НАЧАЛО
17 юни 2019
 
  • ЗЕМЯ
  • НЕБЕ
  • ЗВЕЗДИ
  • ВРЕМЕ
  • ЧОВЕК
  • ПЪТ
  • КЛЮЧ
  • СЛОВО
 
                 
 
Голяма част от това, което е реално вътре в нас – не се осъзнава,
а това, което се осъзнава, е нереално.
Зигмунд Фройд
10 термина от психологията, които всеки трябва да знае
Амбивалентност, фрустрация, ригидност — ако искате да изразявате своите мисли не на нивото на петокласник, налага се да разберете значението на тези думи. Ще се опитаме да обясним всичко достъпно и ясно.

1. ФРУСТРАЦИЯ
Практически всеки е изпитвал чувство на нереализираност, срещал е препятствия по пътя към постигане на целта, които са станали непосилен товар и причина да не иска нищо. Ето това е фрустрация. Когато си излъган в очакванията си, когато си лишен от възможност да постигнеш целта си, всичко ти е омръзнало и нищо не ти се получава.

Но не бива да възприемаме това състояние сурово. Главният начин да преборим фрустрацията е да осъзнаем момента, да я въприемем и толерантно да се отнесем към нея. Състоянието на неудовлетвореност, ментална напрегнатост, мобилизира силите на човека за борба с новото предизвикателство.

2. ПРОКРАСТИНАЦИЯ
— Така, от утре започвам диета! Не, по-добре от понеделник.
— Ще довърша после, когато имам настроение. Имам още време.
— Е,… ще отговоря утре. Нищо няма да й стане.


Познато ли ви е? Това е прокрастинация, тоест, отлагане на нещата за после. Мъчително състояние, когато трябва да свършиш нещо, а не ти се иска.

Терзаеш себе си, че не си изпълнил поставената задача. В това се състои основната разлика между прокрастинация и леност. На ленивия не му пука, изпадналият в прокрастинация преживява. В същото време намира предлози, по-интересни занимания, отколкото изпълнението на конкретната работа. Всъщност, това е нормален процес, присъщ на повечето хора. Но не бива да се злоупотребява с него. За да се избегне, е необходима мотивация и правилно подреждане на приоритетите. Ето тук на помощ идва т.нар. time management.

3. ИНТРОСПЕКЦИЯ
Казано с други думи, самонаблюдение. Метод, с помощта на който човек изследва своите собствени психически наклонности или процеси. Първият, който приложил интроспекцията е Декарт, изучавайки собствената си душевна природа.

Независимо от популярността на метода през ХІХ век, интроспекцията се смята за субективна, идеалистична, дори ненаучна форма на психологията, но е незаменима в клиничната психология.

4. БИХЕЙВИОРИЗЪМ

Бихейвиоризъм – това е направление в психологията, в основата на което се намира не съзнанието, а поведението. Реакцията на човека на външния стимул. Движения, мимика, жестове — казано накратко, всички външни признаци са станали предмет на изучаване от бихейвиористите.

Методът е основан от американеца Джон Уотсън, който предполагал, че с помощта на стриктно наблюдение може да се предвиди, промени или формира дадено поведение.

Били проведени множество експерименти, изследващи човешкото поведение. Най-известен обаче станал следният:

През 1971 година Филип Зимбардо провел безпрецедентен психологически експеримент, който бил наречен Станфордски затворнически експеримент. Абсолютно здрави, психически стабилни млади хора поставили в условен затвор. Разделили студентите доброволци на две групи и разпределили заданията - едните трябвало да изпълняват ролята на надзиратели, а другите - на затворници. Студентите надзиратели започнали да проявяват садистични наклонности, докато затворниците били потиснати, депресирани и примирени с участта си.

След 6 дни експериментът бил прекратен (вместо планираните две седмици) по етични съображения. Станало ясно, че ситуацията, властта и авторитетът влияят върху поведението на човека повече, отколкото неговите вътрешни особености.

