приложение към е-списание «МАРГАРИТА»
| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Аблена от диал. аблен -  "планински божур" или "дърво яблан"
Авакум библейско име, евр. "борец", давано у нас като защитно име при детска смъртност
Август, Августин; 
Августа, Августина
от лат. augustus - "възвишен, благословен". Доста разпространено в католически семейства
Авел библейско име, евр. "преходен"
Аврам библейско име, евр. Абрахам - "баща на много потомци"
Агапий, Агапия от гр. agape - "обич, любов" - имена на календарни светии
Агата от гр. agathe - "добра, блага" - име на календарна светица
Аглая, Аглаида от гр. aglae - "светла"; aglais,-idos - "светловидна"
Аглика от диал. aглика - цветето иглика
Агнес, Агнеса от фр. Agnes, от гр. agnes - "чиста"
Адела, Аделина от фр. Adele - "благородна"
Адриан, Адриана 
Адриян, Адрияна
от лат. Adrianus, име на римски император и на календарен светия
Аксения, Аксиния вм. Авксения, от гр. auxene - "увеличаване"; 
по името на героинята от "Тихия Дон" на Шолохов
Албена героиня на разказ и драма от Й. Йовков; според самия автор той го е видоизменил от Абленка. След 1935 г. става особено популярно.
Алекси, Алекса, Алеко, Алексей от гр. Alexios - "който носи помощ, защита"; календарен светия
Александър от гр. Alexandros - "защитник на мъжете"; у нас разпространено около Освободителната война покрай името на руския император Александър ІІ
Александра, Александрина женска форма на Александър
Алипи от гр. аlypos - "безпечален"; календарен светия
Алиса от фр. Alice, а то от гр. aletheia- "истина"
Алма от лат. alma - "добра, мила" или от израза Алма матер
Ана евангелско име, евр. Ханнах - "благодат"
Анани библейско име, от евр. Ханания - "благодат Божия"
Анастас от гр. anastasios - "възкръснал"
Анастасия женска форма на Анастас
Анатоли(й), Анатолия от гр. Anatolios от anatole - "изгрев; изток"
Ангел от гр. angelos - "вестител"
Ангелина съкратено от Евангелина; смятано за женска форма на Ангел
Андон от Антон с новогръцко озвучаване на нт в нд
Андрей, Андрея, Андро от гр. Andreas - "мъжествен"; име на евангелски апостол
Андриана, Андрияна женска форма от Андрей
Анелия видоизменено от Ана или Ангелина; разпространено покрай героинята на Х. Сенкевич Анеля
Анета от фр. Anette, умалително от Ана
Анжел, Анжела рум. Angel  вм. Ангел
Анита кръстоска от Аница и Анета; умалително от Ана
Аница умалително от Ана
Антон, Анто, Антони(й), Антония лат. Antonius  — име на стар римски род; по-рядко като име на календарен светия
Апостол от гр. apostolos - "пратеник; апостол"
Аргир, Арго от гр. argyros - "сребро"
Арсен(ий), Арсо, Арсения от гр. Аrsenios - "мъжествен, юначен"; име на календарен светия
Архангел от гр. Arhangelos - "старши ангел, архангел"
Асен, Асенка, Ася име на български владетели, сродно с Хасан - "хубав"
Аспарух старобългарско историческо име от персийски произход; според едни със значение "вихрен кон", според други - "владетел на бели коне"
Атанас, Атанаска от гр. athanasios - "безсмъртен"
Атина име от гръцката митология - богинята на войната, мъдростта и изкуствата
Ахинора героиня от разказ на Н. Райнов; съпруга на хан Аспарух

буква Б
|| текущ брой || всички статии ||  
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002