АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 


Багрян, Багряна, Багрьо от багър, багрен - "пъстър, шарен, тъмночервен"; сравни с Румен; 
от псевдонима на Елисавета Багряна - от рус. багряная - "тъмночервена"
Бельо, Бело, Белчо, Белчин, Бела от бел(а), бял(а) в смисъл на "хубав(а), здрав(а)"
Белослав, Белослава кръстоска от Бельо и Велислав
Беривой, Беро старинно име - "който събира войска"
Беримир старинно име - "който печели мир"
Берислав, Берислава старинно име - "който бере, печели слава"
Берта от нем. Berta - "блестяща"
Бета женска форма от Бето или съкратено от Елизабета
Бетина от Бет(а) + ина
Бианка от итал. Bianca - "бяла"
Билян, Биляна от биле - "лековита трева" или от Белян
Бина, Бинка съкратено от Гълъбина или друго подобно име
Бисер, Бисера, Биса от бисер
Бистра от бистра в смисъл на "бърза"
Блага от блага в смисъл на "добра" или като женска форма на Благой
Благовест, Благовеста превод на гръцкото Вангел - "благовестител"
Благой, Благоя, Блаже от благ; в някои случаи може да е и свободен превод на Вангел
Благородна превод от гръцкото Евгения
Боби съкратено от Богдан, Боян или Борис
Богдан, Бого, Божо, Божил, Богоя, Богдана, Бона, Бонка "даден от Бога"; отговаря на гръцкото Теодосий
Боголюб "който обича Бога" или "любим на Бога"; отговаря на гръцкото Теофил
Богомил, Богомила "мил на Бога" - старинно име
Божана от Бож(а) + ана или свободен превод на гръцкото Теопия - "боговидна"
Божидар, Божидара "дар от Бога"; превод на гръцкото Теодор(а)
Божура от цветето божур
Боил, Бойко, Бойка, Бойчо пожелателно име: да се боят от него, да е силен в бой
Болеслав "с по-добра, с голяма слава" - старинно име, въведено по книжовен път
Бонка, Бончо, Боньо, Бони съкратено от Боян
Борил историческо име, успоредна форма на Борис
Боримир "който се бори за мир"
Борис първобългарско историческо име с неизяснено значение; възобновено след Възраждането и по-късно по политически причини; според някои означава "Божи човек"
Борислав, Борислава "който се бори за слава" - преосмислено от старинното Берислав. Разпространено главно чрез Вазовата драма "Борислав"
Боро от дървото бор или умалително от Борис
Боряна, Борян може би от Буряна, преосмислено по дървото бор или от глагола боря се
Босилко, Босилка от цветето босилек
Ботьо съкратено от Богдан; успоредна форма на Бото с меко окончание
Боян, Бояна старинно име от прабългарски произход, тюркско bajan - "богат"; от старобългарско време оцеляло като народно име и преосмислено по глагола "боя се" - да се боят от него;
Бранимир, Бран, Бранимира от старинното Бранимер - "силен на война", преосмислено като "бранител на мира"
Бригита от нем. Brigitte, от келтски
Будимир, Будим "който буди мир"  - старинно име, възстановено по книжовен път
Буря от нариц. буря

буква Абуква В
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002