АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Обецан от диал. обецан - "мъж с обеца на ухото" (обеца слагали на момче, родено след поморче - мъртвородено - за здраве и дълъг живот)
Обрад старинно име - "да обрадва, да радва близките си"
Обрейко от Обретко с преход на т в й
Обретен от старинното обретен "намерен" - еднакво по значение и повод на възникване с Найден
Огнемир от Огньо + мир; ново, рядкосрещано
Огнен, Огньо от огън - защитно име; да не му вреди огън и мълния
Огнян а) от Огнь(о) +ан;
б) от диал. огнян "огнен". В народните песни често се пее за Огнян змей;
Олга рус. Ольга - име на киевска княгиня, канонизирана като светица; у нас проникнало след Възраждането; от сканд. свята
Олег рус. Олег, име от скандинавски произход превеждано като свещен, у нас разпространено по литературен път
Оливер, Оливера име с италиански произход от лат. olivifer - "маслинодаен"
Олимп, Олимпия, Олимпиада от гр. Olympios - по името на планината Олимп
Оля от рус. Оля, умалително от Олга
Онуфри(й) от гр. Onufrios - "който храни магарета"
Опра, Опрьо, Опро рум. Opru - от a opri "спирам" - заклинателно име, еднакво по значение и повод за кръщаване с Доста, Запрян. 
Орлин от орел + ин; в известен смисъл пожелателно име - да е силен като орел
Орхидея от името на екзотичното цвете орхидея
Ото а) съкратено от Панайот;
б) нем. Otto
Офелия по името на героинята в Шекспировата трагедия "Хамлет", от гр. ofelos - "полза, печалба"

буква Нбуква П
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002