НАЧАЛО
10 януари 2013
 • ЗЕМЯ
 • НЕБЕ
 • ЗВЕЗДИ
 • ВРЕМЕ
 • ЧОВЕК
 • ПЪТ
 • КЛЮЧ
 • СЛОВО
               
  
 
Нарисувай човек с триъгълник, квадрат, кръг
Съществуват много тестове, в различни области и с различни цели, но най-популярни се оказват психологическите тестове. Колкото и скептично да се отнася човек към тях, темата почти винаги събужда любопитството ни. Разбира се, всеки иска да научи нещо повече, да открие нещо ново за себе си.

Тестът, който ви предлагам днес, не е сложен. Целта е да открием силните страни на своя характер. Може би наистина ще откриете нещо ново и полезно или ще си направите съответните изводи - дали ви подхождат тези качества или не. Интуитивно ще разберете какво трябва да предприемете, за да внесете в своята всекидневна дейност чертите, необходими за създаването на хармоничен образ.

Вие трябва да нарисувате фигура на човек, съставена от 10 елемента - можете за използвате триъгълници, кръгове и квадрати. Можете да увеличавате и намалявате тези елементи, да ги рисувате един върху друг и да ги разполагате както искате. Важното е да присъстват всички елементи, а броят им да е 10.

Ако сте използвали повече от 10 елемента, трябва да зачеркнете излишните, ако са по-малко, да ги добавите. Можете да направите няколко рисунки, според някои интерпретации на теста, се правят 3 или 6 и чак тогава се обработват резултатите.

На показаната по-долу рисунка са изобразени 8 фигури, от които можете да изберете онази, която ви допада, която сами бихте нарисували. А после да потърсите своя тип в текста.

Резултатите от теста се обработват по следния начин: преброява се броят на използваните в рисунката триъгълници, кръгове и квадрати.
Резултатът се записва във вид на тризначно число, където
 • стотиците е броят на триъгълниците,
 • десетиците е броят на кръговете,
 • единиците е броят на квадратите.

Тези тризначни числа представляват формулата, по която става определянето на съответния тип.

Интерпретацията на теста се основава на това, че геометричните фигури, използвани в рисунките, се различават по семантика. Триъгълниците обикновено се отнасят към "острата, настъпателна" фигура, свързана с мъжкото начало.
Кръгът е обтекаема фигура, съзвучна повече с мекота, съчувствие, заобленост, женственост.
От квадратните елементи е по-лесно да се построи нещо, затова квадратът и правоъгълникът се интерпретират като специфично техническа конструктивна фигура, технически модул.


На рисунката виждате 8 фигурки на хора, съставени от геометрични фигури.
Можете да изберете вашата, която ви харесва най-много, с която се асоциирате, която вие самите бихте нарисували.


1 тип - ръководител
Обикновено това са хора, склонни към ръководна и организационна дейност. Ориентирани са към социално-значими норми на поведение, могат да притежават дар слово, да са добри разказвачи, благодарение на високо ниво на словесна култура. Умеят да се адаптират добре в социална среда, контролират доминирането си над другите в определени граници.

Формулите на рисунката са: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. Най-остро доминират над другите хората, чиято рисунка отговаря на формулата 901, 910, 802, 811, 820;
при определена ситуация доминират хора с формулата - 703, 712, 721, 730;
вербален ръководител или "преподавателски" подтип, въздействащ чрез думи върху хората има рисунка с формула - 604, 613, 622, 631, 640.

Не бива да забравяме, че проявата на дадени качества зависи от нивото на психическо развитие. При високо ниво на развитие индивидуалните черти са рзвити, реализуеми, достатъчно добре осъзнати. При по-ниско ниво на развитие е възможно те да не се проявяват в професионалната дейност, а да присъстват ситуативно, още по-зле е, ако това е неадекватно на ситуациите. Това се отнася към всички характеристики.


2 тип - отговорен изпълнител
Притежава много от чертите на "ръководителя", но при вземането на отговорни решения често пъти проявява колебание.

Този тип хора са ориентирани повече към висок професионализъм, притежават високо чувство на отговорност и взискателност към себе си и другите, умеят да работят, високо ценят правотата, т.е. имат повишена чувствителност към правдивостта.

Често страдат от соматични заболявания с нервен произход като следствие от пренапрежение.
Формулите на техните рисунки са: 505, 514, 523, 532, 541, 550.

