НАЧАЛО
2 юни 2012
 • ЗЕМЯ
 • НЕБЕ
 • ЗВЕЗДИ
 • ВРЕМЕ
 • ЧОВЕК
 • ПЪТ
 • КЛЮЧ
 • СЛОВО
               
 
Онзи, който се учи, без да размишлява, изпада в заблуждение.
Онзи, който размишлява, без да иска да се учи, ще се окаже в затруднение.
(Конфуций)
Четири лидерски стила
Многогодишните изследвания показват, че не съществува един единствено правилен и предпочитан стил в лидерството. Всички стилове могат да бъдат ефективни, но в определени ситуации някои са по-ефективни. За да разберете какъв е вашият стил, изберете от описаните този, който е най-близо до вашето поведение. Възможно е да Ви подхождат два или дори три описания.

Лидерите създават свое виждане за организацията и го свеждат до знанието на останалите. Те вдъхновяват и подтикват към дейност, която спомага за реализирането на това виждане. Основно внимание в организацията трябва да се отделя на това да се вършат нужните неща или на това да се определи посоката на движение, ако за изпълнението на работата се изисква нова информация. Понятието "ръководство" е много по-тясно от понятието "лидерство". Успешният ръководител на всяко звено се стреми да прави всичко както трябва, докато успешният лидер прави онова, което е нужно.

Резултатите от многогодишни изследвания показват, че не съществува един единствен правилен, предпочитан лидерски стил. Ефективни могат да бъдат всички стилове, но в определени ситуации един от тях е по-ефективен от останалите. Оптималният вариант е лидерският стил да бъде адаптиран към конкретната ситуация.

За изграждането на екип е важно всеки участник да определи своя доминиращ стил. Тази информация може да се използва, за да се разбират по-добре членовете на екипа. Често пъти проблемите в общуването между хората се обясняват с различията в присъщите им лидерски стилове.

За да разберете кой стил е характерен именно за вас, изберете от описаните онзи стил, който е най-близо до вашето поведение и реакции. Възможно е две или три описания да ви се сторят, че са "вашите", но като правило доминира един стил. Използвайте тази информация, за да извлечете максимум полза от своите силни качества и да компенсирате своите слаби страни. Например, бихте могли да работите в двойка с някого, чиито силни страни допълват вашите слаби страни и по този начин да повишите общата ефективност на своята работа (и лидерство).
Описани са няколко от най-разпространени ситуации. Прочетете всички, за да определите своя тип.

Тип I. Личност, чиято цел е решаване на задачата и скоростта на решение.
 • Вие искате: да контролирате.
 • Вие имате нужда: да ви се подчиняват; да ви ценят за вашите постижения; да ви отдават дължимото за всичките ваши способности.
 • Силните ви страни: вие не се страхувате да поемате отговорност. Можете бързо да поемете задълженията си, а вашите „скоростни” изводи обикновено са правилни (което ужасно дразни всички).
 • Слабите ви страни: вие сте деспотични и нетърпеливи.
 • Вие не обичате да отдавате дължимото на другите хора.
 • Вие сте равнодушни към чувствата и потребностите на другите.
 • Вие се чувствате угнетен: когато усещате, че ситуацията е излязла извън контрол и че околните няма да постъпват така, както искате вие.
 • Вие се страхувате: да не загубите контрола върху каквото и да е – работа, кариера, здраве. Вие също така се боите, че около вас ще има бунтари и хора, които не ви подкрепят.
 • Вие обичате: хора, които споделят вашето мнение, че всичко трябва да се прави бързо. Вие обичате хора, които бързо се кооперират, за да свършат нещо. Те трябва да ви уважават или поне да ви позволят да завоювате тяхното уважение.
 • Вие не обичате: мързеливците, т.е. онези, които не работят през цялото време или най-малкото толкова, колкото вие работите; хората, които мислят твърде независимо и хората, които не са ви предани (според вашето определение за преданост).
 • В стресови условия: вие засилвате контрола, повече работите, повече се упражнявате. Ако трябва, вие ще се освободите от всички, които смятате за мързеливци.
 • Като лидер: вие интуитивно чувствате какво сработва, а какво - не и вярвате, че можете да направите всичко. Като правило, вие потискате не толкова решителните хора.
 • Вие сте ценни с това, че: можете да постигнете повече от всеки друг и за по-малко време и обикновено сте прави, но (доста често) вие сами си навличате проблеми.
 • За семеен живот вие избирате: хора от втория тип, които безпрекословно ви се подчиняват и постъпват така, както вие искате. Вие обаче чувствате, че такъв човек никога няма да постигне значими успехи и никога няма да сподели докрай вашите възгледи.
 • Други характеристики: енергичен, импулсивен, властен, обича да се хвали, взискателен, катализатор за останалите, алфа-лидер, избухлив.

