НАЧАЛО
11 февруари 2018
 
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
                 
 
Трябва да разбираш ясно, че ти си едно клонче от дървото.
Корените са в миналото. Ти никога няма да ги видиш, но те при това те хранят.
И ако се откъснеш от корените, ще загинеш.
Александър Литвин   

АЛЕКСАНДЪР ЛИТВИН: цикъл статии: [1]  [2]  [3]

"На този свят" е цикъл статии, в които А.Литвин се е опитал да засегне
най-важните аспекти на човешкия живот.

Вече съм споменавал, че енергетиката, която ще получи детето при раждането, може да влияе върху здравето му през следващите 10-12 години.
В първите минути от своя живот детето доста интензивно попива енергетиката на хората, които го заобикалят. Това може да се сравни със 100%-ен спирт, херметично затворен в бутилка, при отварянето на която още в същия момент, попивайки влагата от въздуха, той става 96,6%-ен. Затова е много важно през първите минути от живота на детето да го заобикалят хора, хармонично взаимодействащи си един с друг, важно е помещението, където протича раждането да е с добра енергетика и може някому да се стори странно - важно е при раждането да не (!) присъства бащата.

Като доказателство за някаква "особена" мъжка любов или например, с цел емоционално да привърже мъжа към себе си и детето, много жени предпочитат мъжът да присъства на раждането. И много мъже наистина са готови да извършат този "подвиг". Аз съм категорично против това модно увлечение и смятам, че ако мъжът е нужен при раждането като средство за емоционална или всякаква друга подкрепа, то е само до (!) момента на раждането.

Вече говорих, че по време на раждането детето е енергоскопично, а 100% от бащите и дори онези, които имат специална медицинска подготовка в тази сфера, каквото и да казват и да демонстрират, изпитват най-силен стрес, който може отрицателно да повлияе върху детето. Затова моят добър съвет е: дръжте бащата по-далече!

Ако все пак сте нетърпеливи да покажете детето на таткото, правете това не по-рано от 2 часа след раждането. Докато сте в родилния дом, по възможност ограничете "нашествието" на роднините и ако ви стигнат силите, сдържайте ентусиазма им до 3-я месец на детето.

Защо непрекъснато се връщам към момента на раждането, защо са толкова важни именно първите минути от живота на детето? Защото това влиза в "нашите" 10% "фина" настройка. Както казвах преди това, 90% се определят не от нас, а от предишните поколения - датата на раждането, месторождението и времето - именно тези основни характеристики залагат енергийния "портрет" и потенциалните възможности на личността. И тук е необходимо да се отбележи един доста важен момент: при появяването на бял свят детето вече притежава лична енергетика, но тя се намира в много слабо, може да се каже спящо състояние и за това има обективни причини, за които ще разкажа малко по-късно.
Ако всичко е минало без усложнения за майката и тя се намира в удовлетворително състояние, важно е в първите часове след раждането тя да е с детето. Работата е там, че през първите два часа от раждането детето получава "защитна" енергийна обвивка от майката и по-нататъшното въздействие на други хора и околната среда върху детето вече няма толкова съществено значение.

След като детето стане на година и половина, към енергетиката, получена от майката веднага след раждането, се добавя енергетиката на бащата и тук всичко зависи от това доколко плътен е контактът между дете и баща. И не става дума за количеството време, което бащата и детето прекарват заедно. Важното е, бащата да се отнася към детето не като към необходимо задължение, а да изпитва към него искрени положителни емоции. При това трябва да сме наясно, че изразяването на емоциите е нещо изключително индивидуално, човек и мълчаливо може да обича безумно.

Ако поради създадените житейски обстоятелства, детето няма баща, то на това дете ще се наложи да компенсира недостига на енергетика от други кръвни роднини, което по-нататък може да повлияе не съвсем благоприятно при преминаването му към своята, собствена, лична енергетика.

Често става така, че баща има, но по различни причини той не поддържа отношения с майката на детето. Ако има такава възможност, то е по-добре да не се прекъсват рязко отношенията с бащата, лишавайки го от възможността да вижда детето, поне докато детето не стане на 3 години. Колкото и силни да са личните обиди, не бива върху детето да се стоварва допълнителна степен на свобода, освобождавайки живота му от участието на баща му. За детето това е излишно енергийно натоварване, тъй като то е принудено да мисли и взема решения самостоятелно преди да е дошло времето за това. При такива деца по-нататък възникват проблеми в училище и във всичко, което е свързано с придобиването на нов опит, с усвояването на нов материал. Непрекъснато виждам хора, в които липсва бащината енергетика и за съжаление, при недостиг на такава именно енергетика, страдат двойките органи - бъбреци, бели дробове, яйчници.

