опора. Така и тази година ще е благоприятна за поставяне на "фундамент" в нещо. Това може да бъде основа на нов бизнес, на нови взаимоотношения или нов дом.

Заедно с това може да се направи извод, че тази година ще благоприятства онези, които гледат на нещата в дълбочина, опитват се да видят корена на всяка ситуация, а не разчитат само на външното възприятие.

Ин - Метал – това са декоративни изящни изделия от метал. Тук зад външното очарование и мекота се крие упоритост, и дори твърдост. При това Ин - Метал - това не е меч, но е нож или кинжал, скрит под дрехата. Затова може да ни се стори, че годината ще бъде спокойна и миролюбива, но това не е така. Тук нападенията могат да се извършват неочаквано, а зад външната усмивка може да се крие злоба и ненавист. Нееднократно в годините Ин - Метал над Дърво, са се пораждали особено груби конфликти, ставали са внезапни нападения.
Малкото Дърво, към което се отнася клонът Мао - Заек, съответства на гърба, на гръбначния стълб. От една страна това само подчертава възможното нападение "нож в гърба", от друга - гръбначният стълб е символ на опората на тялото, затова тук ще побеждава онзи, който е спокоен и уравновесен, който има надеждна опора в самия себе си. Клонът Мао означава средата на пролетта, младост, динамика. Това е година, благоприятна за пътешествия и спорт. А тъй като Заекът - това е "Цвят на праскова" в китайската астрология, то годината ще е особено добра за романтичните отношения.

Ин - Метал е свързан с триграмата Дуй – Ведро-Езеро. Това е нещо скрито дълбоко, необяснимо и тайнствено. Заедно с това триграмата има и значение "уста". Това сочи, че през тази година ще се появят много нови течения и хора, занимаващи се с изучаването на тайните на природата, космоса и човека. Чакат ни сериозни научни открития. Годината спомага за развитието на духовните течения, обучението, прогреса и заниманията с науката Фън-шуй. В същото време допълнителна подкрепа получават сферата на информационните технологии, компютри, електроника.

Заекът е дипломат, който притежава перфектно красноречие. Затова през тази година на власт ще дойде онзи, който умее да говори и да преговаря, който е способен да прави компромис и да убеждава другите.

Годината е абсолютна неблагоприятна за конфликтните личности, за всякакви стремежи да се пробие стената, за да се постигне целта, да се върви само напред с цената на всичко. Такъв човек ще изпитва кризи през втората половина на годината, която ще спомага за увеличаване на напрежението. Това е и психическо напрежение на ума, и опънати взаимоотношения.

През 2011 година при стихиите няма да има достатъчно Огън и Почва, което прави Почвата нестабилна. Ако през 2010 година слабостта и поражението на Огъня станаха причина за много пожари, вулканични изригвания, самолетни катастрофи и взрив на петролна платформа, то нестабилността на Почвата през 2011 – това са земетресения и свлачища, катастрофи, свързани с вода, тъй като Почвата не е в състояние да задържи водата под контрол. Най-неблагоприятните месеци са май, август, септември и втората половина на декември

В същото време названието на годината "Заек в дупката", означава, че това е период, през който трябва да се посвети време на семейството, дома, собствения ни вътрешен мир.

Най-добри са взаимоотношенията на Заека с Кучето, тези два Земни клона са в хармония. Затова родените в година или в ден на Кучето, влизат в благоприятен период, а ако в стълбовете на Съдбата има и клон на Коза или Свиня, тогава годината ще стане просто велиоклепна и ще отвори пред вас необикновени възможности.

Персонален калкулатор: 4-те стълба на Съдбата

По-трудно ще бъде на Петела, той си противостои с клона Мао. Ако Юй е клон на Вашата година, то в съдбата ви се очакват промени. Това може да бъде смяна на местожителство, работа. Ако това е клон на деня, то следва да бъдете предпазливи при придвижване, да избягвате излишните рискове, за да не получите травма. При това при тези, при които присъства клон на Петела в стълбовете на Съдбата, са възможни сериозни промени в кръга от познати, включително и най-близките.

През тази година два клона - Заек и Плъх образуват двойно наказание. В единия случай Дървото наказва Водата, лишавайки я от жизнени сокове, в другия случай - Водата наказва Дървото, заливайки го прекалено. Затова Плъховете през цялата година трябва да проявяват чувство на мярка и своевременност.
Заради двойното наказание, за родените в година или ден на Плъха, най-опасни дни са 13.03 и 25.03. Под наказание попадат също и всички дни с клон на Плъх. В същото време за родените под знака на Плъх, Куче, Кон и Тигър, годината ще подари много романтични срещи и интересни познанства.

Тай СуйЗмията и Петелът пътешестват на воля, чакат ги пътувания и пътешествия.
Родените в ден или година на Водата през тази година ги очаква среща с "благороден човек", който ще им окаже помощ, подкрепа.
Самият Заек през 2011 година се оказва в противостояние на Княза на Годината Тай Суй (великото божество на времето). Затова той не следва да се пъчи и показва, да демонстрира своите таланти, да парадира със способности и придобивки.

Тъй като Тай Суй се намира на Изток, то през цялата година е неблагоприятно движението на Изток. Не е добре да се работи или да се излиза от дома в тази посока, тъй като може да се предизвика Княза на Годината. Затова пък е много изгодно да имаш зад гърба си Тай Суй, тъй като във всички въпроси ще получаваш допълнителен късмет.
На Изток през тази година ще се засели и Жълтата Петорка, най-несговорчивата от годишните звезди. Това означава, че от източния сектор на дома трябва да се махнат всички подвижни предмети и колкото е възможно по-малко да се използва тази зона - не правете там ремонт, не местете мебелите, не шумете, не палете ярки лампи, махнете всички предмети с червен цвят, всичко, което създава излишна активност (фонтани, телевизор), избягвайте открития огън.

Звездата - стопанин през тази година става червената Седморка. Това е разрушителна армия, която внася разкол в армията на противника отвътре. Успехът и късметът през тази година ще подпомагат само онзи, който се движи последователно, избягвайки крайностите и противоречията, иначе може да се разцепи не само армията, но и нашият вътрешен свят. Това е Звезда на яснота, точност и красота. Тук се приветства трезвия разум и лидерските качества.

През тази година е необходима яснота в съществуващите отношения, нужни са спортни занимания и грижи за здравето, както физическо, така и духовно. Не следва да чакате незабавни резултати от своята дейност - Заекът е труженик, но неговата работа е посветена на хората и изцелението. Чудесно ще бъде да се заемете с последователно изучаване на някаква наука, изкуство. Тук най-голяма ценност придобиват не краткото и еднократно обучение, а продължителното.

Посветете годината на Заека на семейството и приятелите си, заемете се с творчество, и успехът задължително ще ви навести. Това не е година, в коята трябва постоянно да се стремите към новото и да форсирате събитията, Това е година, когато е по-добре да изграждате "фундамент" или да копаете на дълбоко своята заешка дупка.

Заекът не се стреми към завоевания, той подарява на хората дълголетие и безсмъртие. Неговият живот е постоянен труд. И той работи не заради плодовете, а защото дълбоко разбира, че "живот и труд " - това е най-главното, което чака от него .мирозданието.

ZenStudio - П. Фролов   
© списание «маргарита», 2001-2011