АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я


Тако съкратено най-често от Атанас
Тамара от евр. тамар - "палма"; историческо име - дъщерята цар Иван Александър и еврейката Сара; след 1905 година особено популярно покрай Вазовата драма "Борислав"
Танас съкратено от Атанас
Тано, Таньо, Тана, Танчо видоизменено от Атанас, Станьо или др. подобно име
Таня рус. Таня, съкратено от Татяна
Тарас(ий) от гр. Tarasios - "безпокоен"; име на календарен светия; вече почти изчезнало;
Тасе, Таско, Тасо видоизменено от Атанас
Татияна на гр. Tatiana :
а) от лат. "бащински";
б) според Синодалния именник - "устроителка";
в) от лат. Tatius - сабински цар; име на календарна светица
Татяна разновидност на Татияна; от рус. Татяна - разпространено в по-ново време от руската литература
Тахо от гр. tahys - "бърз";
Таша, Ташо, Ташко видоизменено от Атанас
Темелко побългарена форма на Темелион или Темелаки (от гр.-тур. temel - "основа")
Теменуга, Теменужка от цветето теменуга
Теньо, Тенчо видоизменено от Стоян
Тео съкратено от Теодоси, Теофил и др.; гр. theos - "Бог"
Теодор(а) старинна и църковна форма на Тодор
Теодоси(й) от гр. Theodosios - "даден от Бога" 
Теодосия женска форма от Теодоси
Теофан от гр. Theofanes - "богоявлен" - име на календарен светия
Теофана, Теофания от гр. theofania - "богоявление"
Теофил от гр.Theofilos - "боголюб, приятел на Бога"
Теохар от гр. Theohares - "Божия благодат"
Тервел име на старобългарски хан
Тереза име на католическа светица - навярно от остров Терасия в Бяло море
Тиме, Тимка съкратено от Евтим
Тимон от гр. Timonoos - "който почита"
Тимотей от гр. Timotheos - "който почита Бога"; библейско име; име на календарен светия; атински пълководец от IV в.пр.Хр.
Тина, Тинка съкратено от Кръстина, Христина и др.
Тинко съкратено от Константин или видоизменено от Христо и др.
Тих, Тихо от прилагателното тих
Тихомир(а) от Тихо + мир по образеца на Бранимир, Станимир 
Тихон от гр. Tyhon - "щастливец"; име на календарен светия
Тишо от Тихо с по-разпространената наставка -шо
Тодор от гр. Theodoros - "Божи дар"; име на календарен светия; доста разпространено име
Тодора,Тодорка женска форма от Тодор
Тодьо видоизменено от Тодор или Методи
Тома евангелско име, на гр. Thomas, от евр. "близнак"
Томислав от Тома + -слав (по подобие на имена като Владислав, Станислав и др.)
Тони, Тоньо видоизменено от Антон
Торньо от диал. торник - "вторник" (вторник се смятал за фатален ден и родените във вторник трябвало много да се пазят)
Тотка, Тотко, Тотьо, Тоцо, Тошо, Тошка видоизменено от Тодор
Трайо, Трайчо, Трайка пожелателно име: да трае, да живее дълго
Трандафил, -а от цветето трендафил
Траян от Трай(о) + ан
Требел старинно име: "трябва ни, потребен ни е" или "да е потребен, да имат нужда от него", може би преосмислено по горското растение трибел
Трендафил, Трендафила от цветето трендафил
Трендо, Тренчо, Треньо съкратено от Трендафил
Трифон от гр. Tryfonos - "който обича удоволствия и веселия", "горд" 
Тройо пожелателно име: всичко да му се трои, да му спори
Трофим от гр. trofimos - "питомец, възпитаник"; име на календарен светия
Троян(а) от Трой(о) + ан или от диал. троян "трети близнак" 
Трънко, Тръно, Трънка а) защитно име: да е жизнен като трънето;
б) съкратено от Трендафил или направо от трънка
Туйо, Туйко, Туйка от Тульо с изпадане на мекото л или от тур. tug - "китка или перо на шапка"
Тульо защитно име: да е затулен, запазен от беди и болести
Търса, Търсена защитно име: от търся (ново име, което ще осигури живот на детето)
Тяна, Тянко от Теньо, а то от Стоян

буква Сбукви У-Ф
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002