|| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово || архив ||
брой 9(16), 2002
Ти си от мойта кръвна група!

Коя е твоята кръвна група? :: 0 :: A :: B :: AB ::
Какъв си на работното си място? :: 0 :: A :: B :: AB ::
В брака? :: 0 :: A :: B :: AB ::
Проверка на съвместимост:: О и О :: O и А :: О и В :: О и АВ :: А и А
:: А и В :: А и АВ :: В и В :: В и АВ :: АВ и АВ ::

Групата, която влияе на живота и съдбата ни

В живота на всеки човек има дни, пълни със съмнение и тревога. Има моменти, когато човек трябва да спре и да се огледа: защо съм такъв? Не мога да общувам с непознати хора... Не умея да довеждам нещата до край... Не умея да боравя с парите си... Защо изведнъж се оказа, че моят приятел не ми е приятел, нито враг, просто е никой за мен? Затова пък друг съвсем непознат човек е изпълнен със симпатия към мен? Как изобщо да живея нататък? И с кого? Отговори на тези насъщни въпроси може да даде кръвната ни група.
 
Едва в началото на ХХ век учените научиха за различните кръвни групи. Първите различия в свойствата на различни кръвни проби откриха австрийският учен Карл Ландштайнер и чешкият лекар Ян Янски. Причината за възникването на тези различия обаче те не успяват да обяснят еднозначно. И днес все още се появяват нови и нови хипотези. Една от тези разлики е възникнала по пътя на еволюционното развитие на човека.
Най-древна е първата (О) кръвна група, която е текла в жилите на неандерталците и кроманьонците. След това идват втора (А) и трета (В) кръвни групи при представителите на племената, заселили се в Европа и Азия, които водели заседнал живот. А четвъртата, най-младата (АВ) е резултат от смесването на първите три.

Кажи ми коя е твоята кръвна група?
Изучавайки групите, учените не са подминали и особеностите на техните носители. И отначало с изненада, а после и по-уверено констатирали, че личността на човека и неговата кръвна група са пряко свързани. За всяка група са характерни някои вкоренени черти, които влияят и на това как протича живота на човека. Те са заложени в кръвта и се предават от поколение на поколение.
Първа группа (О)

Типичните представители на тази група са общителни, енергични и, като правило, екстраверти. "Нулата" лесно се приспособява към промените на околния свят и може съответно бързо и радикално да преразгледа своите възгледи. Хората от тази кръвна група говорят винаги искрено и вълнуващо, не се стесняват да покажат емоциите си и лесно намират общ език с всеки. Но тяхната адаптивност има и обратна страна - тези хора са най-склонни да извършат престъпление. Свръхприспособимостта им понякога ги превръща в ловки закононарушители.
О са много амбициозни. Имат нагласа за успех и придават немалко значение на материалните ценности, които възприемат като материално разширение на своето вътрешно "АЗ".
Втора група (А)

За тази група са характерни сдържаност и хладнокръвие. В кризисни ситуации те никога не губят самообладание и нерядко поемат лидерската роля. Хората с кръвна група "А" са интроверти и обикновено се държат странно. При контакти с други хора понякога изпитват чувство на дискомфорт, но отдават голямо значение на мнението на околните. Те съзнателно се стремят да избягват острите ъгли във взаимоотношенията, и въпреки това постоянно имат усещането, че лошо се вписват в обкръжението. Оттук идват персоналните оплаквания от рода на "никой не ме разбира".
А обичат природата, а онези които предпочитат да живеят в града, обичат да се потопят в бзликата градска тълпа. Домът за тях е убежище, в което те допускат само най-близките. Често ги наричат песимисти - понеже много неохотно приемат всичко ново. Затова пък А компенсират това с творческа активност.
Трета група (В)

