НАЧАЛО
2 юни 2012
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
               
 
Вярата е дар от Бога.
12 начина да чуем Бог

Искаме да чуем какво ни казва Бог, съсредоточаваме се и очакваме да зазвучат думите му в ушите ни. Но когато се съсредоточаваме върху това да чуем Бог, трябва да се учим да го чуваме по много начини. Бог ни е създал с пет основни сетива и Той може да ги използва както реши. Той не иска да ни ограничи да чуваме само с ушите си. И ще трябва да се учим и да развиваме всичките си пет сетива. Има най-малко 12 основни начина, чрез които Бог ни говори.

1. Бог ни говори чрез записаното слово - Библията.
Да се не отделя от устата ти тая книга на закона; но се поучавай от нея дене и ноще, за да изпълняваш точно всичко, написано в нея: тогава ти ще имаш сполука в пътищата си и ще постъпваш благоразумно. (Иис.Нав.1:8)

...пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело. (2Тим.3:15-17)

2. Бог ни говори насън и чрез сънищата.
И рече: чуйте Моите думи: ако между вас има пророк Господен, Аз му се откривам във видение, насън говоря с него; (Чис.12:6)
И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. (Мат.2:12)
А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу в Египет
и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца. (Мат.2:19-20)
 

3. Бог ни говори чрез виденията в главата ни.

...и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища; (Деян.2:17)

4. Бог ни говори чрез явни видения.

В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата - и аз видях Божии видения. (Иез.1:1)
През нощта се яви на Павла видение: стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни! (Деян.16:9)

5. Бог ни говори чрез обстоятелства и събития.
Но Господ подигна в морето силен вятър, и стана в морето голяма буря, и корабът насмалко оставаше да се разбие. Уплашиха се корабниците; те викаха всеки към своя бог и почнаха да хвърлят в морето товара от кораба, за да му олекне от него; а Иона бе слязъл в дъното на кораба, бе легнал и дълбоко заспал. Дойде при него началникът на кораба и му рече: "защо спиш? стани, извикай към твоя Бог; може би, Бог ще си спомни за нас, и ние не ще загинем". (Иона 1:4-6)
А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му; (Лук.21:20)

6. Бог ни говори чрез животинския и растителен свят.
Ослицата, като видя Ангела Господен, притисна се към оградата, та притисна о оградата ногата на Валаама; и той начена пак да я бие. (Чис.22:25)
...ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви. (Лев.26:22)
И нареди Бог тъй, че на другия ден, кога се зазори, червей подгриза растението, и то засъхна. (Иона 4:7)
и напразно ще се изтощава силата ви, и земята ви не ще даде своята рожба, и дървесата на земята (ваша) не ще родят плодовете си. (Лев.26:20)

7. Бог ни говори чрез предмети.
...и като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически. (Деян.21:11)

8. Бог ни говори чрез чудеса и знамения.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави. (Мар.16:17-18)
И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; (Лук.21:25)
Белезите на апостол се показаха на дело сред вас във всяко търпение, в личби, чудеса и сили. (2Кор.12:12)

9. Бог ни говори чрез други хора.
И когато ще говоря Аз с тебе, тогава ще отворя устата ти, и ти ще им говориш: "тъй казва Господ Бог!" Който иска да слуша, - нека слуша; а който не иска да слуша, - да не слуша: защото те са дом размирен. (Иез.3:27)
...за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: "ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание мира". (Мат.13:35)

10. Бог ни говори чрез нашите мисли.
Той ме е вразумил по всичките работи на постройката. (1Пар.28:19)
Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност. (Пс.15:7)

11. Бог ни говори право в сърцето ни, в душата ни.
Тия думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти (и в душата ти); (Втор.6:6)
Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? (Мар.2:8)

12. Бог ни говори на глас право в ушите ни.
...и като падна на земята, чу глас, който му думаше: Савле, Савле, що Ме гониш? (Деян.9:4)
И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша; но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма, и недей го писа. (Откр.10:4)
Проблемът на мнозина от нас е, че искаме да чуваме Бог само с ушите си. Това е признак на незрялост и гордост: "Аз искам Бог да ми говори само така, по този начин..."
Мнозина чакат с години кога Бог ще им заговори право в ушите, докато в същото време Той им говори всеки ден по други начини.
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2012
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.