АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Габриел, Габриела латински изговор на Гавриил
Гавраил, Гаврил библейско име, евр. "крепост Божия"
Галин а) старо - от Гало - гал, "черен, мургав" - защитно име; срв. Черньо, 
б) мъжка форма срещу руското Галина
Галина, Галя женска форма от Галин или Гало; преосмислено от глагола галя: да бъде галено, обичано дете
Гана, Ганка съкратено от Драгана или Гергана
Гани, Ганчо, Ганьо съкратено от Драган
Гаро от диал. гар - "сив, мургав, черен"; защитно име
Гаспар от гр. Gaspares  - от ирански - името на един от тримата източни мъдреци или влъхви, които според евангелската легенда дошли да се поклонят на младенеца Исус
Генади(й) от гр. Gennadios - "благородник"
Гено, Генко, Генчо видоизменено от Георги; подновяват го с Евгени
Геновева от лат. Genoveva -  име на католическа светица; разпространено у нас от ІІ-та половина на XІX век покрай нашумялата драма "Многострадалната Геновева"
Георги, Георгин, Геро, Гето, Гиньо, Гоце, Гошо от гр. georgos - "земеделец"; име на календарен светия
Герасим, Герас, Гераско от гр. gerasmios - "почитан, почтен"; име на календарен светия
Герган, Гергана, Гери  видоизменено от Герги, Герга, а те от Георги
Герда съкратено от Гердана - от гердан (перс.-тур.) - да бъде украса на родителите си; асоциация с приказката за снежната кралица (Кай и Герда)
Герман от лат. germanus - "роден брат"; име на календарен светия
Гиго видоизменено от Григор
Гита съкратено от Маргита, видоизменено от Маргарита
Глория от лат. gloria - "слава"
Горазд от старинното горазд - "голям, едър"; име на един от седмочислениците - ученици на Кирил и Методий
Горан, Горян от гора
Горица умалително от гора и преосмислено като горица
Горун от дървото горун
Господин превод на гр. kyrios  и подведено по старото значение на господин - "господар, стопанин"
Грета от нем. Grete, умалително от Margarete
Григорий, Григор, Гриша от гр. gregoreo - "бдя, стоя буден"; име на календарен светия
Гроздан, Грозда от грозде
Груда, Грудка, Груди, Груйо от диал. груда - пожелателно име: да е здрава и набита като грудка
Губислав старинно име - "който погубва, затъмнява славата на враговете си"
Гуго, Гугуш, Гуга, от Гюргьо (Гюрга), а те - от Георги
Гуна, Гунка, Гуно, Гунчо  съкратено от Драгун, Бегун или др. име
Гълъб, Гълъбина от птицата гълъб
Гьоко, Гьончо видоизменено от Георги
Гюла от гюл - "роза" (перс.-тур.)

буква Вбуква Д
e-mail:margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002