Представителите на тази група са родени организатори, рационални, дисциплинирани и прагматични. Те умеят и обичат да работят с уреди, машини и други сложни системи. И получават истниско удоволствие, когато всичко работи както трябва. поставяйки си ясна цел, те настойчиво вървят към нейното изпълнение— понякога тази целеустременост може да граничи с фанатизъм. В не обичат да работят в екип и предпочитат да отговарят само за своите действия. У дома при тях цари малък хаос, тъй като за тях е важно всички вещи да им бъдат под ръка - предпочитат функционалността, а не външния ред. Могат да бъдат наречени единаци - но не по природа, а поради вътрешното им нежелание да попаднат под влияние на другите. И още: В не понасят сантименталностите. В резултат те не са особено късметлии в семейните отношения, понеже ги смятат за безчувствени.
Четвърта група (АВ)

АВ -- е най-интригуващата кръвна група. Нейните притежатели са едновременно сдържани и общителни, скромни и пробивни, замислени и дръзки. На пръв поглед представителите на тази група изглеждат спокойни, но под тази им външност се крият бурни страсти. В едни случаи АВ могат да бъдат екстраверти, а в други - интроверти. И са способни да преминават от един маниер на поведение към друг с невероятна бързина.
АВ се отличават с творчески наклонности. Сложната им натура ги прави прекрасни художници и артисти. Привлича ги всичко неизследвано, непонятно и мистично. Много хора с кръвна група АВ могат да бъдат срещнати сред гадателки и пророчици. От тях се получават прекрасни религиозни лидери (според изследванията кръвта върху Туринската плащеница е от тази група) или прекрасни дипломати и политици.
Информацията, която всеки шеф би искал да има
I (О) група
О -- прекрасно работят в колектив. Предпочитат да работят с хора - търговия, банково дело, театър, балет - всяка среда, където се работи в екип. Обичат, когато натоварването им е максимално. Но желанието им да направят от всичко по много може да се обърне и с обратната си страна. При такъв подход много детайли, често пъти важни, те просто пропускат. Предпочитат да работят в шумни помещения. Затворете ги сами в звуконепроницаем офис и в края на деня те просто ще лазят по стената. На събеседвания те се представят като уверени, комуникабелни работници. Винаги поемат върху себе си отговорността за това, което става на работното им място и не са склонни да прехвърлят вината върху началника, колегите, съдбата. Работата за тях трябва да бъде интересна и високоплатена. Ако трябва да направят избор между два аспекта, те ще предпочетат парите.
II (А) група
За да работят нормално хората с кръвна група А имат нужда от ред, логика и подход. Ако им се струва, че в работата няма ясно определена система, те ще я създадат. Поставяйки пред себе си цел, те работят педантично и постепенно, преминавайки от един елемнт към друг. Областите, в които се изисква моментна реакция и гъвкаво мислене не са за тях. Защото А постоянно нервничи по повод финансите, например. Те педантично претеглят и обмислят всяка своя банкова операция. Но когато работата стигне до вземане на решения за инвестиране, те се стъписват.
Хората от тази група прекрасно работят в солидни организации и много добре се вписват в служебната иерархия. Те предпочитат не да ръководят, а да получат точни инструкции и смятат, че по-добрият вариант е всеки да се занимава със своята работа. Предпочитат да работят в тиха, спокойна обстановка, без странични шумове.

III (В) група
Хората с кръвна група В са усърдни, целеустремени работници. Специалисти във всичко. те са готови да работят извънредно, особено върху своите собствени проекти. Но мгат да доведат до логичен край и чуждите идеи, тъй като притежават способности да мислят стратегически. В работят по-добре в стабилна обстановка. Трудно се приспособяват към промените, мненито на околните не ги вълнува особено. В резултат на това нерядко ги смятат за груби и прекалено самоуверени. Търсят помощ от другите само в случай, че им е абсолютно невъзможно да се справят във всяко едно начинание.
Отношението на В към парите е практично, като към средство да получат онова, което им е необходимо. Тяхната финансова сдържаност е проява на рационалност. Ако В се занимават с инвестиции, те предпочитат да си имат работа с нещо съществено и стабилно - например недвижими имоти. Не доверяват на акции и борсови машинации.

