АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Кайо  видоизменено от Николай
Калин мъжка форма на Калина
Калина от дръвчето калина, заради хубавите му червени плодове
Калиопа гр. Kalliope - "хубаволика"
Калистрат от гр. Kallistratos - "добър войн"; име на календарен светия
Калия от цветето калия
Калофер от цветето калофер 
Калоян име от среднобългарската история ; гр. "хубав Иван"
Калояна женска форма на Калоян
Калуд, Калуди от гр. kaloudi - "дар"
Камелия от цветето камелия (фр. camelia); сравнително ново - от 1929г.
Камен от камен - "камък" - защитно име
Камена женска форма от Камен
Капка от капка - "хубава като капка"
Караман от диал. караман  - едър, снажен човек или от тур. karaman - мургав
Карамфил(а) от цветето карамфил
Кардам име на старобългарски владетел 
Карина от Каро - тур. kara - "черен"
Карл старофранкско Carl
Карло разширено от Карл
Кармелита от кармелита - "монахиня от католическия орден на кармелитките"
Кармен от лат. carmen - "песен" или по името на оперната героиня Кармен
Каро от тур. kara - "черен" - защитно име като Черньо, Мавро и т.н.
Каролин(а) нем. Karoline, женска форма от Карл
Карп гр. karpos - "плод"; име на календарен светия
Касандра гр. Kassandra - име от гръцката митология; напоследък се свързва с героиня от популярен латиноамерикански сериал
Касиян лат. Cassianus - име на календарен светия
Кателия от гр. katelaios - "обилен с елей; много милостив"
Катерина съкратено от Екатерина - календарна светица
Катя, Ката, Катина умалително от Катерина
Катюша от рус. Катюша, умалително от Катя
Кева съкратено от Параскева
Кемала, Кемо, Кеми от ар.-тур. kemal - "достоен, съвършен"
Кера, Керанка, Керана, Кераца он Киран, Киро
Керез от гр. kerasi - "череша"
Кета, Кети умалително от Параскева или от Керанка
Килифар от диал. килифар - "вид дива гъска"
Кимон от гр. Kimon - прочут атински политик и пълководец от 
V в.пр.Хр.
Кина, Кинка видоизменено от Калина, Катерина и др .
Кипра женска форма от Кипро, преосмислено по прилагателното кипра - "хубава, стройна"
Киприан, Киприян, Кипро гр. Kyprianos - "от остров Кипър"; име на календарен светия
Киран, Кирана, Кира, Киро от Кир(о) + ан(а) - видоизменено от Кирил
Кирил гр. Kyrillos - "господарски"
Кита, Кито, Кичо, Кичка от диал. кит(а) - "китен(на)" 
Китен от прилагателното китен
Клавдия лат. Claudia - женска форма от Claudius - име на католически светия
Клара лат. clara - "ясна"; име на католическа светица
Клементина фр. Clementine, у нас проникнало покрай майката на Фердинанд Кобург
Клео гр. kleo - "прославям"
Клеопатра гр. Kleopatra, име от старата история
Климент, Климентина от лат. clemens,-ntis "милостив"; име на календарни светии
Козма гр. kosmos - "подредба; украса"; име на календарен светия
Коил, Койо, Койка, Койна, Койчо, Кояна видоизменено от Костадин или от Кольо, с изпадане на 
мекото л
Кокона, Кокони от гр. kokkona -  "госпожа; кокона"
Коло, Кольо, Колчо съкратено от Никола
Комня, Комньо, Комо от лат. communio - "съюз; комка, причастие"
Кондо, Кондьо, Конда, Коно съкратено от Константин
Константин лат. Constantinus - "постоянен"; име на календарен светия, книжовна форма на Костадин
Констанца лат. constantia - "постоянство"; еднакво по значение с Константин
Консуела от лат. Consualia - "празненства в чест на божеството Консус"; у нас придобило популярност по литературен път
Коприна, Копринка от коприна - пожелателно име: да има мека и хубава коса; сравни Свила; в социалистическо време преосмислено и свързвано с комсомолските бригади на яз. Копринка
Кора от гр. kore - "девойка, дъщеря"
Корнели(й), Корнелия лат. Cornelius - име на стар римски род
Косара най-вероятно пожелателно име: да има хубава коса; свързва се и с княгиня Косара - дъщеря на Самуил
Костадин от Константин с новогръцки преход на нт в нд
Коста, Косьо гр. Kostas или съкратено на българска почва направо от Костадин
Кральо, Крали от крал; сравни Царьо, Бано (може би стар превод на Васил)
Красен от красен - "хубав"; сравнително ново
Красимир, Красимира "украса на света"
Красьо, Краса, Красина, Красим(а) видоизменено от Красимир
Красна от прилагателното красна
Кремен, Кремена от кремен - "кремък" - защитно име
Кристина френска форма на Христина
Кристиян нем. Christian
Кристо вместо Христо с небългарски изговор
Крум име на старобългарски владетел, възобновено през Възраждането
Кръстьо, Кръстан, Кръстана, Кръстина, от кръст, а всъщност превод от гръцкото Ставри (от stauros - "кръст")
Ксант, Ксанти, Ксантия, Ксантина от гр. xantos - "рус, русокос"
Ксения от гр. xenia - "тостоприемство"; име на календарна светица
Кубрат име на първобългарски владетел, разпространено особено много през Възраждането
Куза, Кузо, Кузман, Кузмана видоизменено от Козма (вж. Козма)
Кула съкратено от Никула, Никулина или свързано с географско понятие (напр.село в Петричко)
Куман, Кумана от народностното име кумани
Купен защитно име срещу детска смъртност: не е наш, купен е от по-честити хора; сравни с Продан
Курдо, Курти, Курт, Куто от тур. kurt, kurdu - "вълк", сравни с Вълко
Куцар от диал. куцар - "куц човек" - а) предпазно име: нека да е куц, та човекът да е здрав; б) защитно име: да бъде макар и куц, но жив и здрав
Къдра, Къдрьо пожелателно име: да има къдрава коса
Къна, Кънчо, Къта, Къто съкратено от Кръстьо
Къта може да е и разновидност от Катина
Кюран видоизменено от Киран

буква Йбуква Л
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002