НАЧАЛО
29 август 2015
 
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
                 
 
Искам да лежа в леглото си с висока-превисока температура. Ти ще дойдеш да разбереш как се чувствам
и аз ще ти кажа, че съм най-тежко болният човек на света. Тогава ти ще ме попиташ не искам ли нещо и   
аз ще ти отговоря, че щом съм толкова ужасно болен, от нищо не се нуждая. От нищо друго освен от една
грамадна торта, от няколко коша сладки, от цяла планина шоколад и от голяма-преголяма торба бонбони!
Астрид Линдгрен

8 прости правила: как да общуваме с манипулатори
Манипулаторите ловко ни внушават чувство за вина, шантажират ни, заплашват ни, подмазват се, ласкаят ни. Ние изпълняваме техните пожелания или заповеди в свой ущърб, сякаш сме абсолютно безволеви същества. Тези игри понякога продължават с години, отравяйки живота ни.

За да се защитим от тях, ето няколко прости правила за безопасност, разработени от експерта по комуникативни стратегии
проф. Престон Ни.
1. Помнете своите права, които никой не може да ви отнеме:
Вие имате право на уважение от страна на другите хора.
Вие имате право да изразявате своите чувства, мнения и желания.
Вие имате право да определяте своите приоритети.
Вие имате право да казвате "не", без да се чувствате виновни за това.
Вие имате право да получите това, за което сте заплатили.
Вие имате право да излагате своите възгледи, отличаващи се от възгледите на другите хора.
Вие имате право да се защитавате от физически, морални и емоционални заплахи.
Вие имате право да градите своя живот в съответствие със своето разбиране за щастието.
Това са границите на вашето лично пространство. Разбира се, манипулаторите, грубо нарушаваши нашите граници, не уважават и не признават тези права. Но само ние самите, и никой друг, сме отговорни за своя живот.
2. Спазвайте дистанция.
В общуването манипулаторът постоянно сменя маските си: с един човек той е подчертано вежлив, с друг — предизвикателно груб, в една ситуация е абсолютно безпомощен, в друга — крайно агресивен.
Ако сте забелязали подобни крайности в нечие поведение, дръжте се на безопасно разстояние от този човек и се старайте да не влизате в контакт с него, без да е необходимо. Най-често причините за това поведение са сложни и се коренят дълбоко в детския опит. Да поправяте, да превъзпитавате или да спасявате манипулатора — не е ваша задача.
3.Не приемайте думите му твърде лично.
Задачата на манипулатора е да играе и използва вашите слаби места. Няма нищо странно, ако близо до него вие започвате да усещате своята непълноценност и дори да се обвинявате в това, че не отговаряте на неговите изисквания.
Проследете тези чувства и не забравяйте, че проблемът не е във вас. Вас ви манипулират, за да ви накарат да се чувствате недостатъчно добри, а значи готови да се подчиините на чуждата воля и да се откажете от своите права.

Обмислете вашите отношения с манипулатора, отговаряйки на въпроси като тези:
Проявява ли той към мен искрено уважение?
Доколко са обосновани неговите очаквания и изисквания?
Доколко са балансирани нашите отношения или само един от нас се раздава в тях, а другият получава ползите?
Не ми ли пречат тези отношения да се отнасям добре към себе си?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да разберете в кого е проблемът - във вас самите или в другия човек.
4. Задайте му въпроси за проверка.
Манипулаторите винаги ви дотягат с молби или изисквания, карайки ви да забравите за себе си и да се превключите на техните нужди. Чуете ли поредния необоснован призив, адресиран към вас, преместете фокуса на вниманието от собствената си персона към манипулатора.
Задайте му няколко въпроси за проверка и ще стане ясно дали той е поне малко самокритичен:
Смяташ ли, че това е разумна молба (изискване)?
Според теб това честно ли е спрямо мен?
Мога ли да имам свое мнение по този повод?
Ти питаш ли ме, или го твърдиш?
А какво ще получа аз в крайна сметка?
Ти наистина ли разчиташ, че аз... (преформулирайте неговата молба/изискване)?
Задавайки тези въпроси, вие сякаш поставяте пред него огледало, и манипулаторът може да разгледа в "отражението" истинския смисъл на своето искане. Най-вероятно, той ще отстъпи и ще оттегли своето изискване.
манипулаторИма обаче сред манипулаторите и абсолютно безнадеждни личности, които дори няма да ви слушат и ще продължават да настояват на своето. В този случай се възползвайте от следните съвети.

5. Не бързайте!
Още един любим похват на манипулаторите е да настояват да получат от вас незабавен отговор или действие. В ситуация, когато времето не стига, те по-лесно ви управляват и постигат своите цели (в терминологията на специалистите по продажби това се нарича "да се затвори сделката").
Ако чувствате, че ви оказват натиск, не бързайте да вземате решение. Използвайте фактора време в свой интерес, дистанцирайте се от опитите да ви притискат. Вие ще запазите контрола над ситуацията, ако кажете само: "Аз ще помисля върху това". Тези думи наистина действат. Вземете пауза, за да оцените всичките за и против и да претеглите искате ли да продължавате обсъждането или е по-добре изобщо да кажете "не".

Манипулаторите използват "слабите места" на своята жертва.

• тяхната страст към удоволствия
• склонност да получават одобрение и признание от страна на околните
• емотофобия (Emotophobia) — страх от отрицателни емоции
• недостатъчна самостоятелност (асертивност) и неспособност да казват "не"
• неясно самосъзнание (размити лични граници)
• ниска увереност в своите сили
• външен локус на контрол


Или тяхната наивност, емоционална зависимост, свръхсъзнателност, прекалена интелектуалност, самотност и качества като доверчивост, алтруизъм, впечатлителност, наивност, незрялост, импулсивност, но и самовлюбеност, алчност, материалистични наклонности, мазохизъм, икономичност и разбира се, преклонна възраст.
6. Учете се да казвате "не".
Изобщо умението да казвате "не" е най-важната част в изкуството на комуникацията. Ясно формулираният отказ ви позволява твърдо да държите на своето, запазвайки при това нормални отношения. Помнете, че вие имате право да установявате свои собствени приоритети, право да казвате "не", без при това да изпитвате чувство на вина, и право да избирате свой път към щастието.

7. Разкажете му за последствията.
В отговор на грубото нахлуване във вашето лично пространство и нежелание да бъде чуто вашето "не" разкажете на манипулатора за последствията от неговите действия. Умението да бъдат прогнозирани и убедително формулирани възможните последствия е едно от най-силните средства, позволяващи да се извади манипулатора от играта. Това го поставя в ъгъла и го кара да смени отношението си към вас с уважително.

8. Дайте отпор на този, който ви обижда.
Понякога маинпулаторите стигат до директни издевателства, опитвайки се да сплашат жертвата или да й причинят вреда. Най-важното, което трябва да се помни тук е, че подобни хора се хващат за онези, които те смятат за слаби. Докато ти си пасивен и отстъпчив, за тях ти си потенциална жертва. При това много от тези обиждащи хора в душата си са страхливи. И щом набелязаната жертва започва да проявява твърдост и да отстоява своите права, манипулаторът най-често отстъпва. Това правило работи във всяка една общност - в училище, в семейството, в службата.

Както показват изследванията, много от тези обиждащи хора сами са жертви на насилие. Това обстоятелство, разбира се, в никакъв случай не извинява тяхното поведение, но е важно то да се помни, за да се отнасяте по-хладнокръвно към техните нападки.
 
 
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2015
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.dir.bg и активен линк е задължително.