АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Жан фр. Jean - отговаря на Иван
Жана съкратено от Божана или френска форма на Иванка (Jeanne)
Жандо, Жанда съкратено от Божан и видоизменено
Жанет(а) от фр. Jannette - умалително от Jeanne
Жасмина, Жасмин от фр. jasmin - цветето жасмин
Жейна, Жейно от Дженьо
Жеко съкратено от Желязко
Желез, Желяз, Желязко,  защитно име: да бъде здрав като желязо
Жела, Желка, Жельо, Желчо съкратено от Желязко
Жени умалителна форма от Евгения
Жива, Живка, Живко, Жишо от жив - защитно име 
Живодан "даден за живот"
Жидо от диал. жид - "приказен великан, исполин"
Жорж от фр. George, отговаря на Георги
Жоржета от фр. Georgette, женска форма от Жорж
Жулиета от фр. Juliette - по името на Шекспировата героиня Жулиета

буква Ебуква З
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002