IV (АВ) група
АВ -- това е най-рядката кръвна група. И тези, които принадлежат към тази група, веднага се забелязват. Във всяка организация хората от тази кръвна група са тези, които знаят всичко. Те имат невероятен потенциал. Присъщо им е да се занимават със систематизиране като А, упорити са като В и комуникабелни като О. В тях кипи доста странна смес от талант и темперамент. Затова те имат равни шансове да излетят до върха и да претърпят съкрушително поражение. Доста характерно за АВ е честата смяна на местоработата. Понеже им се струва, че като стоят на едно място, изпускат важни неща, АВ се стремят да избягват онези места, където от тях се изисква да вземат решения. При тестване на интуицията и умението да планират, АВ демонстрират най-високите резултати. При това обаче техните показатели на емоционална стабилност са много ниски.
Във финансов аспект АВ са импулсивни и непредсказуеми. Днес те ще харчат огромни суми наляво и надясно, а утре ще икономисват всяка стотинка.

 
АКО А ОБИКНЕ О... или какво може да подскаже кръвната група на партньора ви
 I (0)

Природата е снабдила О с всичко необходимо, за да бъде един брак успешен и интересен. Те са общителни, обичат веселието, харесва им да общуват с интересни хора и да се занимават с необикновени неща. Стараят се винаги да запазват топли и приятелски отношения с партньора, дори ако възникнат проблеми. Най-силната им черта е тяхната приспособимост. Докато другите двойки все още само започват да привикват към съвместен живот, О вече отдавна се чувстват на мястото си. Съвместният живот с О е лишен от рутина. Те са спонтанни, могат да решат, че трябва да отидат на театър 10 минути преди започването на спектакъла или да замислят кратко пътешествие за събота и неделя едва в петък вечер.
Всекидневието ги отегчава и това се проявява най-силно в секса. Нуждаят се от изненади - секс в неочаквани места, в необичайно време.

 II (А)
Семейните А предпочитат да анализират всичко с помощта на откровенни разговори. По време на семейна криза те се стараят да изяснят причината за възникването й и да се опитат да стигнат до разумен компромис. За тях е типичен аналитичният подход. Разбира се, те могат да измъчат партньора си със спомени от преди много години и въпроси, защо партньорът им е постъпил така или еди-как си и какво се крие зад това. Подобна тактика обаче е за предпочитане пред премълчаването на конфликта. Доста чувствителни, могат лесно да се обидят. По принцип, приспособяването им към семеен живот е доста сложно, понеже А в брака трудно се променя. Като цяло кредото на А в брака може да се определи така: дълбоките чувства са недостатъчни и е необходим рационален подход към проблемите и творческо решение.

 III (В)
Независимо, че специалистите достатъчно ниско оценяват възможностите на В в областта на интимните отношения, те притежават качества, които могат да ги направят най-идеалните съпрузи - решителност и оптимизъм. Те винаги проявяват своите чувства максимално открито и недвусмислено и ако партньорът им чувства същото, тогава в са готови да узаконят отношенията си незабавно.
В брака на преден план излизат такива земни аспекти като организация на финансите, поддържане на дома, съвместно вземане на решения, а за това се изисква упоритост, стабилност, логика и умение да се планира - всичко това при В винаги е наред. Хората с тази кръвна група възприемат брака като проект, над който трябва постоянно да се работи. Домашните задължения те разпределят така както е удобно и за двамата партньори. Най-важното качество на В за брака е усещането на собствената отговорност за всичко. В случай на неприятности В няма да обвинява всички подред - от съпруга до съдбата, а ще кажат: "Аз трябва да поправя това."