3 тип - тревожно-мнителен
Характеризира се с разнообразни способности и таланти - от фини ръчни умения до литературна дарба. Обикновено на хората от този тип им е тясно в рамките на една професия, те могат да я сменят на абсолютно противополжна и то неочаквано, често пъти имат хоби, което всъщност е тяхна втора професия. Физически не понасят безпорядък и мръсотия. Обикновено по този повод влизат в конфликт с други хора.

Отличават се с повишена ранимост и често се съмняват в себе си. Имат нужда да бъдат меко подкрепяни и ободрявани.
Формулите на рисунките им са: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460.
415 – поетически подтип, обикновено хората с такава формула притежават поетична дарба;
424 – хората с такава формула можем да различим по фразата: "Как може да се работи лошо? Не мога да си представя, че може да се работи лошо." Хората от този подтип се отличават с особена старателност в работата си.

4 тип - учен
Тези хора са леко абстрахирани от реалността, притежават "концептуален ум", отличават се със способност да разработват задълбочено своите теории. Обикновено са душевно уравновесени и рационално обмислят своето поведение.

Тяхната формула е: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370.
316 се характеризира със способността да създава теории, най-вече глобални, или да осъществява мащабна и сложна координационна работа;
325 подсказва увлечение, страст към знания за живота, здравето, в областта на биологията, медицината.
Представителите на този тип се срещат често сред хората, занимаващи се със синтетични видове изкуство - кино, цирк, театрално-зрелищна режисура, анимация и т.н.

5 тип - интуитивен
Хората от този тип притежават много чувствителна нервна система, силно изтощаема.

По-леко работят, превключвайки от една дейност към друга, обикновено се изявяват като "адвокати на малцинство", зад което стоят нови възможности. Притежават повишена чувствителност към новото. Алтруисти, те често проявяват грижа за другите, сръчни са и с добро въображение, което им дава възможност да се занимават с технически видове творчество.

Обикновено си изработват свои морални норми, притежават вътрешен самоконтрол, отрицателно реагират на посегателства, засягащи свободата им.
Формулите им са: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280.
235 – среща се често сред професионалните психолози или хората с повишен интерес към човешката психология.
244 – притежава способности за литературно творчество;
217 – притежава способности за изобретателска дейност;
226 – изпитва потребност от нови неща, обикновено си поставя високи критерии за постижения.

6 тип - изобретател, конструктор, художник
Често се срещат сред хората с технически наклонности. Това са хора с богато въображение, пространствено виждане, често се занимават с различни видове техническо, художествено и интелектуално творчество. По-често са интроверти, които както интуитивния тип живеят според собствени морални норми, не приемат никакви въздействия от страни, освен самоконтрол.

Емоционални, ентусиазират се от собствените си оригинални идеи.
Формулите им са: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046.
019 – среща сред хората, които умеят да владеят добре аудиторията;
118 – тип с най-силно изразени конструктивни възможности и талант за изоберетения.

7 тип - емотивен
Те съпреживяват дълбоко по отношение на другите хора, тежко преживяват жестоките кадри във филма, могат за дълго време да излязат от релси, потресени от жестоки събития. Болката и тревогите на другите хора намират у тях съчувствие, отклик, за което те изразходват много собствена енергия, в резултат на което много по-трудно реализират собствените си способности.
Формулите на техните рисунки са: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091.

8 тип - нечувствителен към преживяванията на другите
При този тип тенденцията е противоположна на емотивния тип. Обикновено не чувстват преживяванията на другите хора или се отнасят към тях с невнимание и дори засилват натиска си върху хората.

Ако това е добър специалист, той може да накара другите да правят онова, което той смята за нужно. Понякога "темерутските" черти в характера му се проявяват в определени ситуации, когато по силата на някакви причини човекът се затваря в кръга на собствените си проблеми.
Формулите им са: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109.
Всеки тест е относителен и носи елементи на грешки, макар че като цяло професионално съставените тестове са обективни. Ползата от психологическите тестове е очевидна - те са важни за развитието и самообучението, тъй като помагат на човека да изясни своите истински черти на характера, а с тяхна помощ да определи и други характеристики като темперамент, ниво на интелект, способности и др. Хората, които знаят повече за себе си, се изявяват по-добре в кариерата си, в обществото, по-добре се ориентират в сложни ситуации, успешно общуват и изграждат взаимоотношения.
Така че освен удоволствие, от тестовете има и полза!

Един от създателите на предложения тест е Виктор Либин, който повече от 30 години се занимава с психо-педагогическа дейност,
свързана с адаптацията на военослужащи и техните семейства, както и с изследвания в областта на психологическата
подготовка на летателни екипи. Този тест има множество интерпертации и се среща в различни варианти.
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2012
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.