НАЧАЛО
13 юни 2012
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
               
 
 
Щастието е като здравето: когато не го забелязваш, значи го има.
Тургенев
12 фактора, за да се чувстваш здрав
Здравето, както и щастието, всеки разбира по свой начин. В устава на Световната здравна организация се казва, че здравето това е „състояние на пълно физическо, духовно и социално благополучие, а не само отсъствие на болести и физически дефекти”.
Как да поддържаме в себе си това усещане за външна и вътрешна хармония? Какво трябва да правим с тази цел?

Американските учени Уолъс Уотълс и Дж. Пауел посочват 12 фактора, необходими за да се чувства човек здрав. Те смятат, че нарушаването на всеки един от тях, може да доведе до болест. Съобразявайки се с реалностите на нашето съществуване, да се опитаме да ги коментираме.
 
1. Необходима ни е надеждна система от възгледи върху живота, подпомагаща поддържането на добро състояние. Като правило здравите хора се отличават с разумен хедонизъм. Те се стремят да изживеят живота си колкото е възможно по-щастливо, независимо от несъвършенството на света, организма, природата. Стараят се да се разбират със своето обкръжение и да имат топли отношения с близките си. Избягват да правят онова, което може да навреди на тях или на други хора.
2. За запазване на здравето помага постоянната положителна нагласа и способността да разглеждаме събитията в конструктивна светлина. Да допуснем, че са ви съкратили. Можете да се отнесете към това като към трагедия – понеже това може да се тълкува като „аз се оказах по-лош от всички останали”. Но може да възприемете това събитие и по друг начин: животът ми е предоставил шанс да намеря нещо по-интересно, по-нужно и напълно е вероятно това да е материално по-изгодна работа. Това не е самоуспокоение, това е възможност да се изведе от случилото се урок и да се видят в него положителните страни. Народната мъдрост е формулирала този принцип в пословицата: „Всяко зло за добро.”
3. Здравият човек се отличава със способност периодично да работи на предела на своите възможности. Можем значително повече, отколкото ни се струва – и този ресурс трябва да се използва. Ако пък смятаме, че нямаме резерв от енергия за работа с пълна сила, организмът ни ще отговори съответно на това. Помните ли вица: „Имате ли нужда от дърва?” – „Не.” Сутринта се събуждат и дървата ги няма.
4. Човек трябва да има чувство за съпричастност към духовния живот. Става дума не да се посещават картинни галерии и театри – макар че и това не е лошо. Това е преди всичко убеденост в това, че в света има нещо неизвестно, непознато, нещо, което е над нас. Не е важно в кого или в какво вярвате: в Бога, в съдбата, висшата справедливост или космическия разум. Важно е човек да чувства, че е съпричастен към тази сила. Не всичко е във вашата власт, но и в най-трудния момент можем да се надяваме на помощ „свише”.
5. Способността бързо да се адаптираме към променящите се условия също е признак на здраве. Животът сега се променя много бързо. Човек не бива да спира, трябва през цялото време да върви напред: да учи, да се пренаучава, да се усъвършенства. Ако се вкопчваме в старото, това неминуемо ще доведе до депресия, отчаяние, болести.
6. Бързото реагиране на стрес и възстановяване след него – това е още един фактор за здраве. Стресът е нормално явление и никой не може да го избегне. Нещо повече, в известна степен той е дори необходим за организма. Хронически и вреден за здравето стресът става, когато човек вместо да действа, отстранява причините за напрежението или променя отношението си към ситуацията – взема решение да търпи. Точно това разрушава здравето.
7. Здравият човек притежава повишена възприемчивост към всичко хубаво. Откога не сте гледали небето? А кога за последен път сте наблюдавали животни? А забелязахте ли дървото до входа на блока – как то се променя с всеки изминал месец? Често пъти човек казва: „В моя живот няма нищо хубаво.” А нали около нас има много богата среда, при това създадена не от нас, а много време преди нас. Дали ние сами не стесняваме каналите на възприятията ни до работата и телевизора?
8. Следващият признак на здраве е удоволствието от физически занимания. Не е задължително това да бъде спорт или фитнес. Може просто да почистиш снега пред къщата, или да си изпереш дрехите. Парадоксът е в това, че хората често пъти измерват степента на своя комфорт с това доколко са успели да се избавят от физически усилия. А после се оплакват от имунитета си, който както е известно пряко зависи от нашата активност. В действителност човек не се нуждае от кой знае каква активност, за да поддържа своя тонус. Това може да е например 20-минутно ходене всеки ден. Но някои и това не правят – за тях животът се е затворил в триъгълника – колата, компютъра, телевизора.
9. За да остава здрав, човек трябва да умее да анализира своите чувства и да им се доверява. Вместо това някои хора се стараят да заглушат, да потиснат това, което изпитват. Какво е скуката? Това е напомняне, че ние не изпълняваме своите житейски задачи. Човек обаче не се опитва да разбере какво трябва да прави. Той започва например да злоупотребява с алкохол – за да не чувства онова, което чувства.
10. Здравият човек се стреми да има принос в живота на други хора. Каква следа оставяте вие в сърцата на близките си? Какво впечатление правите на познати и непознати хора? Искат ли другите да общуват с вас или не? Как се чувстват хората, когато сте до тях – топло ли им е или студено?
11. Една от съставките на здравето е умението да се проявява великодушие и благородство. Човек не живее на необитаем остров като Робинзон. Той се намира в определена мрежа от човешки отношения. И ако ти можеш да дадеш на другите нещо хубаво, и те на теб – също. Трябва само човек да умее да го приема и да бъде благодарен.
12. И накрая, здравият човек притежава чувство за хумор. Тук няма нужда от коментар.
Център за дистанционно обучение "Елитариум"
Източник
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2012
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.