АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 


Ваклин, Вакла от вакъл  - "с черни очи и вежди; хубав"
Валентин, Валентина, Валя лат. Valentinus - "здрав, силен"
Валери, Валерия, Валя лат. Valerius, родово име от valeo - "силен съм"
Ванга, Вангела, Вангелия съкратено от Евангел - благовестител
Вана, Ваня, Ваньо съкратено от Иван(а)
Ванина от Ван(а) + ина
Варвара от гр. barbare - "варварка, негъркиня"; име на календарна светица - частица от мощите на св. великомъченица Варвара се намират в софийската църква "Св. Преображение"
Васил, Васа, Василка, Василена съкратено от Василий - от гр. basileios - "царски, царствен"
Вежен по името на планинския връх Вежен
Вела женска форма на Вельо
Велизар, Велизара древнотракийско име, от гр. Velisarios, пълководец на император Юстиниан
Велик, Велика, Величка, Величко, Вичо от велика  - пожелателно име - да бъде голям(а), велик(а)
Велина от Вел(а) + ина
Велимир от Вельо и мир; сравнително ново
Велислав, Велислава старинно име - "който има голяма слава", възобновено през Възраждането
Вельо от старинното велий - "голям, велик"
Венелин, Венелина, Вени от фамилното име на почитания в България руски историк Юрий Иванович Венелин
Венера от лат. Venus - име на римската богиня на любовта
Венета от името на областта Venetia в Източна Италия
Венец от венец или превод от гръцкото Стефан - stefanos- "венец"
Венцислав, Венцислава, Венци свободен превод от гръцкото Стефан
Вера, Вяра рус. Вера, а то църковен превод на гръцкото piste-
"вяра; вярност"
Вергил, Верго лат. Vergilius, име на древноримски поет
Вергин, Вергиния лат. Verginius, родово име, проникнало у нас по книжовен път
Вержиния разновидност на Вергиния
Вероника лат. Veronica, а то от гръцкото Berenike- име на египетски царици, проникнало по книжовен път; възможно е да се свърже и с цветето вероника
Весел, Веселина, Весела, Веселин, Веско, Весо пожелателно име: да е весел(а)  или да весели близките си
Вецо умалително име от Величко, Веселин или др. подобни
Виден, Видин, Вида, Видьо, Видол пожелателно име: да бъде виден, известен, почитан
Виза, Визант, Византа, Византи от гр. Byzantios  - "византийски"
Викенти от лат. Vicentius - "победител"  с гръцки изговор; име на календарен светия
Виктор от лат. victor - "победител"; календарен светия
Виктория от лат. victoria - "победа"
Вили от нем. Willi, съкратено от Вилхелм
Виола от лат. viola - "теменужка"
Виолета от фр. violette - "теменужка"
Витомир (по-старо Витомер), Вито старинно име, чиято първа част е сродна с витез "победител, юнак", а втората е значела "голям, велик", после преосмислена по мир
Вихър, Вихра пожелателно име: да бъде силен, буен и бърз като вихър
Владимир, Владимира, Влад, Владо, Влада, Влайко старинно име, видоизменено и преосмислено от Владимер - "велик владетел"
Владислав, Владислава старинно име "който владее със слава"
Воислав старинно име "който воюва за слава"
Волен от волен, свободен
Връбка, Върба от върба
Възкресия превод от гр. Анастасия
Вълкан, Вълко, Вълчо, Въло, Въльо, Вълчан, Въчо от вълк - заклинателно име: да не му пакостят вълци  (понеже сам той е вълк)
Вълкана, Въла женска форма срещу Вълко
Върбан мъжка форма срещу Върба

буква Ббуква Г
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002