:: новия брой :: седмичен хороскоп :: архив ::  
     брой 10(17), 2002
И краката имат своите тайни

Да се гледа на ръка вече умеят мнозина. И май не е чак толкова интересно - научил си всички линии, какво означава всяка, взирал си се в мрежата от линии върху дланта си, и като че ли вече нищо ново не би могъл да откриеш за себе си. Преди двадесет години обаче Имр Сомоги от Индия започнал да изучава тайните на човешкия крак и направил доста интересни изводи.

ОКАЗВА СЕ, че по формата на пръстите на краката и техните размери и съотношение, гъвкавост и изящество може да се установи какъв е характерът на човека, какви промени го очакват в живота му и в каква област би могъл да постигне успех.

Най-напред се започва с изучаване на формата на стъпалото - колкото то е по-широко, толкова по-разумен, практичен и пресметлив е човек. Такива хора са непоправими реалисти.
Финото стъпало говори за една творческа натура, за човек мечтателен и твърде раним. Много е лесно такива хора да бъдат извадени от равновесие.


После може да се обърне внимание върху пръстите на краката. Всеки от тях отговаря за нещо в една или друга сфера.
 • Изкривяването на някой пръст, неправилната му форма говорят за минали, а може би и за днешни неуспехи в тази област, за която те отговарят.
 • Ако един от пръстите е забележимо по-развит и се отличава видимо от другите, може да се смята, че това качество е доминиращо в живота ви.
 • "Сливането" на два пръста подсказва, че тези две характеристики са неразделно свързани и съвместно влияят върху вашата личност.
 • Ако откриете червеникави петна върху пръстите си - очаквайте промени в съответната област.
 • Ако малкото пръстче е скрито зад четвъртият пръст на десния ви крак, това още веднъж доказва, че вие се боите да мислите за опасности, скривайки си главата в пясъка, но и така не се чувствате в безопасност. Ако такова е разположението на левия крак, това е и сигнал , че вие прекалено се доверявате на любимия си човек - понякога съвсем напразно.

 • Приподигнатите връхчета на пръстите са характерни за мечтателните натури. А когато те са като че ли подвити надолу, с нокти, които повече приличат на животински - това подсказва лекомислието на човека и неговата зависимост от чуждото мнение.
 • Колкото по-добре е развит големият пръст на десния крак - толкова по-приказлив е неговият собственик.
 • Триъгълни и квадратни краища на големите пръсти свидетелстват за известна затвореност и немногословност.
 • Бучка или кокалче върху големия пръст са доказателство за добра приспособяемост към живота, но заедно с това подсказват, че човекът се влияе от чуждото мнение.
 • Неравности и възвишения върху нокътя на големия палец, за съжаление, подчертават нестабилността в емоционалната сфера и излишна раздразнителност.

 • Красивите, безупречно подредени и изящни пръсти на краката, които образуват красива линия, показват високо ниво на организираност, точност, прилежност и любов към реда, понякога дори прекалена.

А ако сте открили мазол на един или друг пръст, изхвърлете най-накрая неудобните си обувки и се погрижете за краката си, защото както стана ясно те са нашата своеобразна визитна картичка.

 

По материали на вестник "Аргументи и факти"

 
© списание «маргарита», 2001-2002
 
 
e-mail: margaritta@abv.bg