5. АМБИВАЛЕНТНОСТ
С това понятие са запознати мнозина сценаристи на психологически трилъри. И така, амбивалентност е двойствено отношение към нещо. При това отношение абсолютно полярно. Например, любов и ненавист, симпатия и антипатия, удоволствие и неудоволствие, които човек изпитва едновременно и по отношение на нещо или някого. Терминът бил въведен от швейцарския психиатър Паул Ойген Блойлер, който смятал амбивалентността за един от признаците на шизофрения.

При Фройд "амбивалентност" придобива малко по-друго тълкувание. Това е присъствие на противоположни дълбоки подбуди, в основата на които лежи влечението към живота и смъртта.

6. ИНСАЙТ
В превод от английски "insight" — това е проницателност, прозрение, способност да се проникне в същността, озарение, внезапно намиране на решение, внезапно просветление

Има задача, задачата изисква решение, понякога е проста, понякога сложна, понякога се решава бързо, понякога изисква време. Обикновено в сложни, трудоемки, на пръв поглед непосилни задачи идва инсайт – прозрението как да се реши задачата или да се постигне дадена цел. Нещо нестандартно, внезапно, ново. Заедно с инсайта се променя заложеният по-рано характер на действията или мисленето.

7. РИГИДНОСТ
В психологията под "ригидност" се разбира неспособността на човека да промени гледната си точка, да действа не по план, поради страх от непредвидени обстоятелства. Също така за ригидност говорим, когато човек не е готов да се откаже от навици и нагласи, от старото в полза на новото, има непоклатимо мнение и е неподатлив за доводите на другите, егоцентризмът му го прави неспособен да се постави на мястото на другия.

Ригидният човек е заложник на стереотипи, идеи, които не е създал самостоятелно, а са взети от достоверни източници. Тези хора са конкретни, педантични, дразни ги всяка неопределеност и спонтанност. Ригидното мислене е банално, неинтересно, шаблонно.

8. КОНФОРМИЗЪМ И НОНКОНФОРМИЗЪМ
"Всеки път, когато вие откривате себе си на страната на мнозинството е време да спрете и да се замислите." - казва Марк Твен.

Конформизмът е ключово понятие в социалната психология. Изразява се в промяна на поведението под реално или въображаемо влияние на другите.

Защо става така? Защото хората се страхуват, когато нещо не е така, както при другите. Това е излизане от зоната на комфорта. Това е страх, че няма да те харесат, че ще изглеждаш глупав, че ще си извън масата.

Конформистът е човек, който променя своето мнение, убеждения, нагласи в полза на обществото, в което се намира.

Нонконформистът е понятие, противоположно на предидущото, тоест, това е човек, който отстоява своето мнение, отличаващо се от мнението на болшинството.

9. КАТАРЗИС
От древногръцката дума "katharsis" означава "очистване", най-често от чувството на вина. Дълъг процес на страдание, вълнение, който в своя пик на развитие се превръща в освобождение, нещо максимално позитивно. За човека е свойствено да се тревожи и страда по различни причини, от мисълта за неизключената ютия до загубата на близък човек. Тук може да се говори за битов катарзис. Има проблем, който достига своя връх, човекът страда, но няма как вечно да страда. Проблемът започва да отминава, ядът (у всеки е различно чувството) си отива, настъпва момент на прошка или осъзнаване.

10. ЕМПАТИЯ
Преживявате ли заедно с човека, който ви разказва своята история? Изживявате ли я заедно с него? Поддържате ли емоционално човека, когото слушате? Ако е така, значи сте емпат.

Емпатия или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, да разбира чувствата и мислите на другите, готовността да им окаже подкрепа. Човек се поставя на мястото на другия, разбира и изживява неговата история, но въпреки това остава здравомислещ. Емпатията е процес чувстващ и отзивчив, в известна степен емоционален.
 
      
 
 
© е-списание МАРГАРИТА 2001-2019
При използване на материали от сайта позоваването на margaritta.net и активен линк е задължително.