АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Шана видоизменено от Анастасия
Шани галена форма от Щилиян, някъде - от Александър
Шарен от шарен
Шарил от диал. шарил - "бояджия"
Шарко от шарен в смисъл "хубав"; сравни с Хубен
Шарлота от фр. Charlotte . Рядко срещано име. 
Шате може би от ар.-тур. sаtir - "весел, радостен"
Шена съкратено от Поликсена, Арсена или др. подобно име с преход на с в ш
Шибил от турско (или циганско) лично име Шибил
Шибойко от цветето шибой
Шина далечно видоизменение от Сийка, Анастасия
Широ, Ширка от Сиро или от пер.-тур. sir - "лъв, храбрец"
Шишман име на български владетел, запазено в народни песни и предания
Шишо съкратено от Шишман
Шумо пожелателно име: а) да шуми, да се движи, да говори, да радва близките си; б) да е жизнен като зелена шума
Шумко, Шумка от Шумо
.  
Щ  
Щерион от гр. stereono - "закрепявам"
Щериян, Щерян, Щеряна от Щерь(о) + ан(а)
Щерьо от гр. stereos - "твърд, здрав"
Щилиян вместо Стилиян - типично за Сливенския край
Щилияна, Щиляна вместо Стилияна
Щърбен, Щърбо, Щърбьо от щърб - "с телесен недостатък" - защитно име

букви Ц-Чбукви Ю-Я
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001- 2002