Какво дърво си
според хороскопа на друидите?
е-списание МАРГАРИТА | раздел ЧОВЕК | Биоенергетиката на дърветата
23 декември - 1 януари ЯБЪЛКА 25 юни - 4 юли
2 януари - 11 януари БЯЛА ЕЛА 5 юли - 14 юли
12 януари - 24 януари БРЯСТ 15 юли - 25 юли
25 януари - 3 февруари КИПАРИС 26 юли - 4 август
4 февруари - 8 февруари ТОПОЛА 5 август - 13 август
9 февруари - 18 февруари КЕДЪР 14 август - 23 август
19 февруари - 28/29 февруари БОР 24 август - 2 септември
1 март - 10 март ВЪРБА 3 септември - 12 септември
11 март- 20 март ЛИПА 13 септември - 22 септември
22 март - 31 март ЛЕСКА 24 септември - 3 октомври
1 април - 10 април ОФИКА 4 октомври - 13 октомври
11 април - 20 април КЛЕН 14 октомври - 23 октомври
21 април - 30 април ОРЕХ 24 октомври - 2 ноември
1 май - 14 май ЖАСМИН 3 ноември - 11 ноември
15 май - 24 май КЕСТЕН 12 ноември - 21 ноември
25 май - 3 юни ЯСЕН 22 ноември - 1 декември
4 юни - 13 юни ГАБЪР 2 декември - 11 декември
14 юни - 23 юни СМОКИНЯ 12 декември - 21 декември
21 март ДЪБ пролетно равноденствие
24 юни БРЕЗА лятно противостоене
23 септември МАСЛИНА есенно равноденствие
21-22 декември БУК зимно противостоене

|| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив ||
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002