НАЧАЛО
16 декемри 2014
 
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
                 
 
 
Какво ни подсказват звездите през 2015 година?

През 2015 година астрологическата динамика ще ни позволи да вървим към набелязаните цели с ускорени темпове. Понякога дори това ще бъде по-бързо, отколкото е било планирано, но за съжаление 2015-та ще бъде още една година, която ще отнесем към така наречените неспокойни времена. Големите идеи ще бъдат съпроводени с трудности, рискове и неопределеност - като вътрешна мотивация, но и като външно влияние.

В хороскопа на 2015 година ние отново ще отбележим квадрата на Уран и Плутон с пик в средата на март, което сочи един период на дестабилизация на световните процеси. Лидерите от всички цветове ще изпитат силна потребност от нова спирала на самоутвърждаване под влиянието на Юпитер в Лъв, от екпанзия, контрол и организация на подчинените групи. За реализацията на поставените задачи обаче ще бъде необходима обмислена система на планиране, съвместена с точно отчитане на всички промени и неочаквани фактори.

Хороскопът за втората половина на 2015 година подсказва намаляване на емоционалното натоварване и изместване на акцентите върху отговорността и ефективността, като приоритет ще стане и социалната справедливост. На човечеството предстои да оцени загубите и разрушенията и да пристъпи към етап на конструктивна работа.

През януари ще продължава тежкият тренд за деловата и финансова
активност, всички сериозни сделки и договори ще трябва да бъдат отложени до по-благоприятна ситуация. Новите проекти могат да претърпят крах, особено през втората половина на месеца. Нещо може да се получи успешно през първата десетдневка на януари, но не онова, което е било планирано. По-нататък би следвало да се остане в рамките на започнатите по-рано проекти. През януари следва да се избягва разхвърляност, безотговорност, припряност, конфликти с колеги. Месецът не е особено подходящ за дългосрочни бизнес и финансови проекти, солидни придобивки и щедри жестове. Хороскопът за януари обещава сполука за изобретатели, рационализатори, творчески личности. Това е добро време не само за лична изява, но и за търсене на нови познанства и формиране на лични контакти.

През февруари периодът на неопределеност, извънредни ситуации и непредсказуемост може да доведе до криза и крах на деловите контакти. Още по-опасно е това, че самите събития могат да провокират впоследствие вземането на резки и необмислени решения. В личните отношения повишената потребност от свобода може да доведе до непредсказуеми последствия. Заплаха за разводи, раздели, неприятни открития. Ако бъдат повдигнати въпроси, засягащи наследство, то следва да се търси професионална юридическа помощ. Много въпроси ще бъдат решени с помощта на пари. Февруари е сполучлив месец за експерименти, изследвания, рационализаторски предложения. Творческата и ментална дейност ще бъде по-дълбока и ефективна.

През март притокът на енергия ще се съпровожда с обновена мотивация. Периодът продължава да бъде кризисен, но с разнообразие от възможности за конструктивно регулиране. Смелост и нови идеи, особено в творчеството, ще бъдат адекватно възнаградени, има шансове да се избере творческия път, по който талантът ще се прояви най-пълно. Периодът е хубав за самоутвърждаване, но съобразявайки се със съпътстващите обстоятелства и ограничения. Успехът е благодарение на импровизация, новаторски, смели подходи и решения. През първата половина на март са възможни нови сюжети в личния живот, твърде много напомнящи неща, които вече е имало. През втората половина на март домът, семейството, комфортът и стабилността ще влияят силно върху всички аспекти на дейностите ни.


През април новият опит през първата десетдневка ще бъде съпроводен с голямо напрежение и непредсказуемост на събитията. Това е добро време за нови познанства и партньорства, които могат да имат продължителна съдба. Влечението към наслади ще създаде онази характерна особеност, когато верността и взаимното разбирателство пряко зависят от сексуалната удовлетвореност. За април ще бъде характерно настойчивост и упоритост, нежелание за връщане назад, ако процесът е тръгнал и нещата вече са започнали. Втората половина на месеца ще бъде подходяща за добро начало на реализирането на големи строителни и ремонтни проекти.

Месец май ще бъде отбелязан с нови течения в интелектуалната сфера. Това е добър период за отработване и стартиране на нови научно-технически, информационни и финансови проекти. Лесно ще бъде да се работи едновременно в няколко направления. Няма да липсват нито идеи, нито възможности за представянето им, но проблем може да бъде реализацията им. Характерно за контактите ще бъде, че те ще са повърхностни, плановете ще се променят, обещанията ще са ненадеждни. По-добре е да се работи по проекти с по-кратък срок. Началото на месеца е благоприятно за нови познанства, включително и романтични. Повишен стремеж към разнообразие, преодоляване на забрани, експерменти. В края на месеца ще започне сериозен спад и затормозяване на всички видове дейност.

През първата половина на юни активността ще продължава да спада, тенденция, която е започнала в средата на май. Външните препятствия съществено ще забавят реализацията на плановете. Следва да се отложат сериозните финансови и правни въпроси. Във втората половина на месеца ситуацията се нормализира, в деловата сфера актуални ще станат въпроси, касаещи недвижими имоти, интелектуална собственост и операции с ценни книжа. Като цяло планетарната ситуация през втората половина на месеца ще бъде благоприятна и ще позволи да се работи по набелязаните проекти. Сферата на личните отношения ще бъде изпълнена с огън и страсти. Слабата половина ще търси състоятелни рицари. Месецът е добър за курортна почивка.

