АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Надежда превод на гр. elpis, -idos - "надежда"; име на календарна светица - една от дъщерите на София 
Нада, Надка, Надя умалителни и видоизменени от Надежда
Назар, Назари, Назарка на лат. Nazareus, от евр. - у нас възприето покрай град Назарет
Найден, Найда, Найденка от найден - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете, за което се боят дали ще оцелее, та който го найде, да му придаде своето здраве и живот, да му промени съдбата
Найо видоизменено от Найден
Нара, Наро от дърво и плод нар
Наса, Наска, Наско, Насо, Насьо съкратено от Атанас(ка)
Наталия от лат. natalia - "родна, рождена" - име на календарна светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско
Натанаил на гр. Nathanael - от евр. "даден от Бога"; среща се рядко, монашеско име
Наташа от рус. Наташа, умалително от Наталия
Наум на гр. Naoum, от евр. "утеха, утешител"; име на библейски пророк и старобългарски просветител
Начо, Начко видоизменено от Найден
Небесна превод на Урания
Нева съкрат.от Невена, свързва се с река Нева
Невена от цветето невен; много популярно из цялата страна
Нега, Негол от старинното нега - обич, нежност
Негован от старинното негованъ - "обичан, негуван" 
Негослав старинно - "който негува, обича славата"
Негра от рум. Negra - "черна"
Неда, Недка съкратено от Неделя
Неделя, Неделчо, Недко, Недялко, Недялка от деня на седмицата неделя, по смисъл превод на гр. Кириак 
Незабравка от цветето незабравка
Нейко, Нейчо от Недко с преход на д в й
Нели от англ. Nelly, съкратено от Елена; у нас се приема за умалителна форма на Недялка
Неофит от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия;
Неранза от диал. неранза - "портокал"
Нестор от гр. Nestor - име от античната митология; календарен светия 
Нехриз от гр. neochrizos - "новопомазан"
Никанор от гр. Nikanor - "който вижда победата"; календарен светия
Ники, Ника от гр. nike - "победа"
Никита от гр. niketes - "победител"; име на календарен светия
Никифор от гр. Nikeforos - "победоносец"; календарен светия 
Никодим от гр. Nikodemos - "народопобедител"
Николай от гр. Nikolaos - "народопобедител"; име на календарен светия; официална форма срещу народното Никола
Никола съкратено от Николай
Николина  женска форма от Никола(й)
Николета от Николина, видоизменено по подобие на Мариета и др.
Нина от гр. Nina - съкратено от Ioannina; сродно е с името на основателя на асирийската държава Нин; у нас се смята за умалителна форма от Николина
Нино съкратено от Никола
Ния съкратено от Антония, Стефания и др. станало популярно по литературен път - от романите на Д.Талев
Ной, Нойко от библейското име Ной - евр. "утеха"
Ноно, Нончо
Нона 
а) от Никола, с детско повтаряне на сричката;
б) произволно видоизменено от Иван или Йоно;
в) рум. Nonu - от лат. nonus,-a,-um - "девети"
Нора съкратено от Елеонора; разпространено у нас по литературен път след постановката на пиесата на Ибсен
Нуша съкратено от Анушка, Теменужка и др.
Нягол, Негол от Негол със специфичен изговор
Нягул писмена форма на Нягол

буква Мбуква О
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001- 2002