Трудността се състои в това, че до година и половина на малкото дете му е доста тежко да промени, да коригира енергетиката си. Енергетиката на малкото дете практически не се променя нито с помощта на корекции според посоките на света, нито с храна, нито с помощта на енергетиката на други хора. Майчината "защита" се запазва в детето практически до 2-годишната му възраст, а върху неговата енергетика (положително или отрицателно) може да влияе само енергетиката на клана, на рода - както по бащина, така и по майчина линия. С други думи, само кръвен роднина може да осигури енергийно подхранване, или обратно, да го намали.

Искам още да обърна внимание на снимките и фотографирането на детето. Фото и видео снимки при естествена светлина - това е нормално, но категорично трябва да се изключи снимането с апаратура със светкавица. И този момент има дори не толкова енергийно влияние, а напълно обяснимо, физическо значение - в природата няма такава рязка промяна на интензивността на светлинното излъчване и организмът на детето не е готов правилно да реагира на това. Действието на светкавицата може да провокира състояние на епилептичен статус. Детето може да бъде снимано със светкавица след 2-годишна възраст.

И така, децата до 10-12 години нямат собствена енергетика изобщо. Те живеят в идентична на майката и таткото енергетика. Природата постъпва много мъдро, снабдявайки детето с енергетиката на неговите родители - детето не изпитва дискомфорт по отношение на родителите си, всичко го устройва, то не създава проблеми и не дразни своите родители - енергетиката е родствена. (*).

(*) Тук не разглеждам така наречените крайни състояния, когато детето по едни или други причини се оказва несъвместимо с енергетиката на родителите. Ако се говори за различните "изключения от правилата" по отношение на идентичността на енергетиката на детето и неговите родители, то като пример ще дам два случая от практиката.

Понякога се случва така, че детето се оказва по-силно енергийно от родителя. Неговата лична енергетика, спяща, неразкрита още в пълната си сила, се оказва по-силна. И детето, намирайки се във възраст, когато на него самото му е нужен донор, когато то трябва да усеща енергийна защита, вместо това самото то става донор - малък, но донор за големия татко или мама, а още по-зле и на двамата едновременно.

Няма да се спирам върху проблемите със здравето на този малък донор - те, естествено, присъстват. Много по-страшни са обаче психологическите проблеми, които коренно променят по-нататък живота на детето и то вече няма да бъде такова, каквото го "задава" неговата лична енергетика.

Състоянието на такова дете е доста нееднозначно - от една страна - пълна незащитеност, а от друга - енергийно превъзходство над родителите. Такъв дисбаланс на енергетиката дава на личността на детето определена дързост, дори агресивност, неуправляемост; нали знаем, че "най-добрата защита е нападението". Отначало детето с "нападение" се защитава от необходимостта да бъде енергиен донор на родителите си, но с времето, това се превръща в негов модел на поведение. И то вече става асоциален елемент, комуто е трудно в обществото. Такива деца много рядко могат да избегнат в бъдеще най-лошото.

Случва се така, че енергетиката на детето е изцяло противоположна на родителската. Това, разбира се, се среща крайно рядко, но както показва моята практика, в случаите, когато децата са приемни или един от родителите не е биологичен родител - това става доста вероятно. Също така различието в енергетиката на родителите и детето може да възникне под влияние на местожителство, сфера на дейност на родителите. Голяма е вероятността за големи различия и в случай, че родителите са сключили брак не по любов, а по сметка, т.е. фактически родителите абсолютно не си подхождат един на друг, и ако не са били определени причини, те никога не биха създали семейство.

При деца с енергетика, противоположна на родителската, личната енергетика започва да се проявява значително по-рано, т.е. така наречените "проблеми на преходната възраст" възникват по-рано. Детето "изведнъж" става непослушно, бунтува се, настоява на своето мнение дори в дребните неща - дрехи, храна, цвета на стените, цветята в жилището, мебелите, музиката и т.н. Ако родителите не "чуят" детето, а напротив, продължават да натрапват своята воля, своите нереализирани желания, то последствията за детето, още в подрастващата възраст могат да станат доста тъжни.

С други думи, с детето до 10-12 години не бива да се случва нищо извънредно по отношение на здраве, на поведение. Ако нещо се случва, то причините са преди всичко в областтна на енергетиката.

На 10-12-годишна възраст става заместването със собствената му енергетика, която до този момент е била в потиснато състояние. С израстването на физическото тяло, се засилва и личната енергетика на човека.
В следващата статия авторът разказва за възможните причини в някои семейства дълго време да няма деца (при условие, че правилно поставената медицинска диагноза изключва проблеми на физическо ниво), а така също и за изкуственото прекъсване на бременността.
[1] [2] [3]
Източник
      
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2018
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.net и активен линк е задължително.