През юли, самото начало на месеца ще бъде доста успешно за реализация на планове и проекти в най-различни направления. Планетарните тенденции, особено през първата половина на месеца, ще предоставят възможност за максимална реализация на личния потенциал на онези, които проявят търпение, допломатичност, а в екстремни ситуации - предприемчивост и дори хитрост, коварство. Шефовете ще търсят подчинени с добре развита интуиция, обширни връзки, широк кръгозор, умеещи да манипулират истината. За последната седмица на юли ще бъде характерна известна разхвърляност и обърканост в личните и финансови отношения, възможна е също така и неоправдана разточителност, злоупотреба с власт, безразсъдни постъпки в бизнеса и финансите. Затова изясняването на отношенията и вземането на сериозни решения следва да се остави за септември.

През август ще продължи негативната тенденция в личните и финансови отношения, която започна в края на юли. Психическа нестабилност, разочарование от постигнатото, разочарования от важни личности, повишена тревожност, страхове, внезапни желания ще провокират спонтанни постъпки и решения, основани в голяма степен на субективни усещания, а не на логиката в случващото се. Възможно е разочарование в приятелските връзки, увлечения, финансова нестабилност и загуби. Работата ще престане да носи радост. За известно време ще потъмнеят цветовете на романтичните преживявания и надежди. В същото време, август може да бъде позитивен месец за творческите личности, които е възможно да имат прозрения, могат да стъпят върху ново светоусещане и личностно ниво. Особено добре ще тръгне работата в уединение, както и почивка, отпуска от такъв вид.

През септември настъпва времето на прагматиците, започнало да тече още в края на август. Високите претенции получават възможност за реализация при рационален подход и внимание към детайлите. За личните отоншения това е благоприятен месец. Всички, които се стремят към романтични и любовни отношения, могат да разчитат на нови интересни връзки и познанства, жените обаче ще търсят преди всичко състоятелни партньори. Финансовата картина през септември ще бъде дотатъчно благополучна, хората, заети със собствен бизнес, могат да поемат курс към разширяване на сферата на дейност. В случай на недостатъчна издръжливост и самоконтрол, около средата на септември са възможни сериозни конфликти и разногласия със спонсорите и покровителите. От средата на месеца ще започне затормозяване на всички процеси, които ще възпират личната инициатива и развитие. В края на месеца е възможно изостряне на взаимоотношенията с органите на властта. Трябва най-вече да се избягва изясняването на отношенията с контролиращите органи, които ще станат принципни в отношенията с бизнеса.

В началото на октомври ще продължава тенденцията към спиране на деловата и интелектуална активност, всички процеси ще текат бавно, възможни са задържания и откази, които ще внесат големи разногласия в деловите отношения. В личните отношения е възможно да бъдат отбелязани ретро сюжети, връщане на стари надежди и възлюбени. Реализацията на сериозните проекти следва да започне не по-рано от втората десетдневка на месеца, но като цяло октомври ще бъде неудачен период за реализация на планове и решения, които имат стратегическо значение. Октомври няма да донесе очакваните резултати на експериментатори и новатори; това не е време за нестандартно мислене или за внедряване на нови технологии. Ключови качества, необходими за постигането на успех, ще станат рационализмът и минималните разходи. За ефективна работа ще се изиква максимална концентрация и внимание към дребните детайли, игнорирането на които може да доведе до сериозни проблеми. Вниманието към детайлите обаче ще ви помогне да видите уязвимите места на противника и ефективно да реализирате своите преимущества.

В началото на ноември скритите процеси ще влияят силно върху различни аспекти на дейността и отношенията. Ще се изостри интуицията, чувствителността. Интелектуалните процеси ще тръгнат интензивно и продуктивно. Идеите обаче ще имат нужда от стриктна обосновка преди началото на тяхната реализация. Всяка работа следва да се започва без излишен шум и публичност, поради заплахата от заговори, интриги и дори диверсии от страна на конкуренти. Като цяло ноември ще бъде приятен и хармоничен месец, ако съумеем да избегнем откритите конфликти и да уредим противоречията. Големите рискове и заплахи за постигането на целите може да носят повишена емоционалност, затова във всякакви дебати и спорове трябва да се демонстрира дипломатичност и сдържаност. За новите романтични и любовни отношения е благоприятна втората и третата десетдневка на месеца. В личните отношения очевидно ще бъде влиянието върху изграждането на стабилни и хармонични отношения. Особено ще се търсят галантните, дипломатичните и внимателните партньори.

Началото на декември ще бъде отбелязано с активност от страна на предохранителните и контролиращи органи. Възможни са сериозни правови конфликти и съдебни процеси, в които не винаги ще тържествува законът. Социалният живот и външните контакти ще бъдат отбелязани със силни старсти, амбиции, но е възможно разширяване на кръга от съмишленици, формиране на нови връзки и полезни познанства. През декември ще възникне стремеж към борба за влияние, постове, социално положение. Това е добър период за социална реализация, но следва да помним, че главен инструмент в борбата ще стане обмислената стратегия, дипломатичност и сдържаност. Следва да се избягва високомерието и злоупотребата с власт, иначе в отговор ще получите подлост и коварство, а поставените цели така и няма да постигнете. През декември ще бъдат изострени сексуалните потребности, желанието да се излезе извън рамките на позволеното, затова това не е най-добрият период за изграждане на здрави или романтични отношения, но този, който иска бурни и драматични сексуални отношения, ще постигне своето. За личните и семейни отношения през декември ще бъде характерна прекалено голямата импулсивност, взривоопасни прояви на гняв и страст; затова следва да се избягват конфликтите и дебатите в семейството.

 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2012
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.