Тип II. Личност, която се стреми към стабилност и хармония
 • Вие искате: да правите всичко просто и да живеете спокойно.
 • Вие се нуждаете: да ви уважават, да можете да повишавате своята самооценка; да ви оказват емоционална подкрепа; нуждаете се от хармония.
 • Силните ви страни: вие сте уравновесен човек и имате спокоен характер. Имате нормално чувство за хумор, което ви служи като защитен механизъм. Като цяло сте мил и приятен човек.
 • Слабите ви страни: вие сте нерешителни и не се отличавате с особен ентусиазъм или активност. Нямате очевидни недостатъци. Когато чувствате, че ви се налага да се приспособявате прекалено силно, вие демонстрирате желязна воля и силен характер, които не винаги са очевидни.
 • Вие се чувствате угнетен: когато наоколо има прекалено много конфликти или ви се налага да се конфронтирате с някого; когато никой не иска да ви помогне, когато ви възлагат прекалено много отговорности в някакъв проект.
 • Вие се страхувате: че ще ви се наложи самостоятелно да решавате някакъв сериозен личен проблем; че ще ви се наложи да отговаряте за някого. Вие се страхувате от мащабни промени, които както ви се струва, водят до конфликти, независимо от това каква полза носят.
 • Вие обичате: хората, които сами вземат всички решения (вие искате да се съветват с вас, но не и сами да взимате окончателните решения). Вие обичате хора, които ценят силните ви страни и се вслушват във вашето мнение.
 • Вие не обичате: хората, които ви притискат и очакват от вас прекалено много (т.е. очакват вие да поемете върху себе си повече, отколкото на вас ви се струва, че е справедливо).
 • В стресови условия: вие се спасявате от стреса с помощта на най-обикновени развлечения – например телевизор, книги, вкусна храна.
 • Като лидер: вие сте спокоен, хладнокръвен и стегнат човек. Вие не вземате импулсивни решения. Рядко в главата ви се раждат гениални идеи.
 • Вие сте ценни с това, че: в работата си сътрудничите практически с всички и внасяте спокойствие в ситуацията. Поддържате мирни отношения и уреждате конфликтите между хората, които често се карат. Подхождате към решаването на проблемите обективно.
 • За семеен живот вие избирате: хора от първи тип, защото ви харесва тяхната сила и решителност, но се уморявате от това, че през цялото време ви гледат отвисоко и ви притискат.
 • Други характеристики: Тип „костенурка”, демократичен, отзивчив, сдържан.

