АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я 

Лавренти(й) от лат. Laurentius от laurus - "лавър"; име на календарен светия
Лада първоначално от Влада, а по-късно преосмислено от богинята Лада
Лазар, Лазо евангелско име, евр. Елеазар - "Бог помага"
Лазарина,  женска форма от Лазар
Лало, Лала, Лалка видоизменено от Лазар с детско повтаряне на първата съгласна
Ламби, Ламбо съкратено от Хараламби
Ламбри, Ламбрин(а) гр. Lampre - Великден
Ламбро гр. lampros - "светъл, блестящ, прекрасен"
Лариса гр. Larissa - град Лариса
Латин, Латина а) от народностно име латин(ец); б) от цветето латинка
Лаура итал. Laura - еднакво по значение с Дафина - лаврово дърво
Лафазан от пер.-тур. lafazan - "бърборко"
Леа от лат. lea - "лъвица"
Лев от старинно или руско лев - "лъв"
Левена женска форма от Левент или от диал. наименование левен - "цвете невен"
Левент от левент - "снажен и силен мъж"
Левтер съкратено от Елевтер
Леда гр. Leda - име от античната митология
Леко, Лека, Лекия съкратено от Алеко или Алекси или преосмислено от лек - "пъргав"
Леон гр. leon - "лъв"
Леонид гр. Leonidas - име от древногръцката история
Леонти от гр. Leontios - "лъвски" - име на календарен светия
Лепа, Лепо от диал. лепа - "хубава"
Летиция от лат. laetitia - "радост"
Лея видоизменено ог Леа или съкратено от друго име
Лиана видоизменено от Лиляна или от екзотичното растение лиана
Лидия от областта Лидия в Мала Азия
Лилия, Лили от цветето лилия
Лиляна, Лилян, Лила от цветето лиляк (люляк)
Лина съкратено от Ангелина или друго име
Линда от Лина с вмъкнато д или под чуждоезично влияние
Лозан, Лоза, Лозо, Лозина от лоза: а) лоза; б) род, влака, потомство
Лора, Лорета,  от Флора с изпадане на ф или разновидност на Лаура; разпространено и по литературен път
Луиза нем. Luise - проникнало у нас покрай името на княгиня Мария-Луиза
Лука, Лукан от лат. Lucas - евангелско име
Лукреция лат. Lucretia - дошло у нас главно през румънски
Луна рум. Luna - луна; среща се главно при католици
Лунго от рум. lungu - "дълъг, висок"
Лучия итал. или рум. Lucia - "светла"; име на католическа светица
Лъчезар(а) от лъчезарен 
Люба, Любка, Любчо пожелателно име: да израсне хубава и да я любят
Любен от любен - обичан
Любима, Любинка от любима
Любомир, Любомира "да обича мира" или "да бъде любим на света"
Любослав "да обича славата" или "да бъде любимец на славата"
Людмил, Людмила рус. Людмила - героиня на Пушкин от "Руслан и Людмила"
Люлин от планината Люлин
Люсиен, Люси фр. Lucien

буква Кбуква М
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 200 - 2002