НАЧАЛО
16 май 2018
 
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
                 
 
Да знае мястото си в строя и по команда веднага да го заема.
(из устава на военнослужещия - Чл.13 т.5)
РОБИ, ВОИНИ, ТЪРГОВЦИ, ЖРЕЦИ
Мястото в строя и човешкият потенциал
Бог дава на човека равни възможности, но ние не се раждаме равни по способности и качества. Да помислим малко върху това. Вроденият потенциал на човека символично се описва с положението на планетите в момента на раждането - с хороскопа.

Раждайки се с определена сума способности и проблеми, ние вървим в живота, експлоатирайки и развивайки вродените способности, изглаждайки "острите ъгли".
Едно е очевидно: всички хора притежават различен потенциал от раждането до момента на смъртта си. Има хора с нисък сумарен потенциал (личен и социален), има - с висок.

В източната философия делят потенциала (представен по друг начин, но същността е същата) на четири категории: Роби, Воини, Търговци и Жреци.

В други мирогледи са разпространени и други критерии за оценка на състоянието на човека: Тяло, Душа, Дух. Това не е буквално: тези понятия описват три състояния, от които се състои Вселената и сам Човекът: Материя, Енергия и Информация.

— В едно паве има максимум Материя, съвсем малко Енергия (то само не се движи) и минимум Информация (как е устроена кристалната решетка на минерала).

— Компютърът съдържа малко Материя, потребява много Енергия (ако е мощен) и оперира с Информация, което представлява и неговото предназначение.

— Електрическият Ток е предимно Енергия с минимум Материя и твърде много Информация (но недостъпна за всички).

— Так е и с хората. Ученият "състои" от по-голяма част Информация, отколкото едно новородено. Бебето понякога е много по-енергично от учения. Но и в единия, и в другия енергията и информацията са толкова много, че това не може да се сравни с камъка.

Да съединим тези две концепции и да опишем как примерно може да бъде определено Нивото на Потенциала на човека, без да прибягваме към Астрологията и Психологията.

Ще напомня, че това не са буквални роли. Включете асоциативното мислене.

РОБИ
Притежават минимум Информация.
Дълг и място в обществото: Аз, семейство, Род, Клан.
Социална роля: младенец; работник на тежък физически труд, без ръководни функции; не е създател, а само потребител на материални блага, на научни постижения; изпълнител на социални и религиозни ритуали. Ниско (базово) ниво в социалната йерархия, основа на "пирамидата на Маслоу".
Род занятие: Наемни работници, без ръководни функции, войници редници, селяни, лумпени, неработещи, зависими хора: старци и младенци.
Основен доход (източник за съществуване): от държавата, от работодателя, издържа се от друг.
Способност за създаване на работно място: не могат.
Възраст на максимална социална продуктивност: 30-40 години
Задача на личната им Еволюция: познание на самия себе си в средата.
Основа на мирогледа им: подчинение/насилие. "ДАЙ", "отдай".
Интелект: нисък. Самостоятелност на разсъжденията - ниска. Използват социални щампи, чужди съждения, команди, инструкции, религиозни догми.
Тип мислене: конкретно-практически. Вроден битов разум + опит.
Психическа организация: емоционално-примитивна. Емоционална устойчивост - ниска или средна. Организационни и комуникативни способности: ниски.
Ниво на обезпечение: минимално жизнено, ниско ниво на потребление. Не могат да заработят много.
За какво изразходват свободното си време - възстановяване на силите, отвличане от реалността (суета, ТВ, алкохол, развлечения).
За какво харчат средствата си: за осигуряване на житейски минимум, отглеждане на потомство.


ВОИНИ
Притежават максимум Енергия.
Дълг и място в обществото: член на референтна група, базова единица на етноса, на държавата
Социална роля: Основен Производител: внедряване, контрол, изпълнение, разпределение на материалните ценности. Средно ниво в социалната йерархия.
Род занятие: Чиновници, директорски и управленчески състав, спортисти, армия (команден състав и технически персонал), технически персонал в производството, предприемачи, журналисти и т.н.
Основен доход (източник на съществуване): от държавата, от работодателя.
Способност да създава работно място: не могат.
Възраст на максимална продуктивност: 40-50 години
Задача на личната им Еволюция: познание на самия себе си във взаимодействие с "другите" (средата). Основа на мирогледа им: подчинение/насилие. "ВЗИМАМ" , "заставям".
Интелект: среден. В позитивен план в живота се наблюдава ръст на независимостта и самостоятелността на разсъжденията им. Расте връзката с Бога. Намалява зависимостта от средата.
Тип мислене: конкретно-логически.
Способност за обучение – средна или висока. Активно се придобива и използва Опитът.
Организационни и комуникативни способности: средни.
Ниво на обезпеченост: от минимума до максимума. Искат - могат!
За какво използва свободното си време: здраве, отдих, съзнателно саморазвитие, обучение.
За какво използва средствата си: имидж, здраве, отдих, престиж, обучение, отглеждане и осигуряване на потомството.


ТЪРГОВЦИ
Високо ниво на Енергия и Информация.
Дълг и място в обществото: Държава, Етнос.
Социална роля: вспомогателна и съподчинена функция на управление, идеологическа, практическо внедряване на науката, идеологията, довеждането й до масите, разпределение на духовните (цивилизационни) ценности. Средно и високо ниво в социалната йерархия.
Род занятие: Духовенство, творческа, научна и техническа интелигенция, международен и национален елит.
Основен доход (източник на съществуване): от Етноса (обществото).
Способност да създава работно място: могат.
Възраст на максимум продуктивност: 50-60 години
Задача на личната им Еволюция: познание на "ТИ" - другия срещу него и законите на обществото.
Основа на мирогледа: съгласие/сътрудничество. "ЗАМЕНЯМ".
Интелект: среден/висок. Ръст на независимостта и самостоятелността на разсъжденията. Расте връзката с Бога. намалява зависимостта от средата.
Тип мислене: конкретно-логическо, абстрактно-логическо, асоциативно (творческо). Възниква критическото мислене (не става дума за критикарство и мърморене!). Организационни и комуникативни способности: средни и високи.
Ниво на състоятелност: от средно до максимално
За какво изразходва свободното си време: възстановяване на силите, саморазвитие, творчество, възпитание на потомството.
За какво харчи средствата си: имидж, увлечения, саморазвитие, отглеждане на потомство, благотворителност.


ЖРЕЦИ
Притежават Максимум Информация.
Дълг и място в обществото: ниво на Етноса, планетарния Логос.
Социална роля: идеологическа и духовна функция, основна (стратегическа) функция на управление, създаване на фундаменталната наука, философия, религия.
Род занятие: Основатели на религии, родоначалници на учения, велики философи, композитори, учени, философи.
Основни доходи (източник на съществуване): от Етноса.
Способност за създаване на работни места: могат.
Възраст на максимум продуктивност: 60-70 години
Задача на личната им Еволюция: познание на "НИЕ", на законите на Вселената.
Основа на мирогледа им: съгласие/сътрудничество. "ДАВАМ".
Интелект: много висок. Свободни от догми и социални стереотипи, имат собствени съждения (не социални щампи).
Тип мислене: синтетично, символично, абстрактно.
Организационни и комуникативни способности: различни, не са важни.
Ниво на състоятелност: необходимият минимум, без излишества.
За какво използва свободното си време: за осмисляне.
За какво харчи средствата си: за цели, диктувани от индивидуалната им Мисия.

Н.Чиркова
      
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2018
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.net и активен линк е задължително.