Тип III. Личност, ориентирана към околните
 • Вие искате: да се забавлявате, да влияете на другите.
 • Вие се нуждаете от: внимание, любов, одобрение и признание. Ключова фраза: „Ти си изключителен(а).”
 • Силни страни: можете да разговаряте за каквото и да е, когато и колкото си поискате, на всякакви теми. Във вас кипят емоции, вие сте оптимист. Имате отлично чувство за хумор, умеете да разреждате напрегнатата обстановка. Вие сте „душата на компанията”.
 • Слаби страни: вие сте неорганизирани с изключение на ситуациите, когато искате да изглеждате добре и да се харесвате на другите. Вие не помните подробности и имена. Склонни сте да преувеличавате, за да се покажете от по-добрата си страна.
 • Чувствате се угнетен: когато животът не е непрекъснато веселие и когато ви се струва, че никой не ви смята за изключителен(а).
 • Вие се страхувате: че ще ви стане скучно или другите ще спрат да ви харесват.
 • Вие не обичате, когато ви поставят във времеви рамки. Не умеете да смятате пари. Не обичате прекалено взискателните хора, които обръщат внимание на незначителните според вас детайли и не харесват вашите идеи.
 • Вие обичате: хората, които ви слушат и одобряват онова, което говорите; хората, които се смеят на шегите ви и се изказват положително за вас.
 • В стресови ситуации: вие се стараете да смените обстановката, за да се почувствате по-добре – например отивате на фитнес, по магазини, заминавате на лов, за риба и т.н. Обвинявате другите за това, което се случва с вас. Измисляте си оправдания.
 • Като лидер: в главата ви идват креативни идеи и вие сте способни да видите картината като цяло. Вие знаете как да ентусиазирате останалите, особено ако идват унили. Имате много енергия и ентусиазъм, но трябва да работите заедно с хора, които не забравят за детайлите.
 • Вие сте ценни за работата с: вашата ярка креативност, оптимизъм и лекота във всичко. Вие подавате идеи, когато в другите те вече са пресъхнали.
 • За семеен живот вие избирате: перфекционисти, защото ви привлича тяхната чувствителна натура. Това уравновесява вашия собствен харакстер. Не ви харесва постоянно да тонизирате такъв човек. Може би заради него/нея вие се чувствате глупави и непълноценни.
 • Други характеристики: Тип „пеперуда”, постоянно закъснява, емоционален, приказлив.

Тип IV. Личност, склонна към перфекционизъм и анализ
 • Вие искате: всичко да се прави правилно, както е прието.
 • Вие имате нужда: околната среда да бъде стабилна и предсказуема. Нуждаете се от лично пространство, тишина и спокойствие, за да възстановите силите си. Необходими са ви хора, чуствителни и отзивчиви.
 • Силните ви страни: вие сте прекрасен организатор и отделяте внимание на детайлите. Умеете да си поставяте разнообразни цели и виждате подводните камъни, преди да се натъкнете на тях. Склонни сте към анализ. Имате високи стандарти и идеали.
 • Слабите ви страни: вие често пъти изразходвате прекалено много време за анализ и подготовка (искате всичко да направите „правилно”). Случва се да отделяте на детайлите твърде много внимание. Помните негативните моменти и постоянно размишлявате защо другите постъпват така или иначе. Лесно изпадате в депресия.
 • Вие се чувствате угнетен: когато животът ви не е подреден и вие не съответствате на собствените си стандарти. И когато хората около вас също не им съответстват. Още по-зле е, ако те изобщо не се вълнуват от тези стандарти.
 • Вие се страхувате: да не направите грешка или някой да ви каже, че постъпвате неправилно; че някой ще ви помоли да отстъпите от своя идеал и че никой не разбира какво чувствате.
 • Вие обичате: хора, които се отнасят сериозно към живота и мислят трезво; хора, които могат да поддържат съдържателен и умен разговор (според вашите представи за умен разговор).
 • Вие не обичате: недостатъчно сериозни хора, които са неорганизирани и постоянно забравят за нещо, не отделят внимание на детайлите, държат се непредсказуемо и всичко преувеличават (вие наричате това лъжа).
 • В стресови условия: вие се спасявате, потъвайки изцяло в четене на книги или в здрав сън. Обмисляте проблема отново и отново. Вие просто се предавате.
 • Като лидер: вие сте добър организатор. Вземате предвид потребностите на другите хора. Креативни сте по своему и се стремите да постигнете качество от най-високо ниво.
 • Ценни сте за работата: със своето внимание към детайлите, склонността си да анализирате и със старателното изпълнение. Имате високи стандарти и сте способни на съчувствие.
 • За семеен живот избирате: хора от третия тип, защото ви харесват техните лични качества и умението да общуват с другите хора. Стараете се да ги усмирите и да подредите живота им. Това ви води до депресии, понеже усилията ви не довеждат до резултати.
 • Други характеристики: Този тип наричат „жаба”, гений по рождение, старателно записващ всичко, стриктен, уверен в силите си.
Автор: Don Tapping, ръководител на MCS – консултационна компания.
Източник
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2012
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.