:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 11(18), 2002
 
Нина Рубштейн е родена през 1973 година в Мурманск, през 2000 г. завършва Санкт-Петербургския хуманитарен университет. В момента живее и работи в Москва. Издала е книгата: "Какво трябва да се знае, за да си пръв", която разглежда психологията на танците като спорт, дава индивидуални консултации по въпросите, свързани с взаимоотношенията между мъжете и жените, психология на бизнеса и др.
"Лейди без конкуренция" е нейната нова книга.
Персонален сайт: http://rubstein.ru/
Лейди без конкуренция: стратегията - стъпка по стъпка
Най-важната разлика между мъжа и жената се крие в жизненото кредо:
за мъжа е важно да стигне върха, жената се нуждае от мъж, достигнал върха.
Необходимите сведения :: По какво жената се отличава от мъжа
Щастието на мъжа е "аз искам",
щастието на жената - "той иска".
Ф. Ницше
   И затова е толкова голяма разликата в логиката на постъпките на единия и другия, в характерите, целите и стила на живот, в ценностите и приоритетите.
Мъжът не разбира жената, защото неговите цели и смисъл на живота лежат в пространството. Жената не разбира мъжа, защото нейните житейски цели и смисълът на живота й са в човека, в мъж или дете. За да си взаимодействат пълноценно, получавайки от това взаимодействие удоволствие и удовлетворение като от добре свършена работа, не е нужно да гледат по абсолютно еднакъв начин на всичко в света. Необходимо е да се вярва, че колкото и различни да бъдат нашите цели, те са целесъобразни. Достатъчно е само да се уважава правото на другия да има свои, различни от вашите цели. Достатъно е да се вярва в тяхната мъдрост и необходимост.

   Светът се управлява от мъжете. Те определят законите, по които да се живее. Външно така изглежда картината на устройството на света. В действителност светът се ръководи от жената и когато тя прави това грамотно, всички са щастливи.

   Историята на тази световна подредба е приблизително следната.
Притежавайки физическо превъзходство и свобода на действия и избор, мъжът (за разлика от жената, принудена да износва и отглежда потомството) от самото начало имал по-големи права (между другото присвоени самоволно) от жената. Той можел открито да проявява своята власт и да реализира своите желания. Жената, принудена да се подчинява, нямала друг избор, освен да развива в себе си хитрост, ловкост, изкуството да владее отношенията със своя опекун, интуиция и способност да се реализира чрез онази дейност, която създава мъжа, и като усъвършенства умението си да опитомява, чрез управлението на това диво същество.

   По този начин, преодолявайки по-голям брой и по-сложни тактически и стратегически препятствия, жената е придобила много черти, с помощта на които във всяка една дейност тя може да постигне по-високи резултати от мъжа.

   В това е и преимуществото на жената пред мъжа. Не всички жени обаче разбират това. Много от тях са объркани от еманципацията, социалистическия начин на живот и просто от неправилно възпитание, затова действат в живота неефективно, заемат губещи позиции, нещастни са в личния си живот и не постигат кой-знае какви значими резултати в професионалната си дейност.
Тази книга има за цел да запълни празнотата в разбиранията на жената за нейната уникална роля в човешката еволюция.

   Защо са започнали войните между мъжа и жената и как са завършили?
Днешната жена страда от свободомислието на нейната прабаба. От много далечни времена и до онзи момент, когато някакъв недалновиден екзалтиран естет е издигнал глас за свободата на жената, всичко в света се е намирало в пълна хармония, съответстваща на природната. Както в природата през деня грее слънцето, а нощем луната, така и в живота - през деня управлявал мъжът, а през нощта - жената. Мъжът притежавал външната власт, а жената - скритата, мъжът променял природата и правел техническа революция, а жената се трудила на ниво междуличностни отношения и хуманитарен ръст на съзнанието. Мъжът създавал Големия свят, а жената - Малкия, от който се раждали и откъдето тръгвали всички велики дела и идеи на Големия свят на мъжете. Мъжките опити за овладяване на дипломацията и хитрините на взаимоотношенията и женските опити да се изисква равенство били само кокетство, сексуална игра.

   Но в един прекрасен ден някой решил да се заеме сериозно с това. И оттогава балансът е нарушен, жените все по-често стават мъже, а мъжете все повече заприличват на жени. Всички ние все повече приличаме просто на хуманоиди, без красотата на различията в културата и психологията на пола. И работата не е само във външните промени, става дума за всеобщата липса на щастие. Външно ние може и да сме се променили, но психиката на мъжете си е останала мъжка психика, а душата на жената е женска душа. Всеки иска онова, което изисква неговата природа: мъжът - мъжкото, жената - женското. Против природата не можеш да се опълчиш.

   Онези, които проповядвали еманципацията, не са могли да си представят какви кошмарни последствия за междуполовите отношения тя ще повлече след себе си. Да, еманципацията е била нещо много модно. И жертва на модата е станала женската съдба. Какво е имала жената преди еманципацията? Семейство, дом, защита, грижа, опека и обезпечение. Какво има сега? Самостоятелност, необходимост да работи, самота, неудовлетвореност, и в това състояние трябва още и да доказва, че тя не е по-лоша от един мъж. Къде е сигурното рамо? Уверенността в утрешния ден? Ласката, вниманието и преклонението? Уютното семейно гнездо? Пълноценният секс? Къде са мъжете, ехооо!!!!!! Всички отидоха на фронта да защитават сексуалните малцинства.

   В такава ситуация жената не може да реализира своите природни роли на жена и майка. Понеже го няма мъжът. Понеже няма възможност да роди и да възпита дете. Ето я разплатата за тщеславието. Да, доказа, че не е по-лоша от един мъж. Но това и така беше ясно, а за пълното щастие не стигаше само да го разбере и мъжът и да се признае за победен.

   Смисълът на живота на една жена не е в това да се съревновава с мъжа, доказвайки му своето право да заеме първото място и своето съвършенство, дори когато това е очевидно, а в това да бъде щастлива.

   Със сигурност онази жена, която първа е започнала цялата тази кошмарна история е имала някакви генетични мутации на ниво психологическа идентификация на самата себе си с някакъв конкретен пол. А онзи мъж, който е подкрепил тази щура идея е бил инфантилен и не е бил в състояние да се раздели съвсем с детството си, отгледан от излишно ласкава и грижовна майка, и навреме осъзнал цялата изгода на женския начин на живот - нито отговорност за бъдещето, нито работа за благо на социума, нито осигуряване на семейството. Завистта е погубила света. Глупава жена е завидяла на мъжката власт, глупав мъж е завидял на обикновеното женско щастие.

   Жената си е виновна сама - не пазим това, което имаме, а като го загубим, плачем.
И сега, за да си върнем загубеното, ще се наложи да се потрудим доста, да се научим на много неща, стъпка по стъпка.
     Четете още в броя: индийската народна приказка Мъдрият просяк
 
 
© списание «маргарита», 2001-2002
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg