АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Рад от старинното рад "радостен" - пожелателно име: да се радва или да радва близките си
Рада женска форма срещу Рад
Радан от Рад + ан
Раденко умалително от Рад
Ради разновидност на Радьо
Радивой старинно име: рад (готов) да воюва
Радина от Рад(а)+ина
Радион от Родион с промяна на о в а под влияние на имена като Рад
Радислав "който радее за слава"
Радка, Радко умалителни от Рада, Рад
Радмила от Рада и Мила (под сръбско влияние)
Радован от Рад + (й)ован; радостен Иван
Радоил от Рад + ил
Радой а) от Рад + ой;
б) от старинната форма радый с преминаване на -ый в ой
Радомир от по-старинното Радомер - "велик в радостта", преосмислено: "който се радва на мира или на света"
Радомира женска форма от Радомир, сравнително ново
Радосвет, Радосвета "радост на света", новообразувано
Радослав(а) старинно име: който се радва на слава (да се радва на слава); така подновяват Рад(ко), Рада
Радост от радост
Радостин(а) сравнително новообразувано от радост
Радоя разширено от Радой
Радуил писмена разновидност на Радоил
Развигор от диал. развигор "топъл, пролетен вятър"
Райна от Ра(йо)
Раиса от гр. покорна, отстъпчива
Райка а) от Радка с преход на д в й;
б) умалително от Рая;
в) женска форма от Райко.
Райо, Райко, Райчо, Райчин от Радко
Ралица сравнително ново, разпространено покрай поемата на Пенчо Славейков; от цветето ралица
Рангел съкратено от Архангел
Рано, Ранко от Храно с изпадане на х и преосмислено по наречието рано
Расим съкратено от Герасим
Рафаел, Рафаела, Рафаил на гр. Rafael - от евр. "Бог цери"; име на един от библейските архангели
Рахил, Рахила на гр. Rahеl - от евр."дойна овца"; в библията любимата жена на Яков;
Рачо, Рачко, Рашо, Рашко видоизменено от Радьо, Райчо
Рая женска форма на Райо, преосмислено от рай
Ревека на гр. Rebekka - от евр. "блясък" - библейско име
Регина от лат. regina - "царица"
Ренета от фр. renette - вид ябълка "ренета"
Рени умалително от Райна или видоизменено от Ирена 
Ресо, Ресен от гр. areso - "нравя се, харесвам се" или видоизменено от Арсо
Ризо а) съкратено от Харизан
б) от гр. rizoma - "корен, племе, род"
Рила, Рилка от планината Рила
Рина съкратено от Ирина
Ристо, Ристена, Ристьо вместо Христо, Христина
Рита съкратено от Маргарита
Роберт фр. Robert, от германски произход "блестяща слава" 
Робертино умалително от Роберт с итал. -ино, станало популярно преди години покрай Робертино Лорети
Рогльо, Рогьо "упорит, рогат човек" или "оперен, буден" 
Род, Родьо, Родко пожелателно име: да поддържа и продължава рода
Роза от цветето роза
Розалина от Роза + лина; образувано по подобие на Ангелина
Розалия итал. Rosalia - име на католическа светица
Розмари а) от Роза и Мария
б) от лат. ros marinus - "морска роса" - цветето розмарин
Роко от лат. Rochus - име на католически светия
Роксана историческо име: дъщеря на персийски сатрап и жена на Александър Македонски
Роман от лат. Romanus - "римлянин"; име на календарен светия
Роса съкратено от Русана, преосмислено по роса
Росен от растението росен
Росица умалително от Роса; сравнително ново, станало популярно като пожелателно име: да е чиста и свежа като роса
Руба, Рубинка от диал. руба: а) булчинска премяна; б) пращане на момините дарове в дома на момчето преди сватбата;
пожелателно име: да се ожени с голям дар; сравни с Мена
Рувим библейско име, един от синовете на Яков
Руен а) от диал. руен - "млад и пъргав"
б) от планинския връх Руен
Ружа от цветето ружа
Румен от румен - "с бяло-червено лице"; В миналото рядко, напоследък доста разпространено име
Румена, Румяна от румена; виж Румен
Рупо, Рупко, Рупка рум. Rupo, от глагола rup - "късам"
Руса, Руска от руса - "светлокоса"; сравни с Вакла
Русан от диал. русан - русокос човек
Руси, Руско от рус - русокос
Рута от рум. ruta - градинското цвете "седефче"
Руфо, Руфина рум. Rufu, от лат. rufus - а) ясночервен; б) червенокос(а);
Рушо, Рушко от Руско с преход на с в ш

буква Пбуква С
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001- 2002