 IV (АВ)
АВ умеят да се настройват към чувствата на партньора и по някакъв свръхестествен начин да ги разбират. Благодарение на това те стават здрава опора на щастливия брак. Психолозите смятат, че най-добрите качества за хората с кръвна група АВ е алтруизмът и способността за съпреживяване. В случаите, когато на партньора е необходима помощ, те са готови да пожертват всичко. Темпераментът на АВ прави живота с тях непредсказуем. От една страна АВ се стремят в дома им всичко да е гладко и спокойно. При това обаче смятат, че свободата и известно количество време извън семейството съществено може да освежи и разшири отношенията, което може да стане причина за семеен конфликт. Особено когато те са прекалено увлечени от някакво хоби или прекарват несъизмеримо по количество време в приятелска компания.

МОЯТА ПОЛОВИНКА... или проверка на съвместимост

О и О

В такъв брак и двамата партньори обичат да излизат, да се срещат с нови компании и да се веселят. Това ги устройва, понеже всичко, което е необходимо на О-та е свободата да се занимава с това, което му е интересно. Те прекрасно си подхождат в сексуален план. И двамата обичат експериментите и нововъведенията в леглото. Проблеми могат да възникнат във връзка с невероятната способност на О да се приспособява. При възникване на известно неразбиране между съпрузите, О могат да решат, че е по-добре нещо да променят, а не направо да решават въпроса. Подобна тактика може да доведе до пълното неразбиране на проблема.


О и А

От О и А се получават добри, но трудни партньори. По природа А са интроверти, а О -- са тяхна противоположност. А предпочитат стабилност, О обожават приключенията. А се стараят да избягват откритата демонстрация на чувства, а О правят това с огромно удоволствие. Противоположностите обаче се привличат, и именно благодарение на това бракът между А и О е възможен. Слабостта на единия партньор е силата на другия. А смятат О за интересни и необикновени, възхищават се от тяхната свободна, общителна натура. На свой ред О са заинтригувани от задълбочеността на А. Основният проблем в подобен брак обикновено стават несъвместимите възгледи на партньорите по отношение на всекидневието. А го приема като благодат, О не може да го търпи. В секса става същото - А се придържат към ритуала, О се нуждае непрекъснато от нещо ново.


О и В

Специалистите определят и двете групи като активни. Те са активно обаче по различен начин - В са по-прагматични и организирани, О са по-бързоподвижни. И по темперамент те са абсолютно противоположни. В са интроверти, О -- обратно; В обичат тесния семеен кръг, О обожават да се срещат с други хора. Но както често става противоположностите се допълват взаимно. В цени общителната и открита натура на О, а О се възхищава от целеустремеността на В. Подходът им към секса също е противоположен, но находчивостта на В и приспособимостта на О се съчетават прекрасно.


О и АВ

О и АВ са доста сходни в много неща - те са общителни, бързоподвижни, техният подход към брака практически е един и същ. В този съюз има и други интересни аспекти. Така например, макар О да са енергични и винаги готови да започнат нови проекти, те нямат стремежа на АВ да направят всичко идеално каквото и да става. АВ добавя в домашния ред елемент на практичност и акуратност. И двамата партньори умеят да се приспособяват лесно към промените, което позволява на двойката да се справя успешно с всекидневната рутина и с възможните проблеми. Но има и една потенциално конфликтна зона: желанието на АВ да има неприкосновено пространство. За О подобен стремеж може да бъде абсолютно неразбираем. Затова пък О и АВ прекрасно се съчетават в сексуален план -- и двамата обичат новите неща.


А и А

Брак, в който и двамата партньори са от кръвна група А ще бъде много организиран и сдържан. Обаче А са доста чувствителни, те се обиждат лесно. Затова повечето конфликти ще възникват именно поради това, че някой от тях ще се почувства обиден. Тогава спокойствието им отлита и около тях става доста горещо. А са хора на навика. те се чувстват прекрасно, когато дните се нижат един след друг, месец след месец без да се променят. Понеже и двамата партньори предпочитат всичко да бъде предсказуемо, сексът при тях е по-скоро своеобразен ритуал, при който времето, позата и продължителността ще бъдат неизменни. Именно това обаче е нужно на А.


