Популярна психология


Пази се! Пада саксия!

Мнозина от нас отглеждат цветя у дома. Вижте колко саксии и сандъчета с цветя има по первази и балкони. Трудно можем да обясним популярността на домашните растения само с декоративните функции на цветята. Обичаме ги, грижим се за тях. Може би защото те просто отговарят на простата човешка потребност да си нужен някому? Кой знае...

Представете си, че без да искате сте бутнали една от своите саксии на балкона с хубаво разлистено растение. И ето че тя вече лети надолу. А вие тичате на улицата, за да погледнете какво е станало с нея. И какво виждате?

Ваш ред е! Изберете своя отговор!
1. Саксията е паднала на земята, но си стои права, така че нито тя, нито цветето са пострадали.
2. Саксията се е счупила, но растението май си е останало цяло.
3. И саксията, и цветето са се пръснали - нищо здраво не е останало от тях.
4. По абсолютно необяснима причина под балкона няма и следа нито от саксията, нито от цветето.

Цветето в саксия грижливо пазим от студ, лошо време и неприятности. Животът на това цвете отговаря на скритата страна на нашия характер, която ние старателно пазим от чужди очи, както и на методите, към които прибягваме, за да не могат околните да надникнат под нашата защитна маска.


• Ако саксията е паднала на земята, но си стои права, така че нито тя, нито цветето са пострадали...
Вие създавате впечатление на силен и уверен човек, който не пропуска случая да демонстрира своята невъзмутимост пред лицето на опасността. Зад тази непробиваема фасада обаче се крие човек, който се вълнува повече от собствения си образ, отколкото от желанието да му съответства в реалността.

•• Ако саксията се е счупила, но растението май си е останало цяло...
Вие изглеждате спокойни и невъзмутими, но всъщност вие просто не обичате да демонстрирате емоциите си пред околните. Тези сдържани чувства продължават да се трупат вътре във вас. Рано или късно всяка саксия ще се пукне под техния натиск.

••• Ако саксията, и цветето са се пръснали и от тях не е останало нищо цяло...
Вие предпочитате да стоите в сянка, говорите меко и предпазливо, но този уж "слушател по природа" във вас би дал всичко на света за възможността да се окаже в центъра на всеобщото внимание. Вие само очаквате удобен случай, за да се откъснете от привичните стереотипи на поведение, които сами сте си натрапили.

•••• По абсолютно необяснима причина под балкона няма и следа нито от саксията, нито от цветето...
Вие сте ненадминат майстор да повдигате настроението и да разсмивате хората. Те са свикнали с това, че вие сте душата на компанията на всеки купон. Зад тази словоохотлива фасада обаче се крие сериозност и дори стеснителност, които вие предпочитате да не показвате пред околните.

© списание «маргарита», 2001-2011