АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Ева библейско име, евр. "живот"
Евангелия от гр. euangelos - "благовестител"
Евга съкратено от Евгения или от Евгалия
Евгалия от гр. eugalenos - "тих, спокоен, ясен"
Евгени(й) от гр. Eugenios - "благороден, благопристоен" - име на календарен светия
Евгения от гр. Eugenia - "благородна, благопристойна"
Евда от Евдокия
Евден от гр. eudaimon - "щастлив, честит"
Евдоким от гр. eudokimos - "похвален, успешен"; име на календарен светия
Евдокия от гр. eudokia   - "добра воля, благопожелание";  име на календарна светица
Евдоксия, Евдокси от гр. eudoxia - "добро име, слава"
Евелина, Евелин умалително и видоизменено от Ева
Евлампий, Евлампия от гр. Eulampios - "блестящ"
Евлоги(й) от гр. Eulogios - "благоразумен"
Евпраксия от гр. eupraxia - "щастие; добродеяние"
Евредика от гр. Еurydike - име от гръцката митология - любимата на Орфей
Евстати(й) от гр. Eustathios - "издръжлив, траен"; име на календарен светия
Евстрати(й) от гр. Eustratios - "добър воин"; име на календарен светия
Евталия от гр. Euthalia - "цъфтеж, разцвет"
Евтимий, Евтим, Евтима, Евтимия, Евта от гр. euthymos - "с добро настроение, благодушен, весел"; календарен светия
Евтихия от гр. eutyhia - "щастие"
Екатерина от гр. Aikatherini - име на календарна светица; 
от katharos (гр.) - чист
Ексена, Ексения, Екса от гр. euxenos - "гостоприемен" или съкратено от Поликсена
Елвира, Елва исп. Elvira - взето от литературата
Елевтери, Елевтер от гр. eleutheros  - "свободен"; име на календарен светия
Елевтерия от гр. eleutheria - "свобода"
Елена от гр. Helene, сродно с hele (гр.) - "слънчева светлина"; в гръцката митология най-красивата сред жените, дъщеря на Зевс и Леда, станала причина за Троянската война.
Елен мъжка форма от Елена
Елеонора име от английски произход, проникнало у нас най-вече след женитбата на Фердинанд Кобург за Елеонора 
(1908 г.)
Елза, Елзи, Елиза нем. Else, съкратено от Елизабет(а)
Ели съкратено от Елена
Елиана вместо Илиана, Илияна или кръстоска от Елена и Ана
Елизабет(а) западноевропейска форма на Елисавета
Елин, Елина от Илин с преход на неудареното и в е; видоизменена форма на Елен(а)
Елисавета евангелско име, евр. "Бог се е заклел";
Елисей име на библейски пророк, евр. "Бог спасява"
Елица сближено по народна етимология с дървото ела; има пожелателен характер: да бъде стройна и красива като ела
Елка съкратено от Елена
Елма от тур. elma - "ябълка"
Елоиза от фр. Heloise, героиня на роман от Жан-Жак Русо.
Ема съкратено от Емилия
Емануел библейско име, евр. "Бог е с нас"
Емил, Емилия от лат. Aemilius - име на стар римски род (от aemulus - "съперник"); у нас разпространено по литературен път  - с излизането на книгата на Русо "Емил или за възпитанието"
Емилиан лат. Aemilianus, прилагателно от Aemilius; име на календарен светия
Еньо, Енчо от Яньо с преглас на я в е
Еремия име на библейски пророк, евр. "Бог отхвърля"; старо, рядко име
Ермен, Ермена, Ерменко, Ермин от гр. heimarmene - "съдба"
Ерма съкратено от Ермена и свързано с река Ерма
Ерна нем. Erna, съкратено от Ernestine
Есен видоизменено от Асен или Ясен или свързано с есента като сезон
Естир библейско име, евр.  "звезда"
Ефрем библейско име, евр. "плодородие"
Ефросина гр. eufrosyne - "веселие, удоволствие, радост"

буква Дбуква Ж
e-mail:margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002