А и В

Всеки от партньорите в такъв брак е талантлив по своему: А -- творчески, В -- технически. Те функционират съвместно като добре подбран екип. И двамата се справят отлично с поддържането на механизма на техния брак в работно състояние.
Прекрасно се съчетават и в сексуален план. За В е много важно да достави удоволствие на партньора си. А могат да бъдат достатъчно изобретателни, независимо че им харесва постоянството. Струва си двамата да отрегулират системата на сексуалните си отношения, и ще съумеят да станат една щастлива двойка. Проблемите в подобен съюз възникват основно поради това, че и двамата са прекалено разсъдливи. Затова пък, когато възникне конфликт, те са състояние да погледнат на него обективно и да се постараят да го решат.А и АВ

В много неща А и АВ си приличат: те са натури творчески, темпераментни, готови да оказват на партньора си постоянна емоционална подкрепа. В подобен брак А удържат бурната натура на АВ. Сложният темперамент на АВ ги прави доста взривоопасни. А пък винаги са готови да застанат до съпруга си при възникване на проблеми. Затова пък АВ не допускат партньора им да скучае.
В сексуален план А и АВ прекрасно се сработват. Подходът на АВ към секса е много изобретателен, при това обаче те не възразяват срещу склонността на А към рутината -- нещо повече, дори се наслаждават на това. И изобщо, до разсъдливия А се чувстват в безопасност.В и В

В подобен брак партньорите постигат неочаквани резултати: всеки от тях запазва немалко от личната си свобода и в същото време те са истински близки. Бракът между В и В е доста продуктивен -- в смисъл, че партньорите си помагат взаимно в развитието си. Възникват обаче и проблеми, особено когато в тях се разгаря съревнователният им дух. Тогава в дома им става горещо. В има склонност да отстоява възгледите си до последно. Затова в такъв брак съществува опасност да се превърне в семейство, където партньорите се обичат, но изобщо не могат да живеят заедно.


В и АВ

В много цени оригиналността и приспособимостта на АВ, които пък са привлечени от строгия ред и упоритостта на В. И единият, и другият тип се възхищават от онези качества в партньора си, които на тях самите не им достигат. Заедно съпрузите са силен екип. Независимо от различния им темперамент, и В, и АВ от първите дни на брака си се стараят да говорят за всичко открито и искрено. Със своята субективност и догматизъм В е склонен към авторитаризъм, и само АВ може да понесе това. Отношението на АВ към секса като цяло е доста сложно - иска му се нещо ново и непредсказуемо, докато В предпочита да планира нещата предварително. Силата на АВ обаче е в това, че те се приспособяват прекрасно към всякакви обстоятелства и с радост ще направят компромис.


АВ и АВ

Бракът между двама с кръвна група АВ е едно наистина енергично и бурно явление. Срещата на двама "сложни" темперамента обещава изненадващи резултати. Да се предскажат постъпките на АВ практически е невъзможно. И благодарение на този елемент непредсказуемостта на тези бракове заприличва на увлекателна партия шах. Тъй като АВ притежават невероятни запаси от енергия, съпрузите ще се подкрепят и вдъхновяват постоянно един друг. Но те ще имат проблеми с контрола на своя "сложен" темперамент, и това може да доведе до възникване на съществено напрежение. Понеже АВ стигат до крайности във всяка своя изява - както в хармонията, така и в кавгата - техните сексуални отношения ще бъдат или чести и страстни, или редки и безразлични. Като цяло, бракът между двама с кръвна група АВ притежава всичко, освен стабилност.
ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Използвани са материали от вестник "КоМоК".
В този брой още: Тест: Познавате ли себе си?
|| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